Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
615

615

Ratings: (0)|Views: 2,320|Likes:
Published by freeebooks444

More info:

Published by: freeebooks444 on Mar 02, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

 
© Teodora Fulea
UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL(CU SEDIUL LA CHI
Ş
IN
Ă
U)FULEA TEODORATEHNOLOGII INFORMA
Ţ
IONALEÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNV
ĂŢ
ARE A INFORMATICII
13.00.02-Teoria
ş
i metodologia instruirii (informatica)
Tez
ă
de doctor în
ş
tiin
ţ
e pedagogice
Chi
ş
in
ă
u, 2006
Cu titlu de manuscrisC.Z.U.:
 
372.800.4(043.2)
Conduc
ă
tor
ş
tiin
ţ
ific
:
CHIRIAC Liubomir
 doctor în
ş
tiin
ţ
e fizico-matematice,conferen
ţ
iar universitar.
Autorul
: FULEA Teodora
 
 
© Teodora Fulea 2
CUPRINSPRELIMINARII
.................................................................................................................................... 5
Capitolul I. NOI PRIORIT
ĂŢ
I ÎN ELABORAREA TEHNOLOGIILOR EDUCA
Ţ
IONALE ...
141.1. Obiective psiho-pedagogice
ş
i tehnologii informa
ţ
ionale....................................................... 141.2. Integrarea tehnologiilor multimedia în procesul de predare-înv
ăţ
are ..................................... 191.3. Studiu asupra tehnologiilor de elaborare a cursurilor multimedia de instruire........................ 201.4. Retrospectiv
ă
tehnologiilor informa
ţ
ionale utilizate în procesul de înv
ăţă
mânt .................... 261.5. Studiu asupra tehnologiilor informa
ţ
ionale programate de instruire....................................... 291.5.1. Generalit
ăţ
i...............................................................................................................1.5.2. Clasificarea sistemelor de instriure...........................................................................1.5.3. Metode de înv
ăţ
are programat
ă
..............................................................................2931331.6. Tehnologiile realit
ăţ
ii mixte în perspectiva implement
ă
rii în procesul de predare-înv
ăţ
are... 361.6.1. Realitatea virtual
ă
prin prisma principiului ilustrativit
ăţ
ii ...............................…….... 361.6.2. Principiu de func
ţ
ionare al sistemului Mixed Reality ................................................... 37
Sintez
ă
la capitolul I
...................................................................................................................... 38
Capitolul II.APLICAREA TEHNOLOGIILOR INFORMA
Ţ
IONALE AVANSATE ÎN PROCESUL DEELABORARE ALE CURSURILOR MULTIMEDIA
..................................................................... 392.1. Aplicarea principiilor didactice ale instruirii din perspectiva implement
ă
rii tehnologiilor multimedia în predarea înv
ăţ
area informaticii ......................................................................... 392.1.1.
 
Principiul
ş
tiin
ţ
ific al instruirii în predarea-înv
ăţ
area informaticii prin prisma imple-ment
ă
rii tehnologiilor multimedia............................................................................... 402.1.2. Principiul accesibilit
ăţ
ii
ş
i principiul ilustrativit
ăţ
ii materiei de studiu ........................ 402.1.3.
 
Principiul con
ş
tientiz
ă
rii materiei de studiu rezultat din principiile consolid
ă
rii
ş
i sistematiz
ă
rii cuno
ş
tin
ţ
elor............................................................................................... 412.1.4. Principiul eficien
ţ
ei activit
ăţ
ii de înv
ăţ
are.................................................................... 412.1.5. Principiul leg
ă
turii teoriei cu practica........................................................................... 422.2. Fundamente teoretico-metodice ale procesului de elaborare ale CMI..................................... 422.2.1. Generalit
ăţ
i.................................................................................................................... 422.2.2. Sugestii despre modelul CMI....................................................................................... 432.2.3. Sugestii cu privire proiectarea cursului multimedia instructiv.................................... 432.2.3.1. Redarea informa
ţ
iei con
ţ
inutului CMI :......................................................... 442.2.3.2. Utilizarea exemplelor, prezentarea modelelor multimedia în CMI:............... 44
 
© Teodora Fulea 32.2.3.3. Proiectarea structurii
ş
i con
ţ
inutului cursului multimedia instructiv................ 442.2.3.4. Structurarea
ş
i integrarea modulelor cursului ................................................... 462.2.3.5. Organizarea gestiunii lec
ţ
iei:............................................................................ 462.2.4. Sugestii
ş
i recomand
ă
ri practice cu privire la elaborarea CMI .................................. 472.2.4.1. Utilizarea culorilor ............................................................................................. 472.2.4.2. Utilizarea imaginilor grafice .............................................................................. 472.2.4.3. Aplicarea secven
ţ
elor video ............................................................................. 472.2.4.4. Organizarea dialogului ...................................................................................... 482.2.4.5. Implementarea secven
ţ
elor audio ..................................................................... 492.2.5. Sugestii cu aspect psiho-pedagogic ............................................................................ 502.3. Sugestii practice privind elaborarea
ş
i utilizarea CMI „Grafica asistat
ă
de calculator”........ 502.3.1. Obiectivele proiect
ă
rii cursului multimedia instructiv ................................................ 512.3.2. Algoritmul activit
ăţ
ii de proiectare a CMI................................................................... 512.3.3. Alegerea soft-ului pentru elaborarea CMI................................................................... 532.3.4. Actualitatea temei........................................................................................................ 552.3.5. Proiectarea modulelor CMI „Grafica asistat
ă
pe calculator”...................................... 562.3.5.1. Obiectivele CMI „Grafica asistat
ă
de calculator”..................................................... 572.3.5.2. Selectarea con
ţ
inutului materiei de studiu............................................................... 582.4. Elaborarea structurii CMI „Grafica asistat
ă
pe calculator”..................................................... 602.5. Începutul sesiunii de lucru cu CMI „Grafica asistat
ă
pe calculator......................................... 692.6. Aplicarea cursurilor multimedia instructive în înv
ăţă
mântul la distan
ţă
................................ 71
Sintez
ă
la capitolul II
.................................................................................................................... 76
Capitolul III.DETERMINAREA EFICIEN
Ţ
EI TEHNOLOGIILOR DE PREDARE-ÎNV
ĂŢ
ARE PRINIMPLEMENTAREA EXPERIMENTAL
Ă
A CURSULUI MULTIMEDIA INSTRUCTIV
....... 773.1. Metodologia cercet
ă
rii ............................................................................................................ 773.1.1. Obiectivele cercet
ă
rii pedagogice................................................................................. 773.1.2. Documentarea pedagogic
ă
........................................................................................... 783.1.3.
 
Elaborarea ipotezei ..................................................................................................... 793.1.4. Verificarea ipotezelor.................................................................................................. 813.1.5. Analiza datelor ob
ţ
inute................................................................................................ 823. 2. Criterii de evaluare a rezultatelor cercet
ă
rii........................................................................... 823.2.1. Metode de evaluare....................................................................................................... 82

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Georgios Loussis liked this
nelird liked this
gefinna liked this
ligia-ioana liked this
Burcan Adrian liked this
corina_mandis liked this
Dan liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->