Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
P. 1
GHIDUL_SOLICITANTULUI_pentru_Masura_312_-_actualizat_14.11.2008

GHIDUL_SOLICITANTULUI_pentru_Masura_312_-_actualizat_14.11.2008

Ratings: (0)|Views: 242 |Likes:
Published by Marian

More info:

Published by: Marian on Feb 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
Ghidul Solicitantului – Măsura 3122 |Pagina
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.
IMPORTANT! Pentru a obţine informaţiile cu caracter general, consultaţi pliantele şi îndrumarele editate deMADR şi APDRP, disponibile la sediile DADR judeţene şi sediile APDRP din fiecare judeţ şi dinregiunile de dezvoltare ale României, precum şi pe paginile de internet www.apdrp.ro şi www.madr.ro.De asemenea, pentru a obţine informaţii despre FEADR ne puteţi contacta direct la sediilenoastre, prin telefon, prin
 
e-mail sau prin pagina de internet – vezi datele de contact de la finalul Ghidului Solicitantului.
GHIDUL SOLICITANTULUI pentru accesareaM
Ă
SURII 312 – „Sprijin pentru crearea
ş
i dezvoltarea
 
de
 
micro-întreprinderi”
Versiunea 02 noiembrie 2008 
Ghidul Solicitantului este un material de informare tehnic 
ă
a poten 
 
ialilor beneficiari ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rural 
ă
(FEADR) 
ş
i constituie un suport informativ complex pentru întocmirea proiectului conform cerin 
 
elor specifice ale PNDR.Ghidul Solicitantului prezint 
ă
regulile pentru preg 
ă
tirea,întocmirea 
ş
i depunerea proiectului de investi 
 
ii, precum 
ş
i modalitatea de selec 
 
ie, aprobare 
ş
i derulare a proiectului dumneavoastr 
ă
. De asemenea, con 
 
ine lista indicativ 
ă
a tipurilor de investi 
 
ii pentru care se acord 
ă
 fonduri nerambursabile, documentele, avizele 
ş
acordurile pe care trebuie s 
ă
le prezenta 
 
i, modelul Cererii de Finan 
 
are, al Studiului de Fezabilitate 
ş
i al Memoriului justificativ, al Contractului de Finan 
 
are,precum 
ş
i alte informa 
 
ii utile realiz 
ă
rii proiectului 
ş
complet 
ă
rii corecte a documentelor.
 
Ghidul Solicitantului – Măsura 3123 |Pagina
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.
CUPRINS
1. PREVEDERI GENERALE
1.1. Obiectivele M 
ă
surii 312 – 
Sprijin pentru crearea
ş
i dezvoltarea de micro- întreprinderi
................................................................................................................... 5 
2. PREZENTAREA M
Ă
SURII 312
2.1. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile .................................................. 2.2. Condi 
 
ii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului ......................................... 2.3. Tipuri de investi 
 
ii 
ş
i cheltuieli eligibile (lista indicativ 
ă
 ) ........................................ 9 2.4. Tipuri de investi 
 
ii 
ş
i cheltuieli neeligibile ............................................................... 112.5. Valoarea maxim 
ă
a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) ……….... 14 2.6. Criterii de selec 
 
ie ale proiectului ........................................................................ 15 
3. ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE ACORDATE PENTRU SPRIJINPENTRU CREAREA
Ş
I DEZVOLTAREA DE MICRO-ÎNTREPRINDERI
3.1. Completarea, depunerea 
ş
i verificarea dosarului Cererii de finan 
 
are ............... 20 3.2. Contractarea fondurilor ......................................................................................... 27 3.3. Achizi 
 
iile ............................................................................................................... 29 3.4. Plata …………...........................................................…......................................... 31
4. INFORMA
II UTILE
4.1.
Documentele necesare întocmirii cererii de finan 
 
are......................................... 32 
4.2.
Lista Formularelor disponibile pe site-ul APDRP .............................................. 42 
4.3.
Dic 
 
ionar .............................................................................................................. 44 
 
4.4.
APDRP în sprijinul dumneavoastr 
ă
………………….............................................. 49 
 
 
Ghidul Solicitantului – Măsura 3124 |Pagina
Informaiile din Ghidul Solicitantului nu pot fi utilizate în scopuri comerciale. Distribuirea acestui material şi utilizarea informaiilor coninute în acest Ghid al Solicitantului se vor realiza în mod gratuit şi doar cu acordul APDRP. Toate drepturile rezervate APDRP.
5.
ANEXE la Ghidul Solicitantului
 
5.1.
Anexa 1 – Model Cerere de Finan 
 
are .......................................... link www.apdrp.ro 
5.2.
Anexa 2 – Model Studiu de Fezabilitate …………………………... link www.apdrp.ro 
5.3.
Anexa 3 – Model Memoriu justificativ …………………………..…. link www.apdrp.ro 
5.4.
Anexa 4 – Documente conexe cererii de finantare Anexa 4.1 Declara 
 
ie de cofinan 
 
are...................................……… link www.apdrp.ro Anexa 4.2 Declara 
 
ie micro-întreprindere........................................ link www.apdrp.ro Anexa 4.3 Declara 
 
ie firma în dificultate.......................................... link www.apdrp.ro Anexa 4.4 Declara 
 
ie 
privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat
ş
i a ajutoarelor de minimis
............................................................ link www.apdrp.ro 
 
Anexa 4.5 Angajamentul Persoanelor fizice………………………. link www.apdrp.ro 
5.5.
Anexa 5 – Model Contract de Finan 
 
are ...................................... link www.apdrp.ro 
5.6.
Anexa 6 – Modele Formulare de Plat 
ă
......................................... link www.apdrp.ro 
5.7.
Anexa 7 – Fi 
ş
a m 
ă
surii 312 ...................................................... link www.apdrp.ro 
5.8.
Anexa 8 - Acte normative utile ............................... .................... link www.apdrp.ro 
5.6 
Anexa 9 – 
 
Lista detaliat 
ă
a ac 
 
iunilor eligibile, clasificate conform codurilor 
 
CAEN............................................................................................. link www.apdrp.ro 
5.7 
Anexa 10 – Categorii de beneficiari…………………………..…… link www.apdrp.ro 
5.8 
Anexa 11 – Ordinul MADR nr. 567/2.09.2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis „Sprijinirea activit 
ă 
ilor economice în vederea diversific 
ă
rii economiei rurale 
ş
i a cre 
ş
terii calit 
ă 
ii vie 
 
ii în spa 
 
iul rural”...................................... link www.apdrp.ro 
 

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->