Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Povestea Unui înger

Povestea Unui înger

Ratings: (0)|Views: 34 |Likes:
Published by Eugen Ionut

More info:

Published by: Eugen Ionut on Mar 01, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2009

pdf

text

original

 
Povestea unui înger… 
de Alina-Florinela Albesc
| Martie 6, 2008Privind lumina din fa
a mea, gândeam c
visez.Totul era alb, de un alb ce te cur

a chiar
i de p
cate, te f 
cea s
te sim
i liber…Momente în
ir m
bucuram nebune
te de albul ce ma înconjura… apoi mi-am amintit c
 ceva m
durea înainte, am palpat partea aceea a corpului care îmi d
dea de furc
 
i mi-amdat foarte repede seama c
nu m
mai doare… sunt n
uc… cu siguran

visez, hmmm…oare tot a
a o s
m
doar
când m
trezesc… dac
tot visez, m-am gândit s
profit, eram înapoi în albul atât de lini
titor… era a
a de bine, m-am gândit apoi la familia mea…eram to
i, ferici
i, atât de ferici
i în lumea alb
… apoi în minte mi-a venit biroul undelucrez… to
i colegii erau relaxa
i, intru în biroul
efului pentru a-l întreba în legatur
cuni
te documente… spre marea mea uimire
eful îmi zâmbe
te
i îmi spune c
 documentele pot s
mai a
tepte, m
invit
la o cafea… povestim despre vreme,spectacole… spectacole, da!!!! dintr-o dat
sunt pe scen
… scena din albul meu: oameniiatât de dragi mie pentru care pun în fiecare secund
a existen
ei mele o picatur
dinsufletul meu sunt acolo… ne bucur
m împreun
de momentele pe care le împ
rt

im…eu fac ceea ce îmi place, cânt… iar ei aplaud
cu o lic
rire de fericire în ochii a
a cummai rar î 
i este dat s
întâlne
ti… m
simt aproape de sufletul lor, defapt… pot p
trunde în sufletul lor… v
d… bucurie… implinire… amintiri… induio
are… dor… idei noi…ce vis interesant am!!! Niciodat
nu am mai visat a
a ceva
i în a
a modalitate!!! Încontinuare hot
r
sc s
profit de vis, mâine poate va fi o zi grea la serviciu a
a c
îmi voioferii luxul acestui vis… sunt în casa p
rin
ilor mei
i… sunt mic… îmi ajut p
rin
ii latreburile casei cu o satisfac
ie nemaisim
it
pân
atunci de mine, totul din jurul meu m
 mul
ume
te, m
simt împlinit… ceva în mine îmi spune c
visul ast
e prea ciudat, darm
face s
m
simt bine…Sunt emo
ionat, îmbr
cat la patru ace în fa
a st
rii civile, îmi a
tept viitoarea so
ie…Doamne, e atât de frumoas
,
tiu c
ea e jum
tatea sufletului meu, o s
fac tot ce îmi st
  în putin

pentru ca aceast
femeie s
fie cea mai fericit
de pe p
mânt al
turi de mine.Sunt frac
iuni de secund
pân
m
trezesc la sec
ia de nou-n
scu
i… sunt tat
,sentimental m
cople
e
te de-a dreptul…
i de data aceasta îmi promit c
voi fi cel maibun din breasl
… îmi privesc so
ia
i copilul, sunt un om cu adev
rat fericit!!! În minte încep s
sune ni
te acorduri, ni
te versuri se contureaza în jurul lor… m
retrag într-unloc mai pu
in aglomerat
i încep s
cânt, cânt de fericire, cânt pentru cele mai dragipersoane mie…Alte frac
iuni de secund
m
duc la biseric
, locul în care îmi alint sufletul, locul în carem
întâlnesc cu cel responsabil pentru toat
fericirea ce o tr
iesc… m
rog… pun olumânare…
i ies cu sufletul parc
mai u
or.Sunt într-un trafic extrem de aglomerat, oare cum o s
pot s
ajung la spectacol la timp,sunt primul care v-a intra pe scen
… sunt în întîrziere!!! Pun la casetofonul ma
inii ni
temuzic
, trebuie s
m
lini
tesc… încep s
fredonez… m
hot
r
sc s
opresc muzica
i s
 
 
 îmi înc
lzesc pu
in vocea… încep s
cânt, dar… vai drumul meu se opre
te în albullini
titor, pentru un moment m
panichez, ce se întâmpl
? cum o s
ajung la spectacol,dar… albul lini
titor… e atât de bine, sufletul meu zboar
, din nou instinctul îmi spune c
 m
doare ceva, palpez locul
i nu simt nimic… un gând m
duce spre anii foarte timpuriiai existen
ei mele… îmi spun: stop!!! Ceva nu e în regul
, niciodat
nu am mai visat a
aceva!!!
i durerea de care îmi amintesc nu mai e…
i albul!!!Decid s
m
trezesc… dar era atât de bine… mai stau un pic… nu m
mai gândesc lanimic, doar stau…Offf, durerea… acum încep s
simt!!! Ei, este o vorb
româneasc
: cere
i
i se va da,daca t
ceam filozof r
mâneam… dar… sunt treaz, de ce nu sunt în patul meu de acas
?Întradev
r, e mult alb aici dar nu mai e albul lini
titor, încerc s
deschid ochii, m
dor…m
dor toate…Îmi v
d so
ia
i rudele speriate, so
ia m
ia în bra
e
i îmi spune c
totul v-a fi bine… ma întrebam: ce nu este în regul
… deodata îmi dau seama… sunt în spital, boala de care amaflat de curând probabil m-a adus în starea asta… toata puterea st
în mine, eu trebuie s
 fac posibil
îns
n
to
irea mea… din nou sunt în albul lini
titor… de data aceasta aud ovoce suav
care se pare vorbe
te doar pentru mine: ”cine e
ti?”, am întrebat… ”când aifost ultima dat
la biseric
?”… ieri… dar cine e
ti?”… sunt acela c
ruia te-ai rugat”…gata, acum sunt însp
imântat de-a dreptul, dar nu e spaima cu care eram obi
nuit eu, euna lini
titoare, a
a ca albul… am tras adânc aer în piept
i am întrebat din nou: ”tu e
tiDumnezeu?”… am primit un raspuns promt
i cald, ”da”… primul gând a fost: ce diferite acest r
spuns de cel al func
ionarilor de la diferite ghisee… m-am gândit c
poate facun p
cat, totu
i sunt în fa
a lui Dumnezeu…, mi-a r
spuns: ”nu-
i fie team
nup
c
tuie
ti… a
a sunt ele, înc
nu î 
i dau seama”… am continuat, discutia era atât decald
 
i plin
de iubire, nu mai sim
eam nelini
te, nu mai sim
eam team
, doar fericire
iun fel de u
urare str
in
mie pân
atunci…Am povestit de nedumeriri de ale mele, de evolu
ia
tiin
ei
i a întregii lumi, am discutatdespre tradi
ii…La un moment dat am fost întrebat: ”
tii de ce te aflii aici?”… am raspuns…: ”nu”… ”eucred c
 
tii, nu î 
i fie team
, spune…”…am dat din umeri, nu îmi era team
dar… nu amputut rosti cuvântul…“Da, e
ti aproape mort, în câteva secunde lume
ti vei fi mort”…Cuvintele acestea m-au f 
cut s
tresar, dar, Doamne… nu mai sim
eam team
… nusim
eam regret… nu sim
eam… nimic, doar lini
te
i bucurie!!!“Stii, când te-am trimis pe lume te-am trimis cu scopul de a face sufletul oamenilorfericit,
i-am dat câteva calit

i însemnate, dar… am fost surprins s
v
d c
 
i-ai construit
i tu unele calit

i poate mai insemnate… a fost o bucurie pentru mine s
v
d cumevoluezi… ai fost un inger ce pe p
mânt a adus multor suflete bucurie… da, ai fost peplacul meu, dar acum a venit vremea s
fim din nou al
turi, aici, în casa ta… în casanoastr
Singura propozi
ie pe care am putut s
o rostesc a fost: ”
i familia mea?”-“Familia ta v-a fii bine, noi doi de aici o s
avem grij
de asta, î 
i promit,vom veghea în
 
fiecare moment asupra lor
i nu vom las
s
se întâmple nimic r
u dar eu am acum nevoiede tine aici”Sim
eam emo
ii pe care nu le mai tr
isem niciodat
, m
sim
eam u
urat, împlinit de
i
tiam c
sunt… Doamne!!! Un cuvânt care alt
dat
îmi d
dea fiori… mort!!! Acum undesunt fiorii? Dar vocea îmi raspunde…-“Fiorii nu mai sunt, ai uitat ce spuneau slujitorii mei la fiecare slujb
? C
aici în casanoastr
nu sunt suspine, nici durere, nici întristare?Dar…-“Da, o s
î 
i vezi familia pentru ultima dat
ca
i om, ai s
vezi, o sa fie mai frumos ca
i înger, ai s
po
i face mai multe pentru ei, cu adev
rat mai multe!!!”Din nou durerea… era a
a de bine în alb… cei dragi mie plângeau, cu un efort am deschisochii, i-am m
surat pe to
i, le-am s
rutat cu imagina
ia pleoapele la to
i, i-am iubit pe to
i în acel moment… de ce plang? Dac
ar
tii ei numai… ce bine e în alb!!!Încerc s
le explic, încerc s
le ar
t c
nu îi voi p
r
si, ca voi fi mult mai aproape de eidecât am fost poate în toat
existen
a mea, doar dumnezeu mi-a promis asta,
i dumnezeuse
ine de cuvânt… dar foarte repede îmi dau seama c
încerc
rile mele sunt inutile, nucred c
afi
ez nimic mai mult decât o fa

plin
de durere… offff!!! Durerea asta!!!Îi mai iubesc pe to
i înc
o dat
, îi mai strâng în bra
e cu ochii min
ii… sunt fericit…acum în
eleg totul… misiunea mea pe p
mânt s-a terminat acum urmeaz
alta… acolosus, în casa noastra… r
mâne
i cu bine iubi
ii mei… deacum încolo ve
i vedea cât demult v
iubesc, cu fiecare picur de rou
al dimine
ii, cu fiecare raz
de soare, cu fiecareapus al nop
ii… în toate acestea voi fi eu, doar pentru voi… numai al vostru… trag aer înpiept, m
mai uit înc
o dat
la ei
i… plec…Din nou alb… e atât de lini
te, dintr-o dat
vocea de mai înainte îmi spune: ”vrei s
-
iaminte
ti?”-“Haide cu mine”Ajung într-o sal
plin
de suflete îmbr
cate în alb… to
i cânta… z
resc rude, prietenibuni, cuno
tiin
e… totul era bucurie, o bucurie f 
r
de margini… apoi… ca o fereastr
sedeschide în fa
a mea… vad oameni care plâng, simt suflete pline de durere, repede îmidau seama c
persoana din sicriu sunt eu… dac
ar
tii ei cât de fericit sunt acum… cât debine este aici cu dumnezeul la care atât de mult m-am rugat… mi-am pus bra
ul asupralor… oare or fi sim
it atingerea mea pe sufletul lor? Oare or fi sim
it cât de mult îiiubesc? Cred c
da,
i ei m
iubesc pe mine… cu adev
rat…Aici se cânt
, e veselie, e fericirea adev
rata… îi v
d pe cei dragi dep

ind momentulmor
ii mele, îi vad evoluând, îi ajut atunci cand au nevoie, îi veghez noapte
i zi deaici din alb, îi iubesc pe zice trece tot mai mult… ei îmi dau putere…În jurul meu este mult
iubire… în fiecare zi trimit o p
rticic
din ea familiei
iprietenilor mei… merit
…cu to
ii sunt oameni deosebi
i, cu care odat
m
voi întâlniaici, în albul lini
titor…
i atunci vor în
elege de ce am plecat,
i tot atunci î 
i vor daseama c
nu m-au pierdut ci atunci au câ
tigat cea mai mare parte din mine… întregsufletul meu.
Topice:
 Medita
ii|Edit|

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->