Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Geopolitička vizija Euroazije, promocija knjige Jure Vujića, KIC, 2012.g.

Geopolitička vizija Euroazije, promocija knjige Jure Vujića, KIC, 2012.g.

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Published by jarilof
Geopolitička vizija Euroazije, promocija knjige Jure Vujića, KIC, Rat svjetova – euroazijanizam protiv atlantizma, 2012
Geopolitička vizija Euroazije, promocija knjige Jure Vujića, KIC, Rat svjetova – euroazijanizam protiv atlantizma, 2012

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: jarilof on Mar 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2013

pdf

text

original

 
U četvrtak 20. prosinca 2012.g. u zagrebačkom KIC
-
u održana je promocija knjige Jure Vujića
 
 Rat svjetova
euroazijanizam protiv atlantizma
.
 
Na događaju su uzautora sudjelovali povjesničar Toni Abramović i njegova ekselencija dr. sc. Robert
Markaryan, veleposlanik Ruske Federacije u Republici Hrvatskoj. Moderator izlaganja bio je Petar Bujas.
 
Do sad Jure Vujić objavio je na hrvatskom jeziku
knjige
 Fragmenti geopolitičke
misli 
(2004.) te
 Intelektualni terorizam
(2007.) , a na francuskom jeziku knjigu
 Misao i slika
. Ovo je četvrta knjiga istaknutog hrvatskog politologa i geopolitičara.
 
Geopolitička euroazijska doktrina ne može biti objektivno interpretirana i shvaćena
ako se promatra odvojeno od reevaluacije i aktualizacije vrednota tradicionalnog tipa.
 Načelno gledajući, sve ideološke doktrine, pa tako i euroazijska, koje se suprotstavljaju'otvorenom društvu' temelje se na ideji iracionalnog
koje u sprezi s Popperovim primatom razuma i humanizmom Kantove filozofije. To iracionalno ujedno je i 
esencija, telos (grč. –
krajnji cilj) i sudbina, pa je i euroazijanizam ponajprije
esencijalistička ideologija suprotna 'poperovskom antropocentrizmu' u
kojemu nemamjesta za nadhumanu transcendenciju.
 
 Euroazijska misao temelji se na nadindividualnoj transcendenciji (dimenziji koju su
dobro raščlanili J. Evola i R. Guénon), posebice dimenziji koja se odnosi na nad 
-humane i nad-racionalne esencije
velike tradicije.
 
 Euroazijanizam predlažealternativna filozofska, metapolitička, rješenja u odnosu na aktualnu postbipolarnusvjetsku situaciju, posebice rusku, te promiče novi civilizacijski model kao jedansuprotan, drugačiji, protusvijet, i to tako da postavlja
 
imperativ pronalaženja stvarne
naravi i esencije ruske civilizacije.
 
Guénonova misao završna je točka povijesnog razvoja antihumanističke i antimoderne ideologije, koja je prožimala sve konzervativne krugove, počevši od  Platona. Guénon zato radikalno odba
cuje modernu epohu, naziva je 'totalnom
devijacijom', te smatra kako slijedi totalni poremećaj cijelog koncepta 'otvorenogdruštva', koji zamaskiran u humanizam ustvari gradi 'zemaljski pakao' (također i za fašiste).
 
 Euroazijski pokret zagovara načelo multipolarnosti kao protutezu današnjemunipolarnom mondijalizmu kojeg nameću atlantisti. Novi svijet je dio drugog 'Starogsvijeta' koji obilježava tradicionalnu Europu i kao super
-
 prostor s različitim
civilizacijama, nacijama, etnijama, narodima, kulturama i 
vjerama koje veže zajednička povijest i zajdnička dijalektička stvarnost.
 
 Poslije 1. Svjetskog rata Rusija je percipirana kao opasna azijska zemlja koja ima
 paneuropske težnje, što dobro ilustrira komentar Herberta Georgea Wellsa:'komunizam, to je Džingis
-kan plus telegraf'. Raspad Sovjetskog Saveza potaknuo je proces konvergen
cije između Rusije i Europe, a nakon 'kaotične poliarhije' Borisa Jeljcina, i stupanja na vlast Putina, neoimperijalni i dinamično
-gospodarski zapdni model, ovisan o ruskim energentima, vidi u Rusiji 'emergentnu demokraciju': model 
ruskog sustava označava specifični politički režim uz kojeg se vežu personalizacijamoći, slabe institucije i bliska povezanost političkih i gospodarskih oligarhija.
 
 
 
    2 
 Prvi euroazijanisti stavljali su naglasak na orijentalizam i mongolski nomadski svijet,
danas neoeuroazijanisti privilegiraju turkofonski svijet. Središnja islamska Azija za
njih je inkarnacija reda i kohezije. Prvi euroazijski povijesni diskurs temeljio se na
radovima Vernadskog i Savickog, i središnjoj ideji 'ritmova' ruske povijesti, dijalektikešume i stepe u pokušaju uspostavljanja periodične usklađenosti teritorija i 'ideje' 
(teritorij bi bio prostorna realizacija ruske samosvijesti).
 
 Neoeuroazijski d 
iskurs više je tradicionalan i usvaja pozitivno mišljenje o carskomrazdoblju Romanova. Međutim, on nastoji revalorizirati i budizam (simbol dobrovoljnog pridruživanja timuridskog prostora Rusiji i dobrobit carstva za ono
autohtono), Kozake (inkarnacija st 
epskog i istočnog ruskog identiteta) i sibirski svijet koji euroazijanizmu omogućuje da afirmira 'prirodnost' carskih osvajanja, te ideje o Moskvi kao 'trećem Rimu' –
ta bi se ideja razvijala paralelno s ruskim prodiranjem na Istok.
 
 Euroazijska ideologija smatra kako svako vrijeme ima svoj 'sustav koordinata' na
 političkom, gospodarskom i kulturnom planu. Tako se tijekom 19. stoljeću u Rusiji razvijao raskol između slavenofila i prozapadnjaka (zapadniki). U 20. stoljeću nastala je opozicija između 'crvenih' 
 
i 'bijelih', a 21. stoljeće bit će stoljeće borbe između
atlantizma (unipolarni mondijalizam i globalizacija) i euroazijanizma (multipolarni svijet).
 
 Može se reći da su glavna načela euroazijanizma:
 
1) Diferencijalnost, pluralnost sustava vrijednosti, što
je suprotno dominaciji jedneideologije
 
2) Tradicija nasuprot ukinuća kultura, dogmi i otkrivanja tradicionalnih društava
 
 3) Prava, istinska nacija, suprotna krajnjem bogatstvu i neokolonijalnoj hegemonij Sjevera
 
4) Etnije kao vrednote i subjekti povijesti nasuprot depersonalizaciji nacija zarobljenih
u umjetnoj društvenoj konstrukciji 
 
 5) Socijalna pravda i ljudska solidarnost naprotiv izrabljivanja i ponižavanja čovjeka.
 
U tom pogledu, euroazijanizam bi bio antipod zapadnog svijeta koji ideologijomljuds
kih prava zanemaruje kolektivnu dimenziju ostalih regionalnih i etničkih
 zajednica. Euroazijanizam zagovara pravo na autonomiju regija i nacija i svojevrsni 
kult različitosti načina života.
 
Trud oko promicanja ideje kulturne simfonije, sklada, ujednačenosti, i poštovanjeidentitarne pluralnosti, rezultira i člankom u programu Euroazijskog međunarodnog pokreta, koji kaže da je euroazijski kulturni dijalog temelj ljudske povijesti. Euroazijski 
kontinent kolijevka je civilizacije, pa poprima bipolarni oblik: sastavljen je od Europe i  Azije, Zapada i Istoka. U tom bipolarnom obliku Zapad i Istok su komplementarni. Svaka kultura ima svoj ritam, a svijet i vrednote neprestano s mijenjaju. Euroazija je
 jedini vrijednosni kriterij i temelj daljnjeg prosuđivanja za budućnost.
 
 Euroazijski kontinent u središtu je globalne dinamike koja nameće nužanmeđukulturni i međucivilizacijski dijalog, što podrazumijeva dobro poznavanje i  poštivanje Zapada i Istoka, kršćanstva i islama, građana demokratskih država i građana tradicionalnih država. On štiti i razvija alternativne protuatlantističke
sustave vrednota i nastoji razviti pluralnost vrijednosnih struktura.
 
 Euroazijanizam nastoji promicati globalni revolucionarni koncept u smislu da postane
temelj za suživot širokog konglomerata različitih entiteta i prostora: države, nacije,
kulture, etnije i regije, koje odbaciju atlantsku verziju globalizacije.
(J. Vujuć: Rat svjetova, za izdavača: Synerggies
-Minerve analyses g
éopolitiques,
 Zagreb, 2012.)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->