Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
24Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Recuperarea rămânerii în urmă la matematică

Recuperarea rămânerii în urmă la matematică

Ratings: (0)|Views: 1,115 |Likes:
Published by Cătălin
Perfecţionarea cadrelor didactice
Perfecţionarea cadrelor didactice

More info:

Published by: Cătălin on Mar 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

Sub-componenta 1.1 \u2013 Dezvoltare profesional\u00e5
pentru cadrele didactice din mediul rural pe
baza activit\u00e5\u00c6ii proprii desf\u00e5\u00e7urate \u00een \u00e7coal\u00e5

Prezentare general\u00e5: Aceast\u00e5 sub-component\u00e5 se adreseaz\u00e5 tuturor cadrelor didactice, calificate \u00e7i
necalificate, din mediul rural, care vor beneficia de unprogram complex de dezvoltare profesional\u00e5 pe
baza propriei activit\u00e5\u00c6i desf\u00e5\u00e7urate \u00een \u00e7coal\u00e5. Acest programva fi realizat prin intermediul unui centru de

resurse mobile utilizat de c\u00e5tre doi mentori care vor petrece c\u00e2te dou\u00e5 s\u00e5pt\u00e5m\u00e2ni \u00een fiecare comun\u00e5 din jude\u00c6 discut\u00e2nd cu cadrele didactice \u00e7i oferind cursuri de formare pe baza unui curriculumformat din 10 module. Profesorii vor primi credite de formare pentru activitatea lor. De asemenea, vor fi dotate aproximativ 1000 de centre fixe de resurse, destinate form\u00e5rii continue a cadrelor didactice din mediul rural, precum \u00e7i elevilor \u00e7i comunit\u00e5\u00c6ilor.

Obiectivul sub-componentei 1.1.
Obiectivul acestei sub-componente esteob\u00c6inerea de schimb\u00e5ri conceptuale \u00e7i practice\u00eenprocesul
didactic, de predare-\u00eenv\u00e5\u00c6are \u00een toate \u00e7colile din mediul rural.
Grupul \u00c6int\u00e5
Grupul \u00c6int\u00e5 este constituit dintoate cadrele didactice, toate \u00e7colile \u00e7i toate comunit\u00e5\u00c6ile din
mediul rural. Cadrele didactice vor avea un acces mai bun la metode, materiale \u00e7i oportunit\u00e5\u00c6i de formare
printr-un programde dezvoltare profesional\u00e5oferit la nivelul fiec\u00e5rei \u00e7coli.
Elementele \u00e7i dinamica procesului de dezvoltare profesional\u00e5

\u00c7colile din fiecare comun\u00e5 vor fi grupate \u00eentr-uncluster, programul de dezvoltare profesional\u00e5 fiind oferit tuturor cadrelor didactice din cadrul clusterului, inclusivcadrelor didactice necalificate sau care nu auo calificare corespunz\u00e5toare, de c\u00e5tre doimentori, ajuta\u00c6i deformatori de specialitate, acolo unde este nevoie. Mentorii se vor deplasa\u00een fiecare \u00e7coal\u00e5 \u00e7i, \u00eempreun\u00e5 cu formatorii de specialitate, vor realiza

activit\u00e5\u00c6ile de mentorat \u00e7i formareprev\u00e5zute de programul de dezvoltare profesional\u00e5. Activit\u00e5\u00c6ile de

formare profesional\u00e5 se vor desf\u00e5\u00e7ura, de obicei, \u00een \u00e7coala de centru sau, dup\u00e5 caz, \u00een oricare dintre \u00e7colile din comun\u00e5, pe o perioad\u00e5 de 10-14 zile, iar cele de mentorat \u00een fiecare \u00e7coal\u00e5 \u00een care predau cadrele didactice din cluster.Curriculumul activit\u00e5\u00c6ilor de formare cuprinde urm\u00e5toarele module:

\u25a0Predarea interactiv\u00e5 centrat\u00e5 pe elev
\u25a0Evaluarea continu\u00e5 la clas\u00e5.
3
Subcomponenta 1.1.

\u25a0S\u00e5 ne cunoa\u00e7tem elevii
\u25a0Adaptarea curriculum-ului la contextul rural
\u25a0Predarea simultan\u00e5
\u25a0Recuperarea r\u00e5m\u00e2nerii \u00een urm\u00e5 la lectur\u00e5 (pentru \u00eenv\u00e5\u00c6\u00e5m\u00e2ntul primar)
\u25a0Recuperarea r\u00e5m\u00e2nerii \u00een urm\u00e5 la matematic\u00e5 (pentru \u00eenv\u00e5\u00c6\u00e5m\u00e2ntul gimnazial)
\u25a0Limba rom\u00e2n\u00e5 ca a doua limb\u00e5
\u25a0Utilizarea calculatorului \u00eenprocesul de predare-\u00eenv\u00e5\u00c6are
\u25a0Management educa\u00c6ional

Pentru implementarea programului de dezvoltare profesional\u00e5, la nivelul fiec\u00e5rui jude\u00c6, proiectul va asiguraCentre Mobile de Resurse (CMR), dotate cu toate mijloacele necesare unui proces eficient de formare \u00e7i mentorat., care vor fi utilizate de mentori. CMRle vor permite mentorilor s\u00e5viziteze \u00e7colile \u00e7i s\u00e5 realizeze formarea \u00e7i activitatea de mentorat. Dezvoltarea profesional\u00e5 pe baza propriei activit\u00e5\u00c6i desf\u00e5\u00e7u- rate\u00een \u00e7coal\u00e5va stimula cadrele didactice\u00een direc\u00c6ia inova\u00c6iei \u00e7i va constitui un sprijin direct pentru ceea ce \u00eencearc\u00e5 s\u00e5 realizeze la clas\u00e5. Aceast\u00e5 activitate se va reflecta \u00eenrezultate mai bune la \u00eenv\u00e5\u00c6\u00e5tur\u00e5 \u00e7i

examene pentru elevii din mediul rural.

De asemenea, proiectul vaasigura dotarea unorCentreFixe deResurse \u00een toate \u00e7colile\u00een care aavut loc procesul de comasare \u00e7i care au fost dotate cu autobuze(1000 Centre de Resurse care vor fi dotate cu calculatoare, imprimante, televizoare, video, video-proiectoare, radio-casetofoane, faxuri, telefoane). La aceste centre vor avea acces at\u00e2t cadrele didactice, c\u00e2t \u00e7i elevii.

Abordarea dezvolt\u00e5rii profesionale va pune accentul pe activitatea de\u00eendrumare a cadrelor didactice, care vor c\u00e5uta\u00een mod activ solu\u00c6ii la probleme. Acest lucru le va\u00eent\u00e5ri sentimentul de posesori ai unor noi metode de predare \u00e7i le va perfec\u00c6ionaaptitudinile profesionale. Activitatea se va concentraasupra nevoilor de formare, a\u00e7a cumsunt acestea percepute de cadrele didactice \u00e7i va folosi lucrul \u00een echipe \u00e7i discu\u00c6iile\u00eentre profesori, ori de c\u00e2te ori este cazul. De asemenea, pentru parcurgerea modulelor de formare, profesorii vor primi credite pe care le vor utiliza pentru\u00eendeplinirea cerin\u00c6elor de dezvoltare profesional\u00e5 stabilite prin documentele MEC.

Prezenta lucrare face parte din seria de zece module, care se vor utiliza \u00een procesul de mentorat al
cadrelor didactice de toate specialit\u00e5\u00c6iledin cadrul Componentei 1,Proiectul pentru\u00eenv\u00e5\u00c6\u00e5m\u00e2ntul rural
\u00cembun\u00e5t\u00e5\u00c6irea activit\u00e5\u00c6ilor de predare-\u00eenv\u00e5\u00c6are
\u00een \u00e7colile din mediul rural
Subcomponenta 1.1.:
Dezvoltare profesional\u00e5 pe baza activit\u00e5\u00c6ii proprii desf\u00e5\u00e7urat\u00e5
\u00een \u00e7coal\u00e5 pentru cadrele didactice din mediul rural
Lucrarea se folose\u00e7te \u00een procesul de mentorat al cadrelor didactice \u00e7i are \u00een vedere sus\u00c6inerea
\u00eembun\u00e5t\u00e5\u00c6irii calit\u00e5\u00c6ii procesului de predare-\u00eenv\u00e5\u00c6are-evaluare \u00een \u00e7colile din mediul rural.
Principiile metodologiceutilizate sunt cele ale:

\u25a0flexibilit\u00e5\u00c6ii
\u25a0\u00eenv\u00e5\u00c6\u00e5rii active
\u25a0individualiz\u00e5rii procesului de dezvoltare profesional\u00e5

Premise:
1.Se pleac\u00e5 de la premisa c\u00e5 fiecare elev poate \u00eenv\u00e5\u00c6a, iar sarcina cadrelor didactice este de a
identifica experien\u00c6ele de \u00eenv\u00e5\u00c6are care motiveaz\u00e5 elevii \u00e7i care contribuie la cre\u00e7terea randa-
mentului \u00e7colar.
2.Cadrele didactice vor participa la programul de mentorat \u00een \u00e7colile \u00een care \u00ee\u00e7i desf\u00e5\u00e7oar\u00e5
activitatea sau\u00een centrele din vecin\u00e5tate.
4
Recuperarea r\u00e5m\u00e2nerii \u00een urm\u00e5 la matematic\u00e5

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Rita G liked this
4scorpion liked this
stedana liked this
traxduby liked this
Lilia Iovu liked this
Ion Amalia liked this
marcelionescu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->