Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
PDL MOTIUNE VASILE BLAGA iunie 2012

PDL MOTIUNE VASILE BLAGA iunie 2012

Ratings: (0)|Views: 4,040 |Likes:
Published by EVZRO
PDL MOTIUNE VASILE BLAGA iunie 2012
PDL MOTIUNE VASILE BLAGA iunie 2012

More info:

Published by: EVZRO on Mar 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/12/2013

pdf

text

original

 
1
PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL
„Pentru o societate dreapt
ă
 
Partidul Democrat Liberal
se situează pe zona de
centru-dreapta
a
eșichierului politic românesc și militează consecvent pentru
capitalism
 
şi
democraţie
.La nivelul Uniunii Europene,
PDL
face parte
din marea familie politică a
Partidului Popular European
. Respectând și promovând
valoriledoctrinei politice populare
,
PDL
 
 își menține identitatea
doctrinar 
ă șipolitică, identitate condiționată de obiectivele de dezvoltare și
modernizare a României în cadrul comun al Uniunii Europene.
Partidul Democrat Liberal
 
urmăreşte să contribuie la
gestionarea
eficientă a ţării în interesul tuturor cetățenilor 
, într-
o perspectivă de lungădurată care să asigure condiţiile unei dezvoltări democratice, stabile şi
durab
ile a societăţii.
 
PDL
 
doreşte să
reconstruiască relaţia dintre cetăţeni şi politică prinextinderea dialogului social şi civic cu toate organizaţiile
neguvernamentale
 
pentru a asigura coeziunea şi condiţiile dezvoltării
durabile.
Consultarea permanentă, deschisă şi directă cu cetățeanul, conectareapartidului cu societatea civilă sunt esențiale. În acest sens,
PDL
va
acţiona pentru unificarea tuturor forţelor politice de dreapta şi centru
-
dreapta precum şi pentru dezvoltarea şi instituţionalizarea unui 
 part 
eneriat cu acea parte a societății civile (organizații neguvernamentale, sindicate, patronate, organizații profesionale
formatori de opinie
etc.) care împărtăşeşte valorile şi principiile de
centru-dreapta.
 
Dialogul politic 
 
este esenţial într 
-o societate d
emocratică.
PDL
 
construiește și menține relații de colaborare cu toate partidele
democratice, pe
obiective de interes național 
.
 
2
PDL
 
 își propune
să reconcilieze România cu spiritul antreprenorial 
 
și, înacest sens, să se implice în realizarea educației antreprenoriale. Fără unclimat social care să respecte munca și valorile antreprenoriale, oricemodel de societate bazat pe competiție va fi dificil de pus în practică.
  În viziunea
Partidului Democrat Liberal,
 
sfera politică și spațiul public
 în general, treb
uie guvernate de valori. În absența valorilor, acțiuneapolitică este o improvizație redusă la promisiuni fără valoare și interese
restrânse
sau trecătoare. Pentru a fi stabilă și durabilă, construcțiapolitică trebuie să fie acceptată și împărtășită de so
cietate.Valorile afirmate de
PDL,
 în funcție de care partidul se angajează acționeze în viața politică sunt:
Demnitatea persoanei umane,Dreptatea, Libertatea, Egalitatea, Solidaritatea, Responsabilitatea,Subsidiaritatea, subsumate binelui comun
și, ca o consecință atuturor acestora, Democrația.
 
Pentru
PDL
,
dreptatea
reprezintă o
 
valoare centrală
, iar tacticile,
strategiile şi politicile partidului 
sunt dezvoltate prin prisma raportului acesteia cu celelalte valori.
Pentru
PDL
, ca partid popular,
dreptatea
socială trebuie să asigure echilibrul între rolul din ce în ce mai important 
al persoanei umane
în lumea contemporană și comunitatea din care
acea
sta provine și în care rămâne încadrată
.
Libertatea este
o valoare esențială a mișcării populare
. Dar 
individul nu
 poate abuza de libertatea sa și nu poate încălca libertatea celorlalți membri ai comunității 
. Individul nu trăiește izolat, ci face parte dincomunități naturale (familia), sociale (localitatea, regiunea, statul),
culturale
(națiunea
, culturale) sau religioase,
care îi asigură identitatea și
cadrul de manifestare.
Proprietatea privată
 
este o condiţie a libertăţii și un drept inviolabil.Singura limitare a libertății este impusă de situații în care interesulgeneral o reclamă şi numai în schimbul
unei juste contrapartide.
Siguranţa persoanei 
este prelungirea naturală a demnității și libertăţii încadrul societăţii. Ea constituie un drept natural
, iar p
rotecția
acesteia se
află în responsabilitatea a statului.
 
Pentru
PDL,
 
libertatea este corelată cu
 
 principiile și practica drepturilor 
universale ale omului 
. O libertate în acord cu nevoile comunității și încadrată de sistemul drepturilor omului va asigura dreptul la expresie și
 
3
afirmare tuturor membrilor societății fără deosebiri politice, sociale,
etnice, religioase, filosofice sau culturale.Pentru
PDL,
 
dezvoltarea personalității umane reprezintă un țel 
fundamental 
. Doar prin asigurarea întâietății persoanei asupra instituțiilor 
care sunt
puse în serviciul comunităților este posibilă construcția unei
 
societăți drepte și deschise tuturor.
PDL
 
plasează persoana umană într 
-
un cadru care satisface condițiile materiale ale vieții și consolideazărepere spirituale care dau sens opțiunilor de viață individuale. Numai înacest fel poate persoana umană funcționa independent și numai așa
poate adera liber la valori pe care le
asimilează responsabil.
PDL
 
consideră că acest angajament umanist nu poate fi tratat ca doctrină devitrină sau ca morală de laborator. Dimpotrivă, pentru
PDL
,angajamentul umanist e singur 
a manieră care dă
persoanei umane
posibilitatea integrării armonioase în lume și societate. În aceastăperspectivă, statul trebuie să
-
și reducă sfera de intruziune, să seadapteze nevoilor persoanei și să se comporte ca o instituțieresponsabilă pusă în slujba dezvoltării personalității umane.
 
 Apărarea valorilor familiei 
, mai ales ca răspuns la provocările ridicate detendinţele demografice şi de scăderea natalităţii, precum şi
grija pentru
asigurarea dreptului la educaţie
, constituie repere fundamentale ale
activităţii politice a
PDL
. Familia oferă persoanelor posibilitatea de a sesusține și pregăti reciproc, de a face planuri de viitor și de a gestionaeventuale crize. Politica noastră vizează consolidarea familiei,solidaritatea între generaţii, transmiterea tradițiilor și valorilor culturale şia patrimoniului spiritual național. În acest sens, pentru
PDL
, educaţiareprezintă unul dintre pilonii instituţionali în formarea şi dezvoltareaindividului şi a societăţii. De asemenea,
identitatea culturală
(în sens
larg: religie, tradiții etnice/naț
ionale, istorie
, limbă) este cea maiimportantă contribuție la fortificarea și viabilitatea individului și societății.
 
PDL
 
privește egalitatea
în primul rând în raport cu drepturile cetăţenești 
.
 În fața legii, toți cetățenii sunt egali.
Egalitatea în fața legii nu epuizeazăînsă, întreaga semnificație a egalității ca valoare și ca practică
.
Egalitatea în fața legii este, însă, principiul în jurul căruia se centrează
viziunea
PDL
privind
statul de drept 
. În acest sens,
reconstrucţia statuluica spaţiu al cetăţenilor activi devine o prioritate pentru următoruldeceniu. Fără participarea cetățenilor la viața publică, supremația legilor 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->