Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1120

1120

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 266|Likes:
Published by Silviu

More info:

Published by: Silviu on Feb 24, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

Sf\u00e2r\u015fitul copil\u0103riei
Arthur C. Clarke
PARTEA \u00ceNT\u00c2I \u2015 P\u0102M\u00c2NTUL \u015eI OVERLORZII
Capitolul unu
\u00cenainte de a zbura spre baza de lansare, Elena Liakova urma mereu
acela\u015fi ritual. Nu era singurul cosmonaut care proceda a\u015fa, de\u015fi
majoritatea evitau s\u0103 vorbeasc\u0103 despre asta.

Se \u00eentunecase deja c\u00e2nd femeia p\u0103r\u0103si cl\u0103direa administra\u0163iei \u015fi trecu pe
l\u00e2ng\u0103 pini, ajung\u00e2nd la faimoasa statuie. Cerul era senin, limpede precum
cristalul, \u015fi tocmai r\u0103s\u0103rise o lun\u0103 plin\u0103, sclipitoare, \u00een mod automat, ochii
Elenei se oprir\u0103 asupra M\u0103rii Ploilor \u015fi mintea \u00eei reveni la s\u0103pt\u0103m\u00e2nile de
antrenament din Baza Armstrong, mai bine cunoscut\u0103 acum sub
denumirea Micul Marte.

\u2015 Ai murit \u00eenainte de na\u015fterea mea, Iuri, pe vremea r\u0103zboiului rece, c\u00e2nd
\u0163ara noastr\u0103 \u00eenc\u0103 nu ie\u015fise din umbra lui Stalin. Oare la ce te-ai fi g\u00e2ndit,
dac\u0103 ai fi auzit toate graiurile str\u0103ine care r\u0103sun\u0103 acum \u00een Satul Stelar? Eu
cred c\u0103 te-ai fi sim\u0163it foarte fericit...

\u015etiuc\u0103 te-ai fi sim\u0163it a\u015fa dac\u0103 ne-ai fi putut vedea acum \u2015 ai fi fost prea

b\u0103tr\u00e2n, dar poate \u00eenc\u0103 \u00een via\u0163\u0103. Ce tragedie, ca tocmai primul om \u00een spa\u0163iu
s\u0103 nu apuce s\u0103 vad\u0103 cei dint\u00e2i pa\u015fi pe Lun\u0103! Cred \u00eens\u0103 c\u0103 \u015fi tu ai visat la
Marte...

Iar acum suntem gata s\u0103 pornim \u00eentr-acolo, s\u0103 inaugur\u0103m Noua Er\u0103 visat\u0103
de Konstantin \u0162iolkovski, acum o sut\u0103 de ani. C\u00e2nd ne vom \u00eent\u00e2lni, voi
avea multe s\u0103-\u0163i povestesc.

Parcursese deja jum\u0103tate din drumul de \u00eentoarcere c\u00e2nd un autobuz plin
de turi\u015fti \u00eenc\u00e2nta\u0163i se opri brusc. U\u015file se deschiser\u0103 \u015fi pasagerii se
rev\u0103rsar\u0103 afar\u0103, cu aparatele fotografice preg\u0103tite. Adjuncta
comandantului expedi\u0163iei mar\u0163iene nu putu dec\u00e2t s\u0103 apeleze la sur\u00e2sul
destinat publicului.

Apoi, \u00eenainte de a se putea face o singur\u0103 fotografie, to\u0163i \u00eencepur\u0103 s\u0103
strige \u015fi s\u0103 arate c\u0103tre Lun\u0103. Elena se \u00eentoarse la timp ca s-o vad\u0103
disp\u0103r\u00e2nd \u00eenapoia uria\u015fei umbre ce aluneca peste cer \u015fi pentru prima
dat\u0103 \u00een via\u0163a ei sim\u0163i teama de Dumnezeu.

***

Comandantul expedi\u0163iei, Mohan Kaleer, st\u0103tea pe buza craterului, privind
peste oceanul de lav\u0103 \u00eenghe\u0163at\u0103, spre marginea opus\u0103 a c\u0103ld\u0103rii. Era greu
de cuprins \u00eentreaga m\u0103re\u0163ie a scenei, sau de imaginat for\u0163ele care
ac\u0163ionaser\u0103 aici c\u00e2nd mareele de roc\u0103 topit\u0103 avansaser\u0103 \u015fi se
extinseser\u0103, cre\u00e2nd cutele \u015fi terasele ce se \u00eentindeau \u00een fa\u0163a b\u0103rbatului.
Tot ceea ce z\u0103rea, se putea pierde \u00eens\u0103 f\u0103r\u0103 urm\u0103 \u00een interiorul
incredibilului vulcan pe care trebuia s\u0103-l \u00eenfrunte peste mai pu\u0163in de un
an; Kilauea nu era dec\u00e2t un model miniatural al lui Olympus Mons, iar
toate antrenamentele lor puteau fi complet inadecvate realit\u0103\u0163ii.

\u00ce\u015fi aminti cum, de Ziua Inaugur\u0103rii 2001, pre\u015fedintele Statelor Unite

reluase promisiunea f\u0103cut\u0103 cu patruzeci de ani \u00een urm\u0103 de Kennedy,
"Trebuie s\u0103 ajungem pe Lun\u0103!", proclam\u00e2nd c\u0103 acesta va fi "Secolul
Sistemului Solar". \u00cenainte de atingerea anului 2001, pronosticase el
\u00eencrez\u0103tor, aveau s\u0103 fi vizitat principalele corpuri cere\u015fti care se roteau \u00een
jurul Soarelui \u015fi aveau s\u0103-\u015fi fi stabilit baze permanente pe cel pu\u0163in unul
din ele.

Razele soarelui de-abia r\u0103s\u0103rit dezv\u0103luiau fuioarele de aburi ce se \u00een\u0103l\u0163au

din cr\u0103p\u0103turile lavei \u015fi dr. Kaleer \u00ee\u015fi reaminti ce\u0163urile nocturne care se
adunau \u00een Labirintul Nop\u0163ii. Da, \u00eei venea u\u015for s\u0103-\u015fi \u00eenchipuie c\u0103 se g\u0103sea
deja pe Marte, cu colegii s\u0103i din \u015fase \u0163\u0103ri diferite.

De data aceasta, nici o na\u0163iune n-avea, de fapt nici nu putea, s\u0103
reu\u015feasc\u0103 de una singur\u0103.

Se \u00eentorcea c\u0103tre elicopter, c\u00e2nd o presim\u0163ire sau o mi\u015fcare \u00eentrez\u0103rit\u0103 cu
coada ochiului \u00eel f\u0103cu s\u0103 se opreasc\u0103. Derutat, privi \u00eend\u0103r\u0103t, \u00een crater; abia
dup\u0103 un timp se g\u00e2ndi s\u0103 ridice ochii spre cer. Atunci Mohan Kaleer \u015ftiu,
precum Elena Liakov \u00een acela\u015fi moment, c\u0103 istoria, a\u015fa cum o
cunoscuser\u0103 oamenii, ajunsese la sf\u00e2r\u015fit. Mon\u015ftrii sc\u00e2nteietori ce zburau
dincolo de nori, la o \u00een\u0103l\u0163ime pe care nu \u00eendr\u0103znea s-o ghiceasc\u0103, f\u0103ceau
ca vehiculele spa\u0163iale din punctul Lagrange s\u0103 par\u0103 la fel de primitive ca
\u015fi pirogile cioplite din trunchiuri de copaci. Pentru o clip\u0103 ce p\u0103ru etern\u0103,
Mohan privi, a\u015fa cum privea \u00eentreaga omenire, navele uria\u015fe ce coborau
cu o neasemuit\u0103 m\u0103re\u0163ie.

Nu sim\u0163i nici un regret c\u0103 munca sa de-o via\u0163\u0103 era anulat\u0103. Trudise s\u0103
duc\u0103 omul spre stele, iar acum acestea \u2015 \u00eendep\u0103rtatele \u015fi indiferentele
stele \u2015 veneau la el.

Acesta era momentul \u00een care istoria \u00ee\u015fi oprea r\u0103suflarea, iar prezentul era retezat de trecut, a\u015fa cum un ghe\u0163ar se desprinde din banchizele ce i-au dat na\u015ftere, pentru a str\u0103bate oceanele \u00een m\u00e2ndra lui singur\u0103tate. Acum, nimic din ceea ce realizaser\u0103 epocile anterioare nu mai conta; un singur g\u00e2nd r\u0103suna \u00eentruna \u00een mintea lui Mohan:

Rasa uman\u0103 nu mai era singur\u0103.
Capitolul doi

Secretarul general al Na\u0163iunilor Unite st\u0103tea nemi\u015fcat l\u00e2ng\u0103 fereastra
uria\u015f\u0103, privind \u00een jos, c\u0103tre forfota str\u0103zii. Uneori se \u00eentreba dac\u0103 era bine
pentru un om s\u0103 lucreze la o asemenea \u00een\u0103l\u0163ime, deasupra celorlal\u0163i
semeni. Izolarea era foarte bun\u0103, \u00eens\u0103 se putea transforma cu u\u015furin\u0163\u0103 \u00een
indiferen\u0163\u0103. Sau \u00eencerca doar s\u0103-\u015fi justifice ostilitatea fa\u0163\u0103 de zg\u00e2rie-nori,
sentiment r\u0103mas intact chiar \u015fi dup\u0103 dou\u0103zeci de ani petrecu\u0163i la New

York?
U\u015fa dinapoia lui se deschise, dar Stormgren nu se \u00eentoarse. \u00cen camer\u0103

intr\u0103 Pieter Van Ryberg. Urm\u0103 pauza aceea inevitabil\u0103, \u00een decursul c\u0103reia
Pieter privea nemul\u0163umit termostatul, deoarece era deja binecunoscut
faptul c\u0103 secretarului general \u00eei pl\u0103cea s\u0103 locuiasc\u0103 \u00eentr-un congelator.
Stormgren a\u015ftept\u0103 ca adjunctul s\u0103 i se al\u0103ture, dup\u0103 aceea \u00ee\u015fi desprinse
ochii de la imaginea familiar\u0103 \u015fi totu\u015fi fascinant\u0103 a str\u0103zii.

\u2015 Au \u00eent\u00e2rziat, spuse el. Wainwright trebuia s\u0103 fi sosit de cinci minute.
\u2015 Ne-au comunicat de la poli\u0163ie: \u00eel urmeaz\u0103 un \u00eentreg alai \u015fi circula\u0163ia s-a
blocat. Trebuie s\u0103 soseasc\u0103 dintr-un moment \u00een altul.
Van Ryberg se opri, apoi ad\u0103ug\u0103 brusc:
\u2015E\u015fti sigur c\u0103 faci bine primindu-l?
\u2015 M\u0103 tem c\u0103 acum este prea t\u00e2rziu s\u0103 mai dau \u00eenapoi. \u015etii bine c\u0103 am
acceptat, de\u015fi n-a fost ideea mea.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->