Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
23

23

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 135|Likes:
Published by sasha_st

More info:

Published by: sasha_st on Feb 26, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/21/2012

pdf

text

original

 
325
Capitolul
20PERE}I EXTERIORI TIPCORTIN|
20.1. GENERALIT|}I
Fa]adele u[oare prefabricate suntalc\tuite dintr-o structur\ de rezisten]\proprie [i elemente de umplutur\.Acestea se caracterizeaz\ prin grosime[i greutate redus\.Cele mai r\sp^ndite tipuri de fa]adeu[oare sunt pere]ii-cortin\ [i panourilede fa]ad\(fig.20.1.III).Peretele-cortin\ este un perete u[or,suspendat la exteriorul structurii derezisten]\ a cl\dirii(fig.20.1.II).Acest tip de perete nu depinde, dinpunct de vedere dimensional, deexteriorul cl\dirii, comparativ cu panoulde fa]ad\ care este modulat dup\traveele structurii de rezisten]\,deoarece se fixeaz\ `ntre elementeleacesteia.
Alc\tuire constructiv\
Peretele-cortin\ se compune dinurm\toarele elemente(fig.20.2):
 
stratul exterior, decorativ [i deetan[are, care poate fi realizat dinsticl\ emailat\, tabl\ de o]el emailat\,tabl\ [i aluminiu [i, `n propor]ie mairedus\, azbociment tabl\ galvanizat\sau tabl\ inoxidabil\;
 
izola]ia termic\ - din polistirencelular, spum\ de sticl\, produseminerale;
 
bariera de vapori se realizeaz\ cufolii sintetice, lacuri, vopsele;
 
stratul interior se execut\, de celemai multe ori, din tabl\ galvanizat\,pl\ci de azbociment, pl\ci aglomeratedin lemn, tabl\ de aluminiu;
 
326
Pere]i cortin\
Pozarea panourilor `n raport cu structura de rezisten]\
I.
 ~n cadrul `ntre stâlp [i plan[eu~ntre elementele structurale verticale ~ntre elementele structurale orizontaleLa exteriorul structurii de rezisten]\
Stâlp de rezisten]\ (
S
)Panou, perete, cortin\ (
Pc
)
SSSSSSSSSSSSPcPcPcPcPcPcPc
II.
Montarea panourilor la pere]ii cortin\
Stâlpul structurii de rezisten]\Plan[eu de rezisten]\Plan[eu de rezisten]\Plan[eu de rezisten]\Panou perete cortin\Parte vitrat\Parapet opacRama panouluiStâlpul structurii de rezisten]\Racordare orizontal\[i vertical\Panou perete cortin\Perete interiorPanou perete cortin\Plan[eu de rezisten]\Plan[eu de rezisten]\Stâlul structurii de rezisten\Fa]ada se prezint\ ca osuprafa]\ mare, plan\ cualternan]e transparente [iopace
III.
 ~nchiderea cl\dirilor cu panouri de fa]ad\ [i panouri perete
Plan[eu derezisten]\Stâlpul structuriide rezisten\Parapet1. ~mbr\c\minteinterioar\ apanoului2. Strat izolator3. Strat de protecie exteriorScheletulstructural alfa]adei cortin\Scheletul derezisten]\ alcl\dirii3. Strat de protec]ie exterior2. Strat izolator1. ~mbr\c\minteinterioar\ apanoului
Parapetopac
T^mpl\ria p\r]iivitrate
Fig. 20.1 Pere]i cortin\. Pozarea panourilor (I). Montarea panourilor cortin\ (II).Tiuri de faade III
 
327
 
ramele panourilor sunt alc\tuite, lacl\dirile de locuit, `n mare propor]ie, dinaluminiu sau o]el;
 
etan[area panourilor se face cumasticuri, profile din cauciuc [i dinmateriale plastice.
20.2. COMPORTAREA LA AC}IUNIEXTERIOARE
Comportarea la ac]iunea diferitelorsolicit\ri la care sunt supu[i peretii-cortin\, `n cursul exploat\rii (sarcinileclimatice, ac]iunea chimic\ a mediului `nconjur\tor, zgomotul, umiditatea,focul), impun rezolvarea unor problemenoi `n compara]ie cu pere]ii tradi]ionali.Ac]iunea v^ntului constituie `nc\rcarea principal\ pe care o preiaupere]ii-cortin\.Preluarea presiunii [i a suc]iuniiv^ntului se realizeaz\ prin leg\turile deancorare a fa]adei u[oare de structuracl\dirii(fig.20.3).Paramentului exterior al panourilor,alc\tuit din pl\ci de grosime mic\,trebuie s\ i se asigure un grad derigiditate la ac]iunea v^ntului. Aceastase realizeaz\ prin elemente deconsolidare sau printr-o geometrieeficient\ (ondulat, cutat ) la `ncovoiere.Alt\ solicitare dominant\ a acestorpere]i, comparat\ cu cei tradi]ionali,este varia]ia de temperatur\. Aceast\sensibilitate caracteristic\ fa]adeloru[oare se explic\ prin faptul c\ `nalc\tuirea lor intr\ materiale cu greutateredusa, cu coeficient de dilatare ridicat(la aliajele de aluminiu, coeficientul dedilatare fiind dublu, `n compara]ie cu celal o]elului). Pentru preluareadeforma]iilor liniare produse detemperatur\, la `mbin\rile dintre dou\elemente metalice liniare, se prevedeun man[on fixat rigid `n interiorul unuiadin elemente, pe care poate culisa libercel de al doilea element. In cazuldilatarii `mpiedicate, `n elemente apareforturi care pot produce ruperi sauflamb\ri ale acestora.Ac]iunea caloric\ a radia]iei solareasupra pere]ilor u[ori, a c\ror capacitatede acumulare este redus\, impunem\suri speciale pentru asigurareaconfortului termic. Aceste m\suri suntdeterminate de:
-
 
limitarea cantit\]ii de energiecaloric\ transmis\;
-
 
 `nt^rzierea procesului detransmitere prin folosirea suprafe]eloropace ;
-
 
folosirea, la exterior, a materialelorcapabile s\ reflecte o parte a energieicalorice datorita radia]iei solare(aluminiuoxalat) sau a panourilor ventilate.Pentru combaterea ac]iunii calorice aradia]iei solare, la pere]ii-cortin\ se potfolosi urm\toarele mijloace:condi]ionarea aerului `n interiorul `nc\perilor, orientarea (spre nord sausud) a fa]adelor, folosirea geamurilortransparente duble, a geamurilortermoasbsorbante, simple sau duble, ageamurilor stratificate reflectante [i aecranelor de protec]ie.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->