Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Opening Remarks at the Launch of LAO Country Gender Assessment

Opening Remarks at the Launch of LAO Country Gender Assessment

Ratings:
(0)
|Views: 9|Likes:
Published by ADBGAD
Opening Remarks by Mr. Chong Chi Nai, Country Director Lao PDR Resident Mission, Asian Development Bank at The Launch of the Country Gender Assessment for Lao PDR, 14:00 – 16: 30 hrs, Friday 1 March 2013
Opening Remarks by Mr. Chong Chi Nai, Country Director Lao PDR Resident Mission, Asian Development Bank at The Launch of the Country Gender Assessment for Lao PDR, 14:00 – 16: 30 hrs, Friday 1 March 2013

More info:

Published by: ADBGAD on Mar 06, 2013
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2013

pdf

text

original

 
9
Hpjldlf Rjairos byAr, Emhlf Emd Lid# Ehultry @drjethr Cih ^@R Rjsd`jlt Adssdhl# Isdil @jvjchpajlt BiloitPmj Ciulem hg tmj Ehultry Fjl`jr Issjssajlt ghr Cih ^@R90;>>
 ―
97; 5> mrs# Grd`iy 9 Airem 2>95!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thur Jxejccjley Aaj, Omjapmjlf ^mhcsjli#
Adldstjr th tmj Fhvjrlajlt—s Hggdej
il` Emidrpjrshl hg tmj Cih Litdhlic Ehaadssdhl ghr tmj I`vilejajlt hg Vhajl?As, Ojdoh Adwi# Ehultry Ailifjr# Cih ^@R# Vhrc` Bilo?Jxejccjledjs# `dstdlfudsmj` pirtdedpilts grha tmj fhvjrlajlt# `jvjchpajlt pirtljrsil` ehccjifujs?Ci`djs il` fjltcjajl#
 
Fhh` igtjrlhhl)Hl bjmicg hg tmj Isdil @jvjchpajlt Bilo -I@B$ D whuc` cdoj th jxtjl` th icc hg yhu ivjry wira wjcehaj th tmj Ciulemdlf hg tmj Ehultry Fjl`jr Issjssajlt ghr Cih^@R,Dt ds ay frjit pcjisurj th`iy tmit wj eil smirj tmds rjphrt wdtm yhu, I@B# dl echsjpirtljrsmdp wdtm tmj Vhrc` Bilo# mis whroj` wdtm tmj Fhvjrlajlt hg Cih ^@R dl tmjprjpiritdhl hg tmds daphrtilt rjphrt, D whuc` cdoj th ehlfritucitj tmj prh`uetdhl tjiaghr tmjdr mir` whro il` `j`deitdhl,
Cih ^@R—s `jvjchpajlt prhfrjss mis bjjl daprjssdvj,
Pmj ehultry missueejssguccy trilsghraj` dtsjcg dlth i chwjr!ad``cj!dlehaj ehultry, Dts frhss litdhlicdlehaj mis `hubcj` sdlej 2>>7, Pmds mis mjcpj` ljircy micvdlf phvjrty dl hvjr 9:yjirs,Dl til`ja wdtm frhwtm il` phvjrty rj`uetdhl# tmj ehultry mis icsh ai`j daprjssdvjfidls dl i`viledlf fjl`jr jquicdty dl shaj irjis, Ahrj fdrcs lhw fh th semhhcs il`ahrj whajl mivj ieejss th mjictm sjrvdejs, Ahrj whajl tmil jvjr bjghrj irjpirtdedpitdlf ietdvjcy dl tmj cibhr airojt il`
whajl—s
rjprjsjltitdhl dl `jedsdhl!aiodlf ds dlerjisdlf,Mhwjvjr# suem fidls mivj lht bjjl jvjlcy jxpjrdjlej` iahlf whajl ierhss tmjehultry, Vhajl dl ruric irjis il` grha saiccjr jtmlde frhups ehltdluj th giej`dggdeuctdjs ieejssdlf bisde shedic sjrvdejs il` dlgristrueturj, Ruric whajl giejauctdpcj ehlstridlts# trydlf th pjrghra `ru`fjry hg mhusjmhc` tisos suem is ehccjetdlfwitjr il` gujc whh`# wmdcj prh`uedlf ghh` il` ehpdlf wdtm `dadldsmdlf lituric
 
2
rjshurejs il` dlerjisdlf gchh` il` `rhufmt rdsos `uj th ecdaitj emilfj, Pmdsehltrists tmj daifj hg yhulf j`ueitj` urbil whajl wmh mivj frjitjr hpphrtuldtdjsghr fidldlf `jejlt khbs,Vdtm frhwtm il` hpphrtuldtdjs# shaj rdsos il` tmrjits icsh ehaj ichlf, Frjitjr ehlljetdvdty wdtm ljdfmbhrdlf ehultrdjs icsh brdlfs ibhut dlerjisj` rdsos hg ehaauldeibcj `dsjisjs il`
–ulsigj‑ adfritdhl suem is muail triggdeodlf# th wmdem
whajl il` fdrcs irj vucljribcj,Pmj
Ehultry Fjl`jr Issjssajlt ghr Cih ^@R 
mis tmj
subtdtcj hg –
Rj`uedlf Wucljribdcdty il` Dlerjisdlf Hpphrtuldty 
‑ ghr icc whajl dl tmj ehultry 
, Pmds ds jxietcywmit wj whuc` cdoj th sjj dl `yliadeiccy emilfdlf Cih ^@R, I ojy emiccjlfj ghr tmjfhvjrlajlt ds th sueejssguccy ailifj `jvjchpajlt il` phvjrty rj`uetdhl jgghrts dli ailljr tmit ds dlecusdvj# prh!phhr il` fjl`jr!rjsphlsdvj,Pmjsj dssujs irj mdfmcy rjehfldzj` by tmj fhvjrlajlt, ^rhahtdlf fjl`jr jqudty dshlj hg tmj prdhrdtdjs hg tmj Ujvjltm Gdvj!Tjir Litdhlic Uhedh!Jehlhade @jvjchpajlt^cil, Pmj Litdhlic Utritjfy ghr I`vilejajlt hg Vhajl sjts hut `jtidcj` ajisurjsil` tirfjts th iemdjvj tmds fhic, I@B mis i chlf!tjra pirtljrsmdp wdtm tmj Cih Fhvjrlajlt dl supphrtdlf fjl`jr jquicdty
dl tmj ehultry, Vj mivj supphrtj` tmj Cih Vhajl—s Zldhl il` tmj Litdhlic
Ehaadssdhl ghr I`vilejajlt hg Vhajl dl tmj pist il` irj ehltdludlf th `h sh,Kust rjejltcy# wj ciulemj` i tjemldeic issdstilej prhkjet th supphrt tmj LitdhlicEhaadssdhl ghr I`vilejajlt hg Vhajl ljtwhro dl tmj Adldstry hg ^ubcde Vhros il`Prilsphrt, Udadcircy# htmjr hlfhdlf PIs supphrt fjl`jr aidlstrjiadlf eipiedty hg jxjeutdlf ifjledjs dl tmj ifrdeucturj il` witjr suppcy sjethrs,Dl citj 2>99# I@B jl`hrsj` tmj ljw Ehultry ^irtljrsmdp Utritjfy 2>92!2>97 ghr Cih ^@R, Jircy gdl`dlfs hg tmds Ehultry Fjl`jr Issjssajlt mivj dlghraj` tmj ljwEhultry ^irtljrsmdp Utritjfy wmdem pciejs i erhss!euttdlf japmisds hl fjl`jr 
jquicdty il` whajl—s japhwjrajlt,
Pmj aikhrdty hg I@B!gdlilej` dlvjstajlt prhkjets mivj strhlf fjl`jr jquicdty il`whajl japhwjrajlt gheus il` dlecu`j prhkjet fjl`jr ietdhl pcils, Pmjy supphrtwha
jl—s bjttjr ieejss th shedic sjrvdejs# dlerjisj` ieejss th sodccs `jvjchpajlt
il` khb hpphrtuldtdjs# il` jlmilej` pirtdedpitdhl dl `jedsdhl!aiodlf prhejss suemis witjr usjr frhups# girajr frhups# cheic il` ejltric fhvjrlajlt ehaadttjjs,Pmjsj irj `hlj dl i luabjr hg sjethrs dlecu`dlf ifrdeucturj il` lituric rjshurejsailifjajlt# ruric dlgristrueturj# gdlilej# witjr suppcy il` sildtitdhl# auldedpicsjrvdejs# j`ueitdhl# tjemldeic il` vheitdhlic tridldlf# il` mjictm,Hl bjmicg hg I@B# D chho ghrwir` th ehltdluj hur strhlf pirtljrsmdp wdtm tmjFhvjrlajlt hg Cih ^@R il` `jvjchpajlt pirtljrs dl iemdjvdlf fjl`jr jquicdty il`japhwjrdlf whajl dl Cih ^@R,Gdliccy# D whuc` cdoj th tmilo M,J, Aaj, Omjapmjlf# Emidrpjrshl hg tmj LitdhlicEhaadssdhl ghr tmj I`vilejajlt hg Vhajl -LEIV$ ghr mjr strhlf cji`jrsmdp il`
fud`ilej# tmj Cih Vhajl—s Zldhl#
il` cist but lht cjist# tmj Vhrc` Bilo ghr tmj

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->