Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pcelar 2007 11 novembar

Pcelar 2007 11 novembar

Ratings: (0)|Views: 9|Likes:
Published by Ekologija Izvor

More info:

Published by: Ekologija Izvor on Mar 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2014

pdf

text

original

 
годин cxI, бој 11, ноВЕМб 2007. ISSN 0350-43-
X
 
www.spos.info
часопис
 
из
 
света
 
науке
 
и
 
праксе
 
у 
 
пчеларству 
акткуелно
рграцја плњаа
тема броја
ашмајдан
 
ПЕл - часопис из света науке и праксе у пчеарству
 
 Историја часописа
П
 рви илустровани часопис за пчеларе штампан је 1883. године у Београду под именом "Пчела".Потом је штампан "Српски пчелар", 1. октобра 1896.године у Сремским Карловцима. Од 1899. годиненаставља да га издаје Српска пчеларска задруга у Руми."Пчелар", орган Српског пчеларског друштва, излазиод 1. јануара 1898. године у Београду. У Јануару 1934.године спојили су се "Пчелар" и "Српски пчелар" и одтада излазе под називом "Пчелар".Указом председника СФРЈ " Пчелар" је 1973. годинеодликован Орденом заслуга за народ са сребрнимзрацима за изванредне заслуге, популарисање и унапређење пчеларства, а Културно-просветназаједница Србије доделила му је 1984. године Вукову награду за допринос култури у Србији.
Чланство у СПОС-у 
Чланство у Савезу пчеларских организацијаСрбије остварује се преко друштава пчелара послободном избору. Чланарина у 2007. годиниза чланове из Србије износи 1.100 динара, изРепублике Српске 28,8 КМ, из Хрватске 228 куна,из Словеније 5.273 толара, за пчеларе из ЦрнеГоре, Македоније и осталих страних земаља гдесе часопис шаље поштом 32 €, а где се шаљеавионом 40 €. Чланство подразумева добијање12 бројева часописа годишње.
Ру СПОС-: 160-17806-08
Сарадња са часописом
Рукописи и фотографије се не враћају. Редакцијазадржава право редиговања текстова. Засадржај текстова одговарају аутори, а за садржајогласа оглашивачи. Листови који преузимајурадове из часописа "Пчелар" дужни су да јаснонаведу извор информација.
     и
     м
     п     р     е     с     у     м
Издавач
Саез ПчеаРСкх ОРганзаца СРбе
Молерова 13, 11000 Београд,011/2458 640, 064/40 191 63
spos@sezampro.yu, www.spos.infoThe Magazine of Serbian BeekeepingBEEKEEPER
 The Beekeping Association of SerbiaSerbia, 11000 Belgrade, Molerova St. 13Председник СПОС-адипл. инж.
Живослв Стојовић
Милана Мартиновића Металца 4, 24413 Палић024/753 771, 063/510 598, zobrad@yunord.netГлавни и одговорни уредник
Мил орић
Олге Петров 24, 21000 Нови Сад021 372 277, 063 586 513, vorgicbe@sezampro.yuИздавачки саветДр
нд Дулић-рдић
(Београд)
 Жро Живовић
(Сремски Карловци)Проф. др
ов кулиевић
(Београд)
председник
Мр
неојш недић
(Београд)Др
Сш Орловић
(Нови Сад)
брислв Рдојић
(Шид)Проф. др
зор Стимировић
(Београд)
нед Терић
(Београд)
зхрије Трвевић
(Београд)Редакција
Милош атоић
(Коцељева)
Жив лјовић
(Земун)
Друти гјић
(Велико Градиште)Мр
ает георијев
(Књажевац)Др
гор евтић
(Крушевац)
Деј крецуљ
(Ковин)
Миливоје Перовић
(Куршумлија)Др
нд Плвш
(Нови Сад)
Слђ Ршић
(Београд)
зор Севић
(Љубовија)
ерољу Умељић
(Крагујевац)Чланови редакције из иностранства
лдимир ауушти
(Метлика - Словенија)
борисв брњд
(Бар - Црна Гора)
Ферид белтић
(Тузла - БиХ)
амир Демировић
(Сански Мост - БиХ)
Мил сидоровић
(Сутоморе - Црна Гора)Др мед.
Стип ковић
(Дарда - Хрватска)
бро кор
(Козарац - БиХ)Мр
гор Мирјић
(Градишка - БиХ)
алсдр Мијловси
(Скопље - Македонија)
Фрц Преељ
(Камник - Словенија)Др
злто Пушдиј
(Осијек - Хрватска)
Милорд чео
(Бања Лука - БиХ)Др
ре Џимревс
(Скопље - Макодонија)
Фрц Шивиц
(Љубљана - Словенија) Лектор и коректор
бод Петровић
 Техничка припрема
нед Делиос
 Тираж
14.500 пример
Штампа
колор прес - повотел. 034/853-715, 853 560, kolorpresptt.yu
Фотографија на насловној страни
крљиц мед Срије с пртиљмаутор фоторфије: Живослв Стојовић
APISLAVIAAPIMONDIAFoundation
CIP - Каталогизација у публикацијиНародна библиотека Србије, Београд638.1ПЧЕЛАР: часопис из света науке и праксе у пчеларству/ главни и одговорниуредник Миланка Воргић. Год. 1, бр. 1. (јануар 1898) - . - Београд: Савез пчеларскихорганизација Србије - (Лапово: Колор прес) - 24 цмМесечноISSN 0350-431X = ПчеларCOBISS.SR-ID 15913218
 
481
Амшка гнза за нмба
апипрогноза -
p^elar 
Дејан Крецуљ
апимторолош проо
....................481
Одрж први сстРдиј и дво свт
..............482 Ђоко Зечевић
 рд О СПОС-
............................................483Живослав Стојановић
Ристриј плињ
.............................484Верољуб Умељић
Писмо пчеларима
 
..................................................486Милан Матић
О плм с љувљу
......................................488Златко Стојковић
Тшмјдс илож
..................................490Зоран Милановић
овиј
......................................................................
491Живослав Стојановић
крљи мд Сриј
.....................................493Драгутин Гајић
дст стврли диј
.............494Живослав Стојановић
40. орс апимодиј
(друи до)
...........496Живослав Стојановић
Сст блс плрсфдриј
..............................................................498Слађан Рашић
Сидром стјњ пл
..........................500Проф. др Милан Ћировић
Пост дв
.................................................502Др мед. Миленко Буквић
хрили
 ..................................................................503
Мр сци. др Душица Јарић
алриј  мд
...................................................
504
Горан Илић
 њ плињим отровом
.....................506
Проф. др Комнен Ђиновић
Пошњ пл
 .................................................
507
Проф. др Ружица Игић
звди
....................................................................
508
Живорад Лазић
Шт моу д у Ршу
...............................
509
Верољуб Умељић
При плр Фрсо р
.....................510
Дипл. ек. Драган Чугаљ
ко см првио рој
........................................512Мр Казимир Матовић
Семинари за ветеринаре и пчеларе
............513
лож
..........................................................................514
Прињ
.......................................................................520
садржај
ноВЕМб
ЊТТТТ
АпиметеоролошкА
ПРГЗ З ВМБР
Након доста дана пријатног Михољскоглета, које је у већем делу Србије омогућава-ло редовне послове на пчелињаку, а пчеламаприличну активност, метеоролози за новем-бар предвиђају већ у првој декади значајнијезахлађење праћено кишом и ветром, а по-негде и суснежицом. Овакво време очекујесе готово у читавој првој половини месеца,која ће протећи са свега неколико дана безпадавина и уз чест ветар. Такве временскеприлике оправдаће обилно прополисањекоје су многи пчелари запазили још за лепих, јесењих дана, што још једном потврђује пче-лињу непогрешивост у наслућивању надола-зеће зиме. Статистички посматрано, развојвремена биће налик оном из 1981. године.Пчелари који су благовремено и савесноприпремили своје кошнице за зимовање нећесада имати много посла. Карактеристика овегодине у читавој пољопривреди, особито ра-тарству, била је да је све стигло на род ранијеза око 20 дана, па је и летине понестало сапоља знатно пре, чиме су угрожени они пче-лињаци где нису постављене заштите од ми-шева и ровчица. Зато, ако то још није урађе-но, првих пар дана у месецу ваља искористи-ти и поставити чешљеве или решетке, благо утоплити, а такође посветити пажњу и здрав-ственом стању и заштити од птица.Како се и у другој половини месеца очекују продори топлијег времена, то је могуће извр-шити коначни обрачун са вароом и постићида се у зиму уђе са мање од једног процентаовог паразита, када треба прегледaти пче-лиње заједнице на америчку кугу.Осим доста обилних и учесталих падавина,новембар ће пратити и прилично ветровитовреме, па је неопходно поставити одгова-рајућу заштиту, а на неповољно изложенимтеренима још једном учврстити постоља.
 2 3 4 5 6 7 8 9 0  2 3 4 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3020864208642024

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->