Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
12

12

Ratings: (0)|Views: 237|Likes:
Published by sasha_st

More info:

Published by: sasha_st on Feb 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2013

pdf

text

original

 
126
Capitolul
10IZOLAREA ACUSTIC|A CL|DIRILOR
10.1. GENERALIT|}I
Problemele de acustic\ privindcl\dirile au ca obiect studierea izol\riifonice contra nocivit\]ii zgomotului,dar [i asigurarea unor audi]iicorespunz\toare `n s\lile despectacole, conferin]e.Protec]ia fa]\ de zgomote se poaterealiza prin reducerea intensit\]iizgomotelor la surs\ sau p^n\ lacl\dire, dar [i prin atenuareazgomotelor la trecerea prinelementele de construc]ie. ~n acestcapitol vom trata problemele deizolare acustic\ la zgomot aerian [i deimpact.Confortul acustic, una dinexigen]ele importante pe care trebuies\ le `ndeplineasc\ cl\dirile, estenecesar s\ fie realizat av\nd `nvedere cre[terea surselor de zgomot `n cl\diri, pe str\zi, `n industrie [i latraficul aerian. Efectul nociv alzgomotului asupra sistemuluineurovegetativ uman este concretizatprin insomnii, nevroze.Preocuparea actual\ de utilizare aelementelor de construc]ie dinmateriale u[oare impune adaptareaunor m\suri suplimentare de izolareacustic\.Zgomotul poate fi caracterizat dinpunct de vedere fiziologic [i fizic.Fiziologic, zgomotele sunt sunetenedorite, nepl\cute, iar fizic reprezint\o suprapunere dezordonat\ adiferitelor sunete.Inconfortul produs de zgomotdepinde de caracteristici ca:intensitate, frecven]\, durat\ dar [i dereac]ia noastr\ fa]\ de acest sunetnedorit. Zgomotul poate incomoda
 
127
datorit\ intensit\]ii ridicate (decolareaunui avion, tr\snet) dar [i prinintensit\]i sc\zute, ca de exempluc\derea pic\turilor de ploaie pesuprafe]ele cu tabl\, sc^r]^itulparchetului, scurgerea apei printr-unrobinet neetan[.
Efectele zgomotului
Zgomotul produce perturb\riasupra sistemului nervos al omului.Aspectele nocive ale zgomotului cuintensitate mai mare de 130 dB,pragul senza]iei dureroase, poateproduce un traumatism sonor, care semanifest\ sub forma unei senza]ii deame]eal\, dureri `n urechi ce potproduce chiar ruperea timpanului (fig.10.1.I.).Zgomotul de intensitate ridicat\cuprins `ntre 65 [i 120 dB, afecteaz\activitatea productiv\ intelectual\ saucea fizic\ [i conduce la o sc\deretemporar\ a performan]ei.Zgomotul produce perturb\riasupra sistemului nervos uman,declan[^nd o oboseal\ auditiv\.Se men]ioneaz\ c\ acuitateaauditiv\ poate reveni la valoareaanterioar\ dac\ expunerea la zgomot `nceteaz\. Ac]iunea nociv\ asuprasistemului nervos depinde de stareapsihoafectiv\ a persoanelor supuseagresiunii sonore, constat^ndu-sest\ri nervoase, hiperexcitabilitate,tahicardie, tulbur\ri ale somnului.Zgomotul cu intensitatea cuprins\ `ntre 30 [i 60 dB are un efect psihicasupra omului.Datorit\ reac]iilor diferite aleoamenilor fa]\ de zgomot, sunetultrebuie analizat ca fenomen fizic [ifiziologic.
Sunetul ca fenomen fizic
Sunetul obiectiv este produs devibra]ia corpurilor solide [i transmiseaerului `nconjur\tor sub forme deunde, compresiuni [i destinderisuccesive.Propagarea prin unde sonore, ami[c\rilor oscilatorii, din aproape `naproape, `n mediile elastice (aer,lichid, solid) se datoreaz\ for]elorelastice (unda este oscila]ia ce sepropag\ `n timp [i spa]iu).Caracterizarea fizic\ a undelor serealizeaz\ prin: viteza de propagare(c), lungimea de und\ (
S
) [i densitateade energie (w)(fig.10.2.I.).Viteza de propagare (c) estedistan]a parcurs\ de unda acustic\ `ntr-un mediu elastic, `n unitate detimp.Viteza este o constant\ a mediuluiprin care se propag\ (aer-340 m/s;ap\-1450 m/s; o]el-5000 m/s; cauciuc-50 m/s). Direc]ia de propagare aundei coincide cu direc]ia mi[c\riioscilatorii a particolelor mediului.Viteza undei sonore este dat\ derela]ia:
λ=
fc(10.1) `n care:
 
128
15141312111098654321
10010001001 00010 00010 000100 000
T
PdBIntensit\]ile surselor de zgomotZgomotul [i urechea uman\
Pavilion
Zgomot
Urecheamedie
Urechea intern\Urechea extern\Canalul auditivTimpanulMelcul
Fig. 10.1 I.Sursele [i intensit\]ile zgomotului. II. Schema urechii umane
I.II
.
Zgomotul. Fenomen fizic [i fiziologic

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ioana Dana liked this
Ancu Anca liked this
roxanatamas liked this
motrescu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->