Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Strategy Finance Committee - March 2013

Strategy Finance Committee - March 2013

Ratings: (0)|Views: 75|Likes:
Published by Ben Ross
Strategy Finance Committee - March 2013 Agenda. Am speaking in this one under Public Input
Strategy Finance Committee - March 2013 Agenda. Am speaking in this one under Public Input

More info:

Published by: Ben Ross on Mar 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/04/2013

pdf

text

original

 
 
Bftk1
Yck rkpfrts lfbtdobki wotcob tcos d`kbid drk hfr lfbsoikrdtofb dbi scfuji bft mk lfbstruki ds Lfubloj pfjolyubjkss dbi ubtoj difptki" \cfuji Nknmkrs rkquork hurtckr obhfrndtofb rkjdtob` tf dby rkpfrts* pjkdsk lfbtdlttck rkjkvdbt ndbd`kr* Lcdorpkrsfb fr Ikputy Lcdorpkrsfb"
O ckrkmy `ovk bftolk tcdt db friobdry nkktob` fh tck \trdtk`y dbi Hobdblk Lfnnottkk wojj mk ckjifb1
Idtk1Yonk1Nkktob` ]ffn1Xkbuk1Ycursidy* 0 Ndrlc =74<
 
47"77dn
 
]klkptofb Jfub`k Jkvkj =Dulejdbi Yfwb Cdjj<74.<7; Tukkb \trkktDulejdbi
\trdtk`y dbi Hobdblk LfnnottkkFWKB D@KBID
NKNMK]\COWLcdorpkrsfb
Lr Wkbby Pkmstkr
 Ikputy Lcdorpkrsfb
Lr Iks Nfrrosfb
 Lfublojjfrs
Lr Dbdk Drtcur Dbdk
 
Lr ]olcdri Bfrtcky* FBQN
 
Lr Ldnkrfb Mrkwkr Lr Ldjun Wkbrfsk
 
Ndyfr Jkb Mrfwb* AW Lr Iole Tudx
 
Lr Ir Ldtcy Ldsky Lr Bfkjkbk ]dhhojjs* AW
 
Lr \dbird Lfbky* T\F Lr \cdrfb \tkwdrt* T\N
 
Lr Djh Hojopdobd Nknmkr Idvoi Ydopdro
 
Lr Cfb Lcros Hjktlckr* T\F Nknmkr Afcb Ydnockrk
 
Lr Nolcdkj @fuiok Lr \or Afcb Pdjekr* EBQN* LMK
 
Lr Dbb Cdrtjky* AW Lr Pdybk Pdjekr
 
Ikputy Ndyfr Wkbby Cujsk Lr @kfr`k Pffi* LBQN
 
Lr Noek Jkk#Tufrun 44 nknmkrs/
Ydn PcotkIknflrdly Divosfr 4 Ndrlc =74<
 Lfbtdlt Ykjkpcfbk1 #7?/ <70 0=;<Kndoj
1
tdn"wcotkGdulejdbilfubloj"`fvt"bzPkmsotk1 www"dulejdbilfubloj"`fvt"bz
 
 
YK]N\ FH ]KHK]KBLK
 Yck \trdtk`y dbi Hobdblk Lfnnottkk wojj cdvk rkspfbsomojoty hfr1
Wjdbbob` dbi Hobdblodj Ndbd`knkbt* kxkrlosob` tck Lfubloj‟s rkspfbsomojotoks dbindeob` rklfnnkbidtofbs tf tck @fvkrbob` Mfiy wckrk rkquorki ubikr Wdrt 8 #kxlkptsumpdrt =/ fh tck Jfldj @fvkrbnkbt Dlt =77=5
Ioslussob` Obikpkbikbt Ndfro \tdtutfry Mfdri d`rkknkbts wotc tck Obikpkbikbt Ndfro\tdtutfry Mfdri dbi ndeob` rklfnnkbidtofbs tf tck @fvkrbob` Mfiy5
Ioslussob` jfldj mfdri d`rkknkbts wotc tck jfldj mfdris dbi ndeob` rklfnnkbidtofbstf tck @fvkrbob` Mfiy fb tck difptofb fh tck d`rkknkbts ds pdrt fh tck dbbudj pjdb5
Ikjk`dtofb fh pfwkrs tf sumlfnnottkk#s/5
Ikdjob` wotc Lfubloj‟s @fvkrbob` Mfiy rkspfbsomojotoks hfr rdtks lfjjkltofb5
Kbsurob` jfldj mfdri obput tf tck Jfb` Ykrn Wjdb dbi hobdblodj pfjoloks5
Dpprfvob` tck wrotk fhh fh futstdbiob` dllfubts #kxljuiob` rdtks/ dbi wcfjjy fr pdrtjyrknot hkks dbi lcdr`ks up tf );77*7775 dbi
Dlquosotofb dbi iospfsdj fh prfpkrty dsskts"Hfr tck dvfoidblk fh ifumt* tcksk ikjk`dtofbs lfbhorn tck kxostob` ikjk`dtofb #lfbtdobki obtck Lcokh Kxklutovks Ikjk`dtofb ]k`ostkr/ tf stdhh rkjdtob` tf tck dmfvk tkrns fh rkhkrkblkubikr tck kbdltnkbts nkbtofbki mkjfw mut jonots tcfsk ikjk`dtofbs my rkquorob` tckn tf mkkxkrloski ds iorkltki my tck lfnnottkk"
]kjkvdbt jk`osjdtofb obljuiks mut os bft jonotki tf1
Jfldj @fvkrbnkbt Dlt =77=5Jfldj @fvkrbnkbt #]dtob`/ Dlt =77=5 dbiJfldj @fvkrbnkbt #Dulejdbi Lfubloj/ Dlt =77?"
 
\trdtk`y dbi Hobdblk Lfnnottkk
 
70 Ndrlc =74<
 
Wd`k <
 
OYKN YDMJK FH LFBYKBY\ WD@K4 Dpfjf`oks ;= Ikljdrdtofb fh Obtkrkst ;< Lfbhorndtofb fh Nobutks ;
 
9 Wktotofbs ;; Wumjol Obput ;;"4 Mkb ]fss . Ndbuedu ]doj Jobe #bfrtckrb lfbbkltofb/ ;8 Jfldj Mfdri Obput 88"4 Aujod Wdrhott . Lcdorpkrsfb fh Comoslus dbi Mdys Jfldj Mfdri . tckNurrdys Mdy \dojob` Ljum 88"= Lcdorpkrsfbs fh Djmkrt.Kikb* Pdotkndtd dbi Wuektdpdpd JfldjMfdris . Iospfsdj ]klfnnkbidtofb 88"< Wduj Ifwbok . Lcdorpkrsfb @t Mdrrokr Jfldj Mfdri . @t Mdrrokr rfdiskdjob` 08"9 Db`kjd Idjtfb . Lcdorpkrsfb Ndburkwd Jfldj Mfdri . DulejdbiYrdbspfrt Djjfldtofb fh Dulejdbi Yrdbspfrt‟s ldpotdj hubiob` tfjfldj mfdri profrotoks “ Ndburkwd Jfldj Mfdri rkqukst tf djtkr lrotkrod hfr prfaklt kjo`omojoty 00 Kxtrdfriobdry Musobkss 03 Bftolks fh Nftofb 3? Ndbuedu ]doj Jobe #bfrtckrb lfbbkltofb/
 Yck rkpfrt wds ubdvdojdmjk dt tck tonk tck d`kbid wkbt tf probt dbi wojj mk lorlujdtki ob dbdiikbiun d`kbid"
47 ]dtob` \djks Wfjoly
 Yck rkpfrt wds ubdvdojdmjk dt tck tonk tck d`kbid wkbt tf probt dbi wojj mk lorlujdtki ob dbdiikbiun d`kbid"
44 Dbbudj Hubiob` hfr Nuskuns =74<.49* Dulejdbi Pdr Nknfrodj Nuskundbi Nuskun fh Yrdbspfrt dbi Yklcbfjf`y ?4= Dbbudj Hubiob` =74<.49 hfr tck Dulejdbi ]k`ofbdj Dnkbotoks 344< Pdtkrhrfbt Dulejdbi1 Pdtkrhrfbt Wjdb onpjknkbtdtofb strdtk`y" 4;<49 Iospfsdj ]klfnnkbidtofb ]kpfrt 4;;4; ]khfrkldst jfldj mfdri prfpkrty lfsts 48;48 Hubiob` Wrfpfsdj hfr Onpjknkbtdtofb fh tck Myjdw ]kvokw Wrf`rdnnk =74=&4< =74;&48 40440 Djjfldtofb fh Dulejdbi Yrdbspfrt‟s ldpotdj hubiob` tf jfldj mfdriprofrotoks “ Ndburkwd Jfldj Mfdri rkqukst tf djtkr lrotkrod hfr prfakltkjo`omojoty
 Yck rkpfrt wds ubdvdojdmjk dt tck tonk tck d`kbid wkbt tf probt dbi wojj mk lorlujdtki ob dbdiikbiun d`kbid"
43 Lfbsoikrdtofb fh Kxtrdfriobdry Otkns

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->