Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
115Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Izvoarele dreptului comunitar

Izvoarele dreptului comunitar

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 10,973|Likes:
Published by aptilin

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: aptilin on Feb 27, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/22/2013

pdf

text

original

 
 
IZVOARELE DREPTULUI COMUNITAR PRIVIRE COMPARATIV
Ă
CU CELE DIN ORDINEAJURIDIC
Ă
A ROMÂNIEI
CUPRINS
1.
 
Introducere.
2.
 
Izvoarele primare ale dreptului comunitar.
3.
 
Izvoarele secundare(derivate) ale dreptului comunitar.
4.
 
Alte izvoare ale dreptului comunitar.
5.
 
Concluzii
ş
i propuneri
 
1. Introducere
Ca ansamblu al regulilor de drept aplicabile în ordinea juridic
ă
comunitar 
ă
, dreptulcomunitar este complex
ş
i original. Aceste caracteristici î
ş
i g
ă
sesc reflectarea
ş
i în sistemulizvoarelor dreptului comunitar, izvoare în egal
ă
m
ă
sur 
ă
diverse
ş
i ierarhizate (corespunz
ă
tor autorit
ăţ
ii care le este recunoscut
ă
în sistem).Izvoarele dreptului comunitar pot fi grupate
1
astfel:a) Tratatele originare: – 
Tratatul de la Paris din 1951 (CECO)
; – 
Tratatele de la Roma din 1957 (CEE
ş
i CEEA)
; b) Tratatele
ş
i actele modificatoare: – cele dou
ă
tratate bugetare; – 
Actul Unic European
 
ş
i Tratatul de fuziune din 1967; – 
decizia
ş
i actul privind alegerile directe în Parlamentul European din1976
; – 
deciziile
ş
i tratatele de aderare
; – 
Tratatul de la Maastricht
; – 
Tratatul de la Nisa
.c) izvoare secundare (derivate) sunt acte adoptate de institu
ţ
iile comunitare pentruaplicarea prevederilor tratatelor: – 
regulamentele
;
 – directivele; – deciziile; – declara
ţ
iile
ş
i rezolu
ţ
iile; – recomand
ă
rile
ş
i avizele.
d) principiile generale ale dreptului comunitar: – principiul propor 
ţ
ionalit
ăţ
ii; – principiul egalit
ăţ
ii; – principiul securit
ăţ
ii juridice; – principiul dreptului la ap
ă
rare.e) jurispruden
ţ
a instan
ţ
elor comunitare;f) cutuma.
1
 
Radu Stancu – 
 Drept comunitar 
, note de curs, "Universitatea Spiru Haret", 2008 – 2009
 
 
2. Izvoarele primare ale dreptului comunitar 
În vârful ierarhiei se situeaz
ă
izvoarele primare, constituind dreptul originar, carefundamenteaz
ă
ordinea juridic
ă
comunitar 
ă
 
ş
i constituie un veritabil “corpus constitu
ţ
ional”, beneficiind de o prezum
ţ
ie absolut
ă
de legalitate
ş
i având prioritate fa
ţă
de alte acte comunitarede nivel inferior.Izvoarele primare sunt tratatele care reglementeaz
ă
organizarea
ş
i func
ţ
ionareaComunit
ăţ
ii. Ele sunt instrumente interna
ţ
ionale, reprezentând acordul de voin
ţă
al statelor membre, ca subiecte suverane de drept interna
ţ
ional public.Se disting tratatele originare
ş
i tratatele care le-au modificat pe cele din prima categorie.Tratatele originare
 
sunt tratatele care au fondat cele trei Comunit
ăţ
i Europene.
Tratatul de la Paris din 18 aprilie 1951
, unde Fran
ţ
a, Germania, Italia, Belgia, Olanda
ş
i Luxemburg au semnat Tratatul instituind Comunitatea European
ă
a C
ă
rbunelui
ş
i O
ţ
elului(
CECO
), tratat care viza „plasarea produc
ţ
iei franco-germane de c
ă
rbune
ş
i o
ţ
el sub o Înalt
ă
 autoritate comun
ă
, într-un organism deschis particip
ă
rii celorlalte
ţă
ri ale Europei” (RobertSchuman, Declara
ţ
ia de la 9 mai 1950).
Cele dou
ă
Tratate de la Roma din 25 martie 1957
, au fondat Comunitatea Economic
ă
 European
ă
(C.E.E.)
ş
i Comunitatea European
ă
a Energiei Atomice (C.E.E.A.)
ş
i au dotat cele 3comunit
ăţ
i (CECO, CEE
ş
i CEEA) cu o Adunare Parlamentar 
ă
comun
ă
devenit
ă
ParlamentulEuropean de ast
ă
zi
ş
i o Curte de Justi
ţ
ie.Tratatele
ş
i actele complementare reprezint
ă
a doua categorie de izvoare primare, scopullor fiind fie acela de a modifica, fie cel de a completa tratatele de baz
ă
.Cele mai importante privite în mod cronologic sunt:
-
 
În 1976 a avut loc prima extindere prin
aderarea Regatului Unit al Marii Britanii,Irlandei
ş
i Danemarcei
.
-
 
La 20 septembrie 1976,
Consiliul a aprobat condi
ţ
iile pentru alegeri directe, înParlamentul European
,
ş
i s-a semnat Actul privind alegerea reprezentan
ţ
ilor Adun
ă
rii prinsufragiu universal direct. Primele alegeri având loc în iunie 1979.
-
 
În 1981 are loc
aderarea Greciei
iar apoi, în 1986, a
Portugaliei
.
-
 
În anul 1986, prin
Actul Unic European (AUE)
, care a incorporat Carta Alb
ă
, s-a
ă
cut prima mare reform
ă
a Tratatelor Comunit
ăţ
ilor. AUE a avut ca obiectiv finalizarea a
ş
a-numitei pie
ţ
e interne, definit
ă
ca „o zon
ă
ă
ă
frontiere interne în care este asigurat
ă
liberacircula
ţ
ie a m
ă
rfurilor, persoanelor, serviciilor 
ş
i capitalului”
ş
i intrat
ă
în vigoare la 1 ianuarie1993.
3

Activity (115)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Diana Spinu liked this
Dorina Malina liked this
Craiova Med liked this
Todoran Maria liked this
Grigore Zapescu liked this
Vlad Boscanean liked this
Danuta Aliona liked this
Adela Ramona liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->