Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tuyen Tap Krishnamurti

Tuyen Tap Krishnamurti

Ratings: (0)|Views: 612|Likes:
Published by nhanthien

More info:

Published by: nhanthien on Feb 25, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2011

pdf

text

original

 
TUY
N T
P KRISHNAMURTI
Chuy
n Ng
: DannyvietNgu
n g
c:
www.thuvienhoasen.org 
Biên t
p l
i và
đă
ng t
i:
 
 2
M
c L
c
C
T
 NG.....................................................................4 ÁNH SÁNG CHO CHÍNH MÌNH..................................................................................................8B
S
HÃI.........................................................................................................9CHI
 N TRANH..............................................................................................................................9GIÁO D
C....................................................................................................................................10KHÔNG THÀNH KI
 N...............................................................................................................11 NGUYÊN NHÂN C
A S
S
HÃI............................................................................................12S
 N........................................................................................................................13S
T............................................................................................................................13S
S
HÃI....................................................................................................................................14TÂM C
M....................................................................................................................................15T
M
O S
................................................................................................................15TÂM TRÍ T
Ĩ
 NG................................................................................................................16TH
Ă
S
H
C H
I...............................................................................18TÌNH C
M C
A
........................................................................................................18TRÍ TU
........................................................................................................................................19T
DO...........................................................................................................................................20T
T
 NG.....................................................................................................................20V
 
P c
a THIÊN NHIÊN........................................................................................................21V
TH
 N......................................................................................................................22YÊU...............................................................................................................................................23S
S
Ĩ
U.................................................................................................................24CÁI "M
U............................................................................................................25C
C T
I..............................................................................................................25GI
C............................................................................................26 NI
M TIN.....................................................................................................................................27GIAO C
M V
I THIÊN NHIÊN............................................................................................28T
C.................................................................................................................29C
T T
I THUY
T GI
 NG................................................................................29 N
I S
I...................................................................................................................31CH
NÀO....................................................................................................................32S
I C
T........................................................................................................33Ð
...........................................................................................................34S
Ử 
.......................................................................................35S
I S
 NG.............................................................................................37T
U CHÍNHMÌNH.................................................................................................37T
C.................................................................................................................39T
O S
............................................................................................................40 NHÀ GIÁO D
C CHÂN CHÍ NH................................................................................................42 NI
T.....................................................................................................43CÁI
S
....................................................................................................44GI
PHI
 N ........................................................................................................48
 N...................................................................................................49T
I SAO CHÚNG TA L
THU
C ? .....................................................................................50
 
 3TÔI S
CH
T.............................................................................................................................51V
O.................................................................................................54 NI
 N......................................................................................................................57TÂM T
Ĩ
 NG......................................................................................................................59KHI TÂM H
ĐƯỢ
C KHAI PHÓNG......................................................................................61TH
C T
I...................................................................................................................................63 N
I
AU.....................................................................................................................................64GIÁO D
C...................................................................................................................................66TH
U CHÍNH MÌNH.....................................................................................................67S
LÀ GÌ ?..................................................................................................................................69KHÁT V
 NG ..............................................................................................................................71TÂM AN T
 NH...........................................................................................................................73YÊU VÀ
Đ
AU KH
..................................................................................................................74GIAO C
M V
I MUÔN LOÀI...............................................................................................76S
 NG
ĐẠ
O..................................................................................................................................77CU
C CÁCH M
 NG
Đ
ÍCH TH
Ự 
C............................................................................................79L
 NG NGHE................................................................................................................................81
ĐỐ
I THO
I V
I CHÍNH MÌNH.............................................................................................82Ý NGH
Ĩ
A C
A
ĐỜ
I S
 NG.........................................................................................................87 NG
ƯỜ
I S
 NG
ĐẠ
O ....................................................................................................................89TÍN NG
ƯỠ
 NG..............................................................................................................................90TRÍ TU
........................................................................................................................................92L
 NG NGHE N
I TÂM B
 N ....................................................................................................93KHI L
 NG NGHE TÂM
ĐƯỢ
C BUÔNG X
...........................................................................94C
M XÚC CÓ VAI TRÒ GÌ TRONG
ĐỜ
I S
 NG ?..........................................................95C
U NGUY
 N.............................................................................................................................97CH
M D
Ứ 
T S
Ự 
GI
 N D
Ữ 
.....................................................................................................98M
T TÂM H
 N PHONG PHÚ TRONG SÁNG..................................................................99S
Ự 
TH
Ứ 
C T
 NH HÓA GI
I M
I V
 N
ĐỀ
......................................................................100QUAN SÁT COI T
P QUÁN HÌNH THÀNH RA SAO....................................................101TÌNH YÊU.................................................................................................................................101 NGUYÊN NHÂN CHÍNH C
A B
O L
Ự 
C.........................................................................102

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->