Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
63Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
soal pai smt 1 kls x

soal pai smt 1 kls x

Ratings:
(0)
|Views: 4,243|Likes:
Published by Siskaliana Dianita

More info:

Published by: Siskaliana Dianita on Feb 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

 
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMIDINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMA NEGERI 1 CIKEMBAR 
Jl. Pelabuhan II Km. 20 Telp. (0266) 321032 Cikembar Sukabumi
ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJILTAHUN PELAJARAN 2007/2008
Mata Pelajaran: Pendidikan Agama IslamKelas : X (sepuluh)Hari / Tanggal: Senin, 11 Desember 2007Waktu: Pukul 11.20 13.00
PETUNJUK PENGISIAN
1.
Bacalah do’a sebelum anda memulai mengerjakan soal
2.
Tulislah dengan jelas nama, nomor peserta dan kelas pada lembar jawaban yang telah disediakan
3.
Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya
4.
Dahulukan menjawab soal yang anda anggap mudah
5.
Periksalah seluruh jawaban anda sebelum diserahkan kepada pengawas
 SELAMAT BEKERJA
I
.
PILIHAN GANDABerilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e pada jawaban yang paling benar!
1. Alasan para malaikat mempertanyakan kepada Allah SWT tentang penciptaan manusia menurutAl-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 30 adalah…a. karena manusia makhluk yang paling sempurna b. kerena manusia diberi akal dan nafsuc. karena manusia suka lupa dan berbuat kesalahand. karena manusia suka berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darahe. kerana manusia dibuat dari tanah2. Disamping tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, menurut Al-Qur’an surat Adz-dzariayat ayat 56 adalah untuk…a. mencari kebahagiaanb. mencari kesenanganc. memperbanyak amald. untuk mencari rizkie. beribadah kepada Allah SWT3. Beramal yang tujuannya semata-mata hanya mencari kedidhaan Allah SWT disebut…a. ikhlasd. taqwa b. ihsane. tawaduc. khusu4. Arti dari potongan ayat
ﻰﻜﺳﻨﻭ 
yang benar adalah…a. dan shalatkud. dan hidupku b. dan ibadahkue. dan matikuc. dan aku diperintahkan5. Arti potongan ayat
ﻥﻳﻜﻣﺮﺍﺮﻗ ﻲﻓ 
yang benar adalaha. dalam tempat yang kuatd. dalam rahim yang aman b. dalam tempat yang amane. dalam rahim yang terpeliharac. dalam tempat yang dijaga6. Al Jabbar memiliki makna…a. Maha Bijaksanad. Maha Pembentu b. Maha Perkasae. Maha Penciptac. Maha Pengampun
 
7. Salah satu hadits Rasulallah SAW yang menjelaskan Asmahul Husna diriwayatkan oleh…a. Imam Bukharid. Ibnu Hibban b. Imam Muslime. Imam Darul Kutnic. Ibnu Majah8. Asmaul Husna artinya adalah…a. sifat-sifat yang baik bagi Allahb. sifat-sifat mustahil bagi Allahc. nama-nama yang baik dan agungd. firman-firman Allahe.e. perintah dan larangan Allah9. Adanya Allah itu dapat dibuktikan secara akal,…a. dengan menghitung ciptaan-Nya secara matematis b. dengan membandingkan semua ciptaan-Nyac. dengan memperhatikan dam memikirkan semua yang ada di ala minid. dengan mengagumi segala ciptaan-Nyae. dengan menikmati semua ciptaan-Nya10. Apabila kita memperhatikan kejadian dan kerja dari organ-organ tubuh kita maka…a. Kita pasti dapat mengagungkan kebesaran Allah SWT b. Kita pasti dapat mensyukuri nikmat Allah SWTc. Kita pasti dapat menghitung nikmat Allah SWTd. Pasti kebesaran dan keagungan Allah SWT dapat terbayangkane. Pasti terpikir bahwa semua itu ada yang mengaturnya11.Ilmu untuk membaguskan bacaan Al-Qur’an disebut ilmua. tajwid d. tauhid b. taqlid e. qira’atc. tasydid12.
 Nun
mati (
ﻥ 
) menghadapi
ta
(
ﺖ 
) dalam potongan ayat berikut
ﺐﺍﺮﺘ ﻥﻣ 
hukum bacaannya adalah…a. ikhfa d. idhgam b. izhar e. gunnahe. iqlab13.Isi kandungan surat Al-Mukmin ayat 67 antara lain…a. tentang proses kejadian manusia d. tugas manusia sebagai kholofah di bumi b. tentang perintah ibadah shalat e. tentang proses kejadian alam semestac. tentang perintah jin dan manusia untuk beribadah14.Ketika Allah memerintah kan untuk sujud kepada adam maka malaikat sujud dan iblis tidak,karena iblis mempunyai sifat…a. sombong d. hasud b. ria e. zolimc. khianat15.Tujuan pelaksanaan ibadah kepada Allah adalah…a. untuk mendapatkan kekayaan yang banyak d. agar kelak masuk surga b. untuk mencari kemuliaan diri e. agar disebut orang baik dan shalehc. untuk mencari keridhaan Allah16.Arti bacaan dari kalimat
ﺔﻣﻳﻘﻟﺍﻥﻳﺪ 
adalah…a. agama yang selamat d. agama yang diridhai b. agama yang lurus e. agama yang tegak c. agama yang baik 17.Perbuatan yang tergolong musyrik adalah…a. menolong orang kafir d. bertengkar dengan tetangga b. menolong yang teraniaaya e. mengumpat orang lainc. menyembah patung
 
18.Kesamaan ajaran yang diturunkan Allah kepada para Nabi dan Rasul terdahulu sebelum NabiMuhammad Saw adalah…a. ajaran shalat d. ajaran ibadah haji b. ajaran puasa e. ajaran tauhidc. ajaran zakat19.Amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti diakherat adalaha. shalat d. ibadah haji b. zakat e. silaturahmic. puasa20.Ihlas menurut kata yang benar adalaha. murni d. taat b. patuh e. relac. lurus21.Sifat-sifat yang wajib bagi Allah yang harus diketahui setiap muslim sebanyak…a. sepuluh d. tiga belas b. sebelas e. empat belasc. dua belas22.Mukhalafatu lil hawaditsi merupakan sifat bagi Allh, artinya…a. berbeda dengan sendiri-Nya d. berbeda dengan segala ciptaan-Nya b. berbeda dengan makhluk-Nya e. berbeda dengan segala iradah-Nyac. berbeda karena tidak ada yang menyerupainya23.Khusnudhan kepada Allah artinya…a. menduga bahwa Allah Maha Kuasa d. berprasangka baik kepada Allah b. memperhatikan kekuasaan Allah e. menghindar dari perbutan maksiatc. mengakui kekuasaan Allah24.Sumber hukum islam memiliki pengertiana. sesuatu yang dijadikan sandaran, dasar dan acuan atau pedoman syariat islam b. sesuatu yang dijadikan pegangan agama islamc. landasan untuk berpijak berdasarkan kerangka ajaran islamd. landasan untuk mengembangkan diri dalam agama islame. substansi dalam hokum islam25.Menurut bahasa Al-Quran berartia. kabar d. bacaan b. baru e. firmanc. cerita26.Kandungan Al-Quran terdiri daria. akidah, syariah dan sejarah d. syariah, sejarah dan akhlak  b. akidak, syariah dan akhlak e. sejarah, akhlak dan akidahc. akidah, sejarah, syariah dan akhlak 27.Keyakinan seorang muslim terhadap Allah terangkum dalam kalimat tiyyibah sebagai berkuta. La Illaaha Illallah d. Innahu huwa al-Gafururrahim b. In huwa Illa Wahyu Yuha e. Innahu huwassamiun’alimc. likulli syaiin qadir 28.Allah mempunyai sembilan puluh sembilan nama, barang siapa yang menghapalnya, ia masuk surga. Ungkapan tersebut terdapat pada hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh…a. Imam Turmudzi d. Ibnu Majah b. Imam Muslim e. Imam Syafe’ic. Imam Bukhari

Activity (63)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Sri Rahmalina liked this
Muhammad Yunus liked this
Endi Tricahyo liked this
Ediz Gembellz liked this
Syaf Udin liked this
Febry Ladimah liked this
yopi liked this
Taopik Ipebe liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->