Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hronicna Bubrezna Insuficijencija

Hronicna Bubrezna Insuficijencija

Ratings: (0)|Views: 106|Likes:
Published by Zeljnaznanja

More info:

Published by: Zeljnaznanja on Mar 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

 
 
HRONIČNA BUBREŽNAINSUFICIJENCIJA
 
HRONI
Č
NA BUBREŽNA INSUFICIJENCIJA
1
SADRŽAJ
DEFINICIJA
2
ETIOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA
2
KLASIFIKACIJA
3
FAKTORI RIZIKA
4
DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA
4
KLINI
Č
KA SLIKA
4
FIZIKALNI PREGLED
5
PRETRAGE
5
LIJE
Č
ENJE
9
INDIKACIJE ZA UPU
Ć
IVANJE NEFROLOGU
13
PREVENCIJA
13
PREPORUKE ZA PACIJENTA
14
DOBRO JE ZNATI
15
PRILOZI:
16IZRA
Č
UNAVANJE JA
Č
INE GLOMERULARNE FILTRACIJEPREMA MDRD (Modification of Diet in Renal Disease ) FORMULI16LISTA ACE INHIBITORA I BLOKATORA RECEPTORAANGIOTENZINA II REGISTROVANIH U REPUBLICI SRPSKOJ18TABLICA NAMIRNICA 19
KLASIFIKACIJA PREPORUKA
21
LITERATURA
22
 
HRONI
Č
NA BUBREŽNA INSUFICIJENCIJA
2
 
HRONIČNA BUBREŽNAINSUFICIJENCIJA
N18 Insufficientio renalis chronicaHroni
č
na bubrežna insuficijencijaCILJ ovog vodi
č
a je poboljšanje postavljanja dijagnoze i provo
đ
enjetretmana kod pacijenata sa hroni
č
nim bubrežnim oboljenjem, pacijenatakoji imaju rizik nastanka navedenog oboljenja i pacijenata sa razvijenimkomplikacijama, kao i prepoznavanje indikacija za upu
ć
ivanje nefrologu.
Namijenjen je ljekarima porodi
č
ne medicine, diplomiranim medicinskim sestramai ostalim zdravstvenim profesionalcima na nivou primarne zdravstvene zaštite
.
.
 DEFINICIJA
Poslednjih godina, uveden je termin
hroni
č
no bubrežno oboljenje,
 klasifikovano u pet stadijuma, umjesto ranijih
č
etiri. Hroni
č
no bubrežno oboljenjepodrazumijeva ošte
ć
enje bubrega tokom tri ili više mjeseci, koje je nastalo usljedabnormalnosti strukture ili funkcije bubrega, a manifestuje se prisustvompatoloških abnormalnosti ili markera ošte
ć
enja tkiva, uz ili bez smanjenja ja
č
ineglomerularne filtracije.Uglavnom je ireverzibilnog i progresivnog karaktera.Termin „
hroni
č
na bubrežna insuficijencija
“ upotrebljava se za ozna
č
avanjeteminalnog (petog ) stadijuma hroni
č
nog bubrežnog oboljenja. 
ETIOLOGIJA I EPIDEMIOLOGIJA
Hroni
č
no bubrežnog oboljenje (HBO) javlja se kod 12% osoba (
Tabela 1
).Prevalenca HBO od tre
ć
eg do petog stadijuma iznosi 5% ili
50.000 na jedan milion stanovnika 
, a teminalne bubrežne insuficijencije 0,1% ili
preko 100 novih bolesnika na hemodijalizi na milion stanovnika godišnje.
Uzroci hroni
č
nog ošte
ć
enja bubrega su mnogobrojni. Smatra se da je 70%pacijenata prethodno patilo od dijabetesa ili hipertenzije. Urološka oboljenja(glomerulonefritis, cisti
č
na oboljenja) uzrokuju hroni
č
no ošte
ć
enje bubrega kod12%, dok je etiologija nepoznata kod preostalih 18% pacijenata.Glavni uzroci bubrežne insuficijencije (5. stepen HBO) su:

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->