P. 1
79. - 9

79. - 9

Ratings:
(0)
|Views: 85|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Mar 06, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2013

pdf

text

original

 
PRIJEDLOGREPUBLIKA HRVATSKADRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
PROCJENA UGROŽENOSTI REPUBLIKE HRVATSKEOD PRIRODNIH I TEHNI
Č
KO-TEHNOLOŠKIHKATASTROFA I VELIKIH NESRE
Ć
A
Zagreb, ožujak 2013.
 
 
UVOD
Procjena ugroženosti Republike Hrvatske od prirodnih i tehni
č
ko-tehnoloških katastrofa ivelikih nesre
ć
a izra
đ
ena je temeljem
č
lanka 40. stavka 2. i 3. Zakona o zaštiti i spašavanju(„Narodne novine“, broj 174/04, 79/07 i 38/09 i 127/10) i
č
lanka 14. Pravilnika ometodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja („Narodne novine“,broj 38/08 i 118/12).Procjenom se ure
đ
uju opasnosti i rizici koji ugrožavaju Republiku Hrvatsku, procijenjujupotrebe i mogu
ć
nosti za sprje
č
avanje, smanjenje i uklanjanje posljedica katastrofa i velikihnesre
ć
a te gradi temelj za izradu planova zaštite i spašavanja stanovništva, uz djelovanje svihmjerodavnih struktura, operativnih snaga zaštite i spašavanja i resursa cjelovitog isveobuhvatnog nacionalnog sustava upravljanja u zaštiti od katastrofa i velikih nesre
ć
a.
 
2
SADRŽAJ
I.
PROCJENA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA REPUBLIKE HRVATSKE
.... 3II.
UGROŽENOST REPUBLIKE HRVATSKE
................................................................... 3II.1. Položaj i karakteristike Republike Hrvatske............................................................... 3III.
PRIRODNE OPASNOSTI
................................................................................................ 6III.1. Poplava ...................................................................................................................... 6III.2. Potres ....................................................................................................................... 12III.3. Ostali prirodni uzroci .............................................................................................. 21IV.
TEHNI
Č
KO-TEHNOLOŠKE OPASNOSTI
................................................................. 38IV.1. Tehni
č
ko-tehnološke katastrofe i velike nesre
ć
e u gospodarskim objektima ......... 38IV.2. Tehni
č
ko-tehnološke katastrofe i velike nesre
ć
e izazvane u prometu .................... 44IV.3. Nuklearne i radiološke nesre
ć
e ............................................................................... 55IV.4. Epidemiološke i sanitarne nesre
ć
e .......................................................................... 61V.
OPASNOST OD RATNIH DJELOVANJA I TERORIZMA
........................................ 65V.1 Opasnost od ratnih djelovanja .................................................................................. 65V.2. Ugroza od minskoeksplozivnih i neeksplodiranih ubojnih sredstava ...................... 65V.3. Opasnost od terorizma .............................................................................................. 71VI.
POSLJEDICE PO KRITI
Č
NU INFRASTRUKTURU
.................................................. 72VII.
SNAGE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
........................................................................ 74VIII.
ZAKLJU
Č
NE OCJENE
................................................................................................. 85IX.
ZEMLJOVIDI
................................................................................................................ 87

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->