Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
P. 1
Lecture-01 Java Swing and Event Driven Programming

Lecture-01 Java Swing and Event Driven Programming

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 1,172|Likes:
Published by tunat

More info:

Published by: tunat on Feb 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

 
JAVA SWING VÀL
ẬP
TRÌNH
HƯỚNG
S
KI
ỆN
Ý t
ưởng và thành phần
1
 
N
ội dung
Ý t
ưởng lập trình hướng sự kiện
Thành ph
ần java swing và cấu trúc
Qu
ản lý layout
N
ắm bắt các sự kiện xảy ra trong thành phần
M
ẫu MVC (Model View Controller)
Quan h
ệ observer/observable
2
 
Giao di
ện chương trình
Hướng thuật toán
Chương tr 
 ình
đang được kích hoạt
Chương tr 
 ình xác
định chính xác những thông tin
gì nó c
ần từ môi trường, và khi nào thì sử dụngthông tin đó
Giao di
ện dạng text được gọi là hướng thuật
toán (algorithm driven)
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rüöu Khä liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->