Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
HAKOM: zahtjev za rješavanjem spora

HAKOM: zahtjev za rješavanjem spora

Ratings: (0)|Views: 215 |Likes:
Published by Radoslav Dejanović
Ovo je moj zahtjev HAKOM-u za rješavanje spora nepoznatog data roaming prometa u količini 85MB, što je naplaćeno oko 700€.
Ovo je moj zahtjev HAKOM-u za rješavanje spora nepoznatog data roaming prometa u količini 85MB, što je naplaćeno oko 700€.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: Radoslav Dejanović on Mar 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

 
Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacijeJurišićeva 13 p.p. 16210002 ZagrebOperacijski sustavi d.o.o.Javora 1410434 Strmec samoborski
Predmet: zahtjev za rješavanje spora
Poštovani,ovim zahtjevom za rješavanjem spora tražim arbitražu za sporni data roaming na telefonskom broju 091/6888886. Sporni data roaming ostvaren je, prema tvrdnjama operatera, dana31.5.2012. godine, u ukupnom iznosu od 5769.37kn za otprilike 85MB prometa ostvarenog togdana u data roamingu (80.24MB prema računu).Posve je nesporno da sam tog dana bio u roamingu u Njemačkoj, međutim osporavammogućnost da sam tog dana ostvario data roaming iz sljedećih razloga:1. Smartphone kojeg koristim (Samsung Galaxy S) ima eksplicitnu zabranu data roaminga.2. Koristim Avast mobile security za zaštitu od malwarea i potencijalno problematičnihaplikacija.3. Koristim isključivo aplikacije iz Google Play trgovine.4. Prema ispisu prometa sa računa, na dan 31.5. ostvareno je u domaćem data prometu12.062,022KB prometa, ne uključujući data roaming; prema podacima sa naknadnodostavljenog ispisa IP adresa, ostvareno je bez data roaminga 12.640,113KB (razlika od 4.57%samo u jednom danu!), a zajedno sa podacima o data roamingu 96.777,009KB. Također, uusporedbi dvaju ispisa koji su precizni do u byte, ispostavlja se kako su mnoge vrijednostislične, ali
ne identične
, a na jednom ispisu nalaze se vrijednosti kojih na drugom ispisu nema,a čijim pribrajanjem se ne dobija vrijednost napisana na drugom ispisu. Naknadno dostavljeniispis IP adresa sadrži podatke o većoj količini prometa u odnosu na ispis uz originalni račun,kako veličinom pojedinačno ostvarene veze, tako i brojem ostvarenih veza.Molim da se provjeri i objasni otkud tolika diskrepancija u podacima između ispisa računa i odoperatera naknadno dobivenog ispisa IP adresa, koji bi
morali biti identični
.5. U slučaju spornog data roaminga, ispis IP adresa pokazuje kako je cjelokupni prometostvaren prema adresi 95.168.114.254, koja adresa se nalazi u IP rasponu Vipneta, zbog čegazaključujem kako je riječ o računalu koje je u vlasništvu pružatelja usluga. Ne koristim nikakve posebne usluge operatera i ne vidim razloga zašto bi moj telefon sa tog računala prenio gotovo
 
85MB podataka; također, naknadnom provjerom ustanovio sam da se na toj IP adresi ne javljanikakvo računalo, odnosno ne postoji servis koji bi sa te adrese posluživao sadržaj. Stogamolim da operater podrobno obrazloži kakva je funkcija stroja na toj adresi, a obzirom da jeriječ o računalu u vlasništvu operatera, molim i da pokaže što sam to sa te adrese (tog računalaili servisa) preuzimao, jer meni zaista nije jasno što bi to moglo biti – ako je do transfera podataka uopće došlo.Prema svemu gore navedenom smatram kako je došlo do pogreške kod operatera i kako spornidata roaming zapravo ne postoji, već je rezultat pogreške u sustavu i/ili u komunikaciji izmeđuVipneta i njemačkog operatera, te da isti promet nisam dužan podmiriti.Također, molim da obratite pozornost na različitost između na računu prijavljenog podatkovnog prometa sa izračunom na ispisu IP adresa, jer upućuje na sistemsku pogrešku na stranioperatera zbog koje se možda i svim korisnicima podatkovni promet pogrešno obračunava. Najzad, operater nije prijavio povećanu potrošnju čim sam premašio dvostruku prosječnu potrošnju, već tek kada je količina prenesenih podataka dostigla desetorostruki iznos ukupnih prosječnih troškova telefona (obzirom da prije nisam imao data roaming, nije mogućeizračunati prosječan trošak istoga), smatram kako je operater u prekršaju i kako čak i u slučajuda se pokaže da jesam ostvario data roaming, naknada ne smije biti veća od trostrukog prosječnog računa (Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkihkomunikacijskih mreža i usluga, Čl. 24. st. 1.,2. ), umanjenog za već plaćeni nesporni dio.U prilogu je kopirana dokumentacija, na zahtjev mogu priložiti originalnu.U Strmcu samoborskom, 3.9.2012.Radoslav DejanovićOperacijski sustavi d.o.o.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->