Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
14. dn. reda

14. dn. reda

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2014

pdf

text

original

 
 PRIJEDLOG
Na temelju
č
lanka 7. Zakona o sklapanju i izvršavanju me
đ
unarodnih ugovora (Narodnenovine, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ________ 2008.godine donijela
ODLUKUo pokretanju postupka za sklapanje Ugovora izme
đ
u Republike Hrvatske iMe
đ
unarodne banke za obnovu i razvoj o darovnici Zaklade Globalnog fonda za okolišza „Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom“l.
Na temelju
č
lanka 138. Ustava Republike Hrvatske pokre
ć
e se postupak za sklapanjeUgovora izme
đ
u Republike Hrvatske i Me
đ
unarodne banke za obnovu i razvoj o darovniciZaklade Globalnog fonda za okoliš za „Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom“ (udaljnjem u tekstu: «Ugovor o darovnici»).
II.
U sklopu vrlo uspješne dosadašnje suradnje s Me
đ
unarodnom bankom za obnovu i razvoj odprimanja Republike Hrvatske u punopravno
č
lanstvo 25. velja
č
e 1993. godine, RepubliciHrvatskoj od strane Me
đ
unarodne banke za obnovu i razvoj dodijeljeno je 49 darovnica uukupnom iznosu od oko 59 milijuna USD, za potrebe pripreme niza projekata.
III.
Sklapanje Ugovora o darovnici predlaže se radi dobivanja bespovratnih sredstava u iznosuod 2.000.000 USD kojima
ć
e se financirati „Projekt upravljanja Neretvom i Trebišnjicom“(dalje u tekstu:»Projekt»).Ukupna vrijednost darovnice je 8.000.000 USD od
č
ega 6.000.000 USD pripada Bosni iHercegovini i 2.000.000 USD Republici Hrvatskoj. Svaka država sufinancirati
ć
e Projektvlastitim sredstvima i to u iznosu od 1.072.000 USD Republika Hrvatska zajedno sa4.385.299 USD Bosne i Hercegovine. U sklopu projekta priznate su aktivnosti koje seprovode u okviru Projekta zaštite od one
č
ć
enja voda na priobalnom podru
č
 ju (Jadranprojekt) u Republici Hrvatskoj u iznosu od 3.250.000 USD, a koje
ć
e pridonijeti provedbiProjekta upravljanja Neretvom i Trebišnjicom.
IV.
Prihva
ć
a se nacrt Ugovora o darovnici kao osnova za vo
đ
enje pregovora .Nacrt Ugovora o darovnici sastavni je dio ove Odluke.
V.
Ovlaš
ć
uje se ministar financija Ivan Šuker da, u ime Republike Hrvatske, potpiše Ugovor odarovnici iz to
č
ke IV. ove Odluke i sve dodatne ugovore potrebne za izvršenje navedenogUgovora.
VI.
Odre
đ
uje se izaslanstvo Republike Hrvatske za vo
đ
enje pregovora u sljede
ć
em sastavu:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->