Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Abridged Draft Constitution Summary of Zimbabwe (Shona)

Abridged Draft Constitution Summary of Zimbabwe (Shona)

Ratings: (0)|Views: 29 |Likes:
Komiti yeParamende inoona nezvekuumbwa kweBumbiro reMitemo reZimbabwe yeConstitution Parliamentary Select Committee (COPAC) yakagadzira Pfupiso ino yeChinyorwa Chekupedzisira cheBumbiro reMitemo reZimbabwe 2013 nechinangwa chekubatsira ruzhinji rwevanhu kunzwisisa zviri muChinyorwa ichi. Chinyorwa chakazara cheBumbiro reMitemo chine mapeji zana nemakumi manomwe nemaviri. COPAC yakafunga kuti zvichava nyore kuti munhu anenge asina nguva yekuverenga Chinyorwa chakazara averenge pfupiso ino chete, obva aziva zviri muChinyorwa chakazara.
Komiti yeParamende inoona nezvekuumbwa kweBumbiro reMitemo reZimbabwe yeConstitution Parliamentary Select Committee (COPAC) yakagadzira Pfupiso ino yeChinyorwa Chekupedzisira cheBumbiro reMitemo reZimbabwe 2013 nechinangwa chekubatsira ruzhinji rwevanhu kunzwisisa zviri muChinyorwa ichi. Chinyorwa chakazara cheBumbiro reMitemo chine mapeji zana nemakumi manomwe nemaviri. COPAC yakafunga kuti zvichava nyore kuti munhu anenge asina nguva yekuverenga Chinyorwa chakazara averenge pfupiso ino chete, obva aziva zviri muChinyorwa chakazara.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Parliamentary Monitoring Trust Zimbabwe on Mar 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

 
Distributed by Parliamentary Monitoring Trust Zimbabwe(www.pmtz.org/pmtzimbabwe@gmail.com/pmtzimbabwe@twitter)
PFUPISO CHINYORWACHEBUMBIRO REMITEMOREZIMBABWE
(KUKADZI,
2013)
 
CHISHONA
 
 
PFUPISOCHINYORWA CHEBUMBIRO REMITEMO REZIMBABWEKUKADZI 2013
 
Nhanganyaya
 Komiti yeParamende inoona nezvekuumbwa kweBumbiro reMitemo reZimbabweyeConstitution Parliamentary Select Committee (COPAC) yakagadzira Pfupiso inoyeChinyorwa Chekupedzisira cheBumbiro reMitemo reZimbabwe 2013 nechinangwachekubatsira ruzhinji rwevanhu kunzwisisa zviri muChinyorwa ichi. Chinyorwa chakazaracheBumbiro reMitemo chine mapeji zana nemakumi manomwe nemaviri. COPAC yakafungakuti zvichava nyore kuti munhu anenge asina nguva yekuverenga Chinyorwa chakazaraaverenge pfupiso ino chete, obva aziva zviri muChinyorwa chakazara.Pfupiso ino haina zvose zviri muChinyorwa chakazara asi inongotaura nezvezvinhuzvakakoshesesa kuitira kuti muverengi akwanise kuziva kuti ofunga zvipi pamusoro pezvirimuChinyorwa cheBumbiro reMitemo.
 Page
 
1
 
 
 
 Page
 
2
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->