Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
112589__MinyaturSanati

112589__MinyaturSanati

Ratings: (0)|Views: 249 |Likes:
Published by valeur

More info:

Published by: valeur on Feb 28, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
Cahide Keskiner
1931 y
ı
l
ı
 nda
İ
stanbul’da do
 ğ 
du. Tezhip ve minyatür çal
ı
 ş
 malar
ı
 na1953 y
ı
l
ı
 nda hocas
ı
Ord. Prof. Dr. A. Süheyl ÜNVER ile ba
 ş
lad
ı
.1965 y
ı
l
ı
 nda
İ
stanbul Y 
ı
ld
ı
z Porselen Fabrikas
ı
 na Türk SüslemeSanatlar
ı
Uzman
ı
olarak atand
ı
ve orada ilk olarak Türk Süsleme Atölyesini kurdu. 1980 y
ı
l
ı
 nda Kültür ve Turizm Bakanl
ı
 ğ 
ı
 taraf 
ı
 ndan Topkap
ı
Saray
ı
Müzesi’nde ba
 ş
lat
ı
lan “Uygulamal
ı
 Türk Süsleme Sanatlar
ı
Kurslar
ı
”nda e
 ğ 
itim ve yönetim kuruluba
 ş
kanl
ı
 ğ 
ı
 na getirildi. 1982 y
ı
l
ı
 nda Mimar Sinan ÜniversitesiGeleneksel Türk Süsleme Sanatlar
ı
Bölümü’nde ö
 ğ 
retim görevlisiolarak çal
ı
 ş
 malar
ı
 na ba
 ş
lad
ı
. 2000 y
ı
l
ı
 nda Kültür Bakanl
ı
 ğ 
ı
’na ba
 ğ 
l
ı
 olarak Kad
ı
köy Aziz Berker Halk E
 ğ 
itim Kütüphanesi’nde ba
 ş
lat
ı
lantezhip kursunda ö
 ğ 
retim görevlisi olarak vazife ald
ı
. Halen kendisineait olan “Keskiner Tezhip ve Minyatür Atölyesi”nde çal
ı
 ş
 malar
ı
 nadevam etmektedir.Yay
ı
 mlanm
ı
 ş
Eserleri: Türk Süsleme Sanatlar
ı
 nda Desen ve Motif,Tercüman Yay
ı
 nlar
ı
1978, Türkish Motifs. Turing OtomobilKurumu. 1. Bask
ı
1989 (Turkish-English), 2. Bask
ı
1991 (English),3. Bask
ı
1991 (Deutsch), 4. Bask
ı
1995 (English), 5. Bask
ı
2001(English), Çocuklar
İ
çin Türk Motifleri ile Çizim ve Boyama Kitab
ı
,Türk Kültürüne Hizmet Vakf 
ı
Yay
ı
 nlar
ı
1990, Türk SüslemeSanatlar
ı
 nda Stilize Çiçekler (Hatai), T.C. Kültür Bakanl
ı
 ğ 
ı
2.Bask
ı
2000-2002.
 
© T.C. KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐIKÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜÐÜ
3001
SANAT ESERLERÝ DÝZÝSÝ
444
ISBN 975-17-3123-2
www.kulturturizm.gov.tre.posta: kultur@kutuphanelergm.gov.tr
KAPAK RESMÝ
Tamamlanmam
ı
 ş
minyatür örne
 ğ 
i.T.S.M.H 762 no’lu Hamse
UYGULAMA 
 
Suna GÜLER
RENK AYRIMI
Reprus
BASKI
 
DÖSÝMM Basýmevi(0.312) 223 62 58
BÝRÝNCÝ BASKI
1.500 Adet
BASIM YERÝ, TARÝHÝ
 ANKARA - 2004
Keskiner, CahideMinyatür sanat
ı
nda do
ğ
a çizim ve boyamateknikleri / Cahide Keskiner._ Ankara: Kültür veTurizm Bakanlýðý, 2004.74 s.: rnk. res.; 28 cm._ (Kültür ve TurizmBakanlýðý yayýnlarý; 300
1
. Kütüphaneler veYayýmlar Genel Müdürlüðü sanat eserleri dizisi;444)ISBN 975-
1
7-3
1
23-2
 
I. II. k.a. III. Seriler.75
1
.77
 
MÝNYATÜR SANATINDA DOÐA ÇÝZÝM VE BOYAMA TEKNÝKLERÝ
Cahide Keskiner
T. C. KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI YAYINLARI

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
dkarakeçili liked this
asyurt liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->