Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vodic Za Dijagnostikovanje i Lijecenje Srcane Insuficijencije

Vodic Za Dijagnostikovanje i Lijecenje Srcane Insuficijencije

Ratings: (0)|Views: 271|Likes:
Published by Zeljnaznanja

More info:

Published by: Zeljnaznanja on Mar 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2015

pdf

text

original

 
Republička stručna komisija za izradu i implementacijuvodiča dobre kliničke prakse
 Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Nacionalni vodič
 
dobre kliničke prakse
 
za dijagnostikovanje i lečenje srčane
insuficijencije
Članovi radne grupe za izradu vodiča:
 
 prof 
. dr Petar M. Seferović,
rukovodilac radne grupe, Klinika za kardiologiju,
Klinički centar Srbije
 doc
. dr Arsen D. Ristić,
sekretar radne grupe, Klinika za kardiologiju,
Klinički
centar Srbije prof 
. dr Zorana Vasiljević,
Urgentni centar, Klinika za kardiologiju,
Klinički centar 
Srbije prof 
. dr Marina Deljanin Ilić,
Klinika za kardiovaskularne bolesti, Institut za rehabilitaciju
„Niška Banja“, Niš
  prim. dr Mirjana Lap
č
evi
ć
, Dom Zdravlja Vo
ž
dovac, Beograd prof 
. dr Slobodan Dodić, Insti
tut za kardiovaskularne bolesti, Sremska Kamenicadr 
 Nataša Mickovski, mr sc. med, Institut za javno zdravlje Srbije
dr Milan
Jovanović
-Batut
, Beograddr 
sc. med Slavica Radovanović, Kliničko
-
 bolnički centar Bežanijska Kosa
, Beograddr 
Ivan Milinković,
Klinika za kardiologiju,
Klinički centar Srbije
 dr 
Jelena Seferović,
mr sc. med, Klinika za endokrinologiju,
Klinički centar Srbije
 dr 
Dejan Milašinović, Klinika za kardiologiju
,
Klinički centar Srbije
 
Jul 2012. godine
 
Sadr
žaj
 
I
Skraćenice
 
1
II Definicije nivoa dokaza i klase preporuka
2
1. Uvod
2
 2. Definicija i dijagnoza
2
 
2.1. Definicija 2
 
2.2.
Epidemiološki
podaci 2
 
2.3. Etiologija 3
 
2.4. Patofiziologija 32.5. Prirodni tok 42.6.
Procena težine srčane insuficijencije
 
42.7. Klini
čki oblici
52.8.
Postavljanje dijagnoze srčane insuficijencije
52.8.1. Simptomi i znaci 62.8.2.
Opšte dijagnostičke metode
72.8.3.
Dijagnostičke metode koje se preporučuju kod svih bolesnika sasumnjom na srčanu insuficijenciju
72.8.4. Natriuretski peptidi 82.8.5.
Teleradiografija srca i pluća
 
92.8.6. Rutinske laboratorijske analize 102.8.7.
Algoritam za postavljanje dijagnoze srčane insuficijencije
10
3.
Značaj neinvazivih i invazivnih metoda u postavljanju dijagnoze srčan
einsuficijencije
103.1. Ehokardiografija 103.1.1.
Postavljanje dijagnoze srčane in
suficijencije sa smanjenom EFLK 103.1.2.
Postavljanje dijagnoze srčane insuficijenicije sa očuvanom EFLK 
113.2. Transezofagealna ehokardiografija 113.3. Ehokardiografski stres test 113.4. Magnetna rezonanca srca 113.5. Singl foton emisiona kompjuterizovana tomografija, radionukleotidnaventrikulografija, pozitron emisiona tomografija i kompjuterizovanatomografija srca 123.6. Selektivna koronarografija
 
12
4.
Dodatne dijagnostičke metode
 
124.1.
Test opterećenja
 
124.2. Ambulatorni elektrokardiogafski Holter monitoring
 
124.3. Genetsko testiranje 134.4. Kateterizacija srca i endomiokardna biopsija 14
5. Prognoza
srčane insuficijencije
 
15
6. Medikamentozno l
ečenje bolesnika sa srčanom insuficijencijom i smanjenom
ejekcionom frakcijom leve komore
166.1.
Ciljevi lečenja srčane insuficijencije
166.2.
Lečenje srčane insuficijencije sa smanjenom EFLK 
166.2.1. Inhibitori angiotenzin-
konvertujućeg e
nzima 166.2.2. Blokatori beta receptora 176.2.3. Antagonisti mineralokortikoidnih/aldosteronskih receptora. 186.2.4.
Drugi lekovi kod bolesnika sa srčanom insuficijencijom i
smanjenom EFLK 196.2.5. Blokatori angiotenzina II 20
 
 
6.2.6. Ivabradin 216.2.7. Digitalis 216.2.8. Kombinacija hidralazina i izosorbid dinitrata 226.2.9. Omega-
3 polinezasićene masne kiseline
226.3. Lekovi kod kojih nisu dokazani korisni efekti
kod bolesnika sa srčanom
insuficijencijom i smanjenom EFLK (NYHA II-IV) 236.3.1. Statini, inhibitori renina, oralni antikoagulantni lekovi 236.4.
Lekovi kontraindikovani kod bolesnika sa srčanom insuficijencijom i
smanjenom EFLK (NYHA II-IV) 236.5. Diuretici 23
7. Medikamentozno l
ečenje bolesnika sa srčanom insuficijencijom i očuvanom
ejekcionom frakcijom
24
8. Uloga implantabilnih kardioverter-defibrilatora i resinhronizacione terapije u
lečenju bolesnika sa srčanom insuficijencijom i smanjenom ejekcionom
frakcijom leve komore
248.1. Implantabilni kardioverter defibrilatori 248.2. Resinhronizaciona terapija 25
9.
Značaj i lečenje komorbiditeta
 
kod bolesnika sa srčanom insuficijencijom sa
posebnim osvrtom na dijabetes melitus
289.1. Dijabetes melitus 289.2.
Hronična opstruktivna bolest pluća
299.3. Arterijska hipertenzija 309.4. Insuficijencija bubrega 309.5.
Anemija i deficit gvoždja
309.6. Kardijalna kaheksija 309.7.
Maligniteti, kardiotoksičnost i paraneoplastični sindrom
319.8. Depresija 319.9. Erektilna disfunkcija 319.10 Giht 319.11 Hiperlipidemije 329.12 Gojaznost 329.13 Benigna hiperplazija prostate 329.14
Poremećaj spavanja i disanja tokom sna
32
10
Akutna srčana insuficijencija
 
3310.1
Lečenje akutne srčane insuficijencije
3310.2
Lečenj
e bolesnika neposredno po prijemu 3510.3
Lečenje nakon stabilizacije
3810.3.1 Medikamentna terapija 3810.3.2 Neinvazivna ventilacija, endotrahealna intubacija i invazivna
ventilacija, uređaji za mehanička cirkulatornu potporu i
ultrafiltracija.. 3910.3.3 Invazivni monitoring: arterijska linija i kateterizacija desnog srca. 39
11
Hirurška i perkutana koronarna revaskularizacija, uređaji za mehaničku
cirkulatornu potporu i transplantacija srca
3911.1 Koronarna revaskularizacija 3911.2 Valvularna hirurgija 4011.3 Transplantacija srca 4011.4
Uređaji za mehaničku cirkulatornu potporu
40
12 Reference
42

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
JasminaKardio liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
ikonopis liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->