Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Roger Silverstone

Roger Silverstone

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 85|Likes:
Published by minarthos1

More info:

Published by: minarthos1 on Mar 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2015

pdf

text

original

 
Roger SilverstoneMiért van szükség a média tanulmányozására?(Why Study the Media? SAGE, London 1999)
Fordította: Károlyi JúliaLektorálta és a bevezetést írta: Császi LajosKészült a HEFOP tananyag-fejlesztési pályázat támogatásával.Budapest2006
 
Császi Lajos:Bevezetés :Miért van szükség Roger Silverstone tanulmányozására?
A mozgókép- és médiakultúratantárgynak a közoktatásba történő bevezetése nyománaz elmúlt évekbennagy számban jelentek meg az alap- és középfokú oktatásbanjólhasználhatótankönyvek. A felsőoktatásban is használhakülföldijegyzetek,szöveggyűjtemények, monográfiák kiadása viszont ma mégritkaságszámba megy nálunk.Pedig nagy szükség lenne rájuk, mert bár a közelmúltban a médiakutatásban radikális paradigmaváltástörtént, az új szemlélet egyelőre mégalig nyert teret a magyar közgondolkodásban.Roger Silverstone kötetének fordításávaléppenezta fájóhiánytkívántukpótolni, amikoraz újfajtamédiatudományt felsőfokon bemutató könyvet adunk azegyetemi hallgatók kezébe. Nem véletlen, hogy éppen a
 Miértvan szükség a média tanulmányozására?
címűkönyvre esett a választás. Amunkaugyanis még az angol nyelvű médiakutatás könyvpiacánis különleges helyet foglal el. Az eredetileg egyetemi tankönyvnek készült írást nem isannyira tankönyvnek, mint talán filozófiai igényű tudományos esszének lehetne nevezni. Nemtudást közvetít,– bár természetesen rengeteg fontos ismeret van benne,– inkább szemléletetad.„Úgy gondoltam, idejea médiátvégrekomolyan venni– irja Silverstoneaz előszóban,és a könyv minden egyes fejezetének a végén újra és újra felteszi, majd a kontextustólfüggően újra és újra meg is válaszolja a könyv cimadó kérdését: Miért van szükség a médiatanulmányozására?Egy pályája csúcsán álló, imponálóan nagy műveltségű embermondja elközvetlenstílusban, sokszor aforisztikus formában a gondolatait a médiáról.Mivel kitűnő stiliszta-Silverstone dramaturgként kezdte pályáját– egy percig sem érezzük tankönyvszagúandidaktikusnak a magyarázatát. Önreflexiókkal tarkított körmondatai ugyanakkor mély
 
 betekintést engednek módszerébe. Először megvizsgálja a kérdés valamennyi fontosösszetevőjét, majd szemügyre veszi a lehetséges magyarázatok előnyeit és hátrányait, végülrábízza a döntést az olvasóra. Gyakran persze a sajáttöbbé-kevésbé burkolt– véleményét isodaveti egy-egy mondat után. De csak egy-két szóval, tűnődve, ironikusan.Az olvasónak észre kell venni a könnyed csevegő mögött a médiakutatás alapvetőkérdéseit feszegető szakembert, a szórakoztató mesélő mögött Silverstone elmélyültkomolyságát. A diákoknak ezért mindenképpen azt ajánlom, hogy egy-egy fejezet elolvasásaután gondolják át újból, hogy miről volt szó és próbáljanak vázlatot készíteni arról, amitolvastak. Mertminden stilisztikai bravurja ellenéremégiscsak tankönyv ez az írás, csakhogymás, mint a többi. A magolást lehetetlenné tevő, gondolkodásra sarkaló olyan egyetemitankönyv, amelyet a diákoknak– Silverstone sokszínű utalásai alapján– maguknak kellösszeállítaniuk.Roger Silverstoneprofesszor 2006 nyarán bekövetkezett haláláig a London School of Economics Médiatanszékének a vezetője volt. A birminghami iskola más kutatóival ,– elsősorban David Morley-val, és David Buckingham-mel– együtt annak az angol kulturálisszociológus nemzedéknek volt a képviselője, akik a kilencvenes években radikálisanátalakították a médiáról alkotott korábbi képünket.Anélkül, hogy részletekbe mennék, a birminghami iskolát úgy tudnám jellemezni, hogyegyarántszakítottak az úgynevezettfrankfurti iskola felfogásával, akik a médiát kizárólag a nép ópiumának, a kultúripar tömegtermékének látták, de szakítottak az úgynevezett torontói iskola megközelítésével is,akik kizárólag a média technikai sajátosságaira, az állandóan megújuló technológiaellenállhatatlanhódítására tették a hangsúlyt.Silverstone, Morley és a többiek nemcsak azt kérdezték, hogy a média mit csinál azemberekkel, hanem azt is, hogy az emberek mit csinálnak a médiával? Nemcsak aztfeszegették, hogyan használja a média az embereket, hanem azt is, hogyan teszik az emberek 

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
minarthos1 liked this
feiltsch liked this
minarthos1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->