Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
949Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Definisi ABM

Definisi ABM

Ratings:

3.8

(1)
|Views: 41,828|Likes:
Published by nuraliah

More info:

Published by: nuraliah on Feb 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2015

pdf

text

original

 
BACK TO BASICS“ FOKUS KEPADA INOVASI SUMBER PENGAJARANDAN PEMBELAJARAN ”
 
Oleh
Musa bin SulaimanJabatan Pengajian Melayu
 
 Abstrak 
Keseluruhan esei ini membincangkan secara ringkas mengenai bahan bantu mengajar (BBM) yang digunakan oleh pendidik dahulu dan sekarang. Penggunaan BBM elektronik sekarang menghadapi masalah-masalahnya yang tersendiri kerana tidak semua sekolah mempunyai kemudahan tersebut. Jadi, sebagai pilihannya penggunaanBBM bukan eletronik yang telah diamalkan oleh pendidik-pendidik terdahulu tidak bolehdiabaikan begitu sahaja kerana BBM tersebut ada kelebihannya tersendiri. Kembali ke Asas, dengan menggunakan BBM murahan masih perlu, asalkan penggunaannya tidak lepas lari dari tujuan pendidikan negara yang mengutamakan jasmani, rohani, emosi dan intelektual pelajar-pelajar. Dalam esei ringkasnya ini pengarang membincangkansoal definisi BBM berlandaskan pendapat pengkaji terdahulu, kepentingan BBM dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah,, prinsip inovasi BBM ,bagaimana pendidik dahulu menggunakan BBM, mengapa perlu menggunakan bahan tradisional di zamanteknologi moden sekarang, tujuan kembali ke asas dalam penggunaan BBM danakhirnya cadangan mengatasi kelemahan-kelemahan penggunaan BBM yang adasekarang ini.
Pengenalan
Kurikulum Baru Sekolah Rendah
( KBSR 
 
 )
telah digubal atas rasional bahawa aktivitipembelajaran dan pendidikan peringkat rendah merupakan
 pendidikan asas
yang melibatkan
tigakemahiran, iaitu membaca, menulis dan mengira ( 3 M )
. Pendidikan peringkat rendah jugahendaklah menyeluruh dan seimbang dari segi perkembangan
intelek, rohani, emosi, sosial dan jasmani.
KBSR juga dirancangkan untuk memberi setiap murid
 peluang yang 
 
sama
untuk mendapat
kemahiran, pengetahuan, nilai, sikap dan amalan-amalan yang diperlukan
. Murid-murid juga diberipeluang dan ruang bagi
mengembangkan atau mempertajamkan bakat, minat dan daya kreatif mereka.
Mengikut perakuan
57(a) Laporan Jawatankuasa Kabinet 
pula menyatakan bahawakurikulum sekolah rendah hendaklah dirancang untuk membolehkan murid-murid mencapai
kemahirandalam bidang komunikasi, bidang manusia dengan alam sekeliling dan perkembangan bidang diri 
 
Page 2 of 12- 2 -Back To Basic 
individu yang sesuai dengan keperluan, minat, bakat dan kemampuan mental serta kesediaanmurid-murid.
Untuk mencapai matlamat di atas, bukanlah satu perkara mudah kerana ia memerlukankesungguhan, kebijaksanaan dan ketabahan kedua belah pihak iaitu guru dan murid-murid itu sendiri.Keberkesanan guru yang mengajar di bilik darjah pula tidak akan tercapai dengan baik tanpa sokonganbahan bantu mengajar yang kreatif, cantik dan menarik. Bahan bantu mengajar itu pula perludiinovasikan (
Kamus Dewan 1989 : 455 
menjelaskan
inovasi 
bermaksud memperkenalkan sesuatuyang baru atau memperbaharui sesuatu yang telah sedia ada dengan diberi wajah baru )Mengikut penyelidikan yang telah dibuat oleh pakar-pakar alat pandang dengar, konsepkefahaman dan pengetahuan yang diperolehi oleh manusia,
75%
adalah diperolehi melalui
deria pandang 
,
13%
daripada
deria dengar 
,
6%
daripada
deria sentuh
,
3%
daripada
deria rasa
,
3%
daripada
deria bau.
 
( Mok Soon Sang, Lee Shok Mee : 1986 )
Berdasarkan kajian di atas, bolehlah dikatakan bahawa pancaindera pandang dan dengamerupakan dua saluran indera yang penting sekali dalam proses pembelajaran, terutama bagi murid-murid di sekolah rendah. Bagi murid-murid dalam lingkungan umur 6 – 12 tahun , mereka masih banyakbergantung kepada pengalaman-pengalaman konkrit dan banyak menggunakan deria pandang dandengar untuk menguasai kemahiran dan memperolehi ilmu pengetahuan. Oleh yang demikian sumber pengajaran dan pembelajaran ( bahan bantu mengajar ) khasnya alat pandang dengar, memainkanperanan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran, terutamanya dalam aktiviti pengajaran danpembelajaran di kelas KBSR.
1.0 Definisi :
Bahan Pengajaran dan Pembelajaran ( Bahan Bantu Mengajar )
Bahan bantu mengajar adalah faktor terpenting dalam menentukan kejayaan program pembelajaran,menimbulkan rangsangan keinginan pelajar-pelajar untuk mengetahui sesuatu dan untuk menjadikanpembelajaran baik dan lebih menarik. Bahan bantu mengajar (BBM) bukanlah merupakan sesuatu yangtersisih sifatnya daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Mengikut
Noraziah Abdul Hami( 1981: 2 )
, bertajuk “
 Alatan Mengajar Dalam
 
Pengajaran Bahasa
, ‘ alat bantu ‘ itu mestilah dianggapsebagai satu bahagian yang padu dalam proses tersebut. Ia bertujuan untuk menambah kelancaranperhubungan antara guru dan murid dan sebaliknya, murid sesama murid serta membantu ataumempercepatkan proses pemahaman mereka. Pendapat ini disokong sama oleh
Edgar Dale ( 1964
)yang digambarkan dalam bentuk
cone of experience
di mana proses pembelajaran bermula denganproses aspek semi-abstrak hingga kepada yang lebih abstrak. Penggunaan BBM juga sebahagian
2
 
Page 3 of 12- 3 -Back To Basic 
daripada kaedah dan idea-idea yang disampaikan oleh guru kepada murid-muridnya. Walau kaedah apadigunakan sekalipun BBM pasti turut sama, supaya komunikasi guru murid berjalan dengan baik.
David Berlo
dalam proses komunikasi itu terdapat empat ciri penting iaitu sumber, pesanan, saluran danpenerima.Isi pengajaran sebagai mesej atau pesanan dan salurannya melalui lisan, BBM dan tulisan.Empat kemahiran iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Dewasa ini pengetahuan saintifik,psikologi pembelajaran, perkembangan teknologi, beberapa BBM yang baru dan lama perlu digunakanuntuk mempercepatkan proses pembelajaran, tetapi tidak berupaya mengambil tempat seorang guru.
1.1Definisi Konsep1.1.1Pengajaran
Merupakan satu bentuk komunikasi bertujuan untuk memberitahu, mempengaruhi,mempengaruhi dan menghibur. Tugas pengajar untuk memberitahu atau menyampai satuhimpunan maklumat atau fakta kepada murid-murid. Tujuan BBM juga untuk mempengaruhi danmenghibur 
.( Kamarudin Husin: 1989)
1.1.2Pembelajaran
Berlaku apabila guru berjaya dalam usaha komunikasinya. Pembelajaran berjaya dicapai dandipertingkatkan melalui:
penerangan guru yang jelas
pengalaman murid yang bererti
kegiatan yang menyeronokkan murid dan guruJadi, pembinaan BBM dibuat dengan teliti dan memenuhi ketiga-tiga syarat di atas.
1.1.3 Bahan Bantu Mengajar/ Peralatan Mengajar BBM
ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru/ murid untuk membantunya dalammenyampaikan pengajaran di dalam kelas. Peralatan mengajar bukan terhad kepada buku-bukuteks, papan hitam, kapur dan gambar-gambar sahaja, tetapi ia merangkumi segala benda yangdigunakan dalam pengajaran yang melibatkan semua pancaindera melihat, mendengar, rasa,hidu dan sebagainya, merangkumi apa sahaja yang dapat dialami oleh murid-murid.Atan Long ( 1981: 179-203 ) membahagikan alat bantu mengajar kepada tiga kumpulan: alatpendengaran, alat-alat pandangan dan alat pandang-dengar. Noraziah Abdul Hamid ( 1981)membahagikan BBM kepada dua iaitu
media elektroni
dan
media bukan elektroni
.
3

Activity (949)

You've already reviewed this. Edit your review.
Moo Pei Zii liked this
Najwa Ahmad liked this
Hafifi Borhan Al Harith liked this
Teng Yt liked this
Kaisin Toh liked this
Wan Ting Tan liked this
Pei Woon liked this
HT Hong liked this
ZhiTing Ong liked this
Aisyah Zainudin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->