Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
1st Quarter 2013 LIKSIYON 10 Ang Pagiging Katiwala at Ang Kapaligiran

1st Quarter 2013 LIKSIYON 10 Ang Pagiging Katiwala at Ang Kapaligiran

Ratings: (0)|Views: 40|Likes:
Published by Ritchie Famarin
1st Quarter 2013 LIKSIYON 10 Ang Pagiging Katiwala at Ang Kapaligiran
1st Quarter 2013 LIKSIYON 10 Ang Pagiging Katiwala at Ang Kapaligiran

More info:

Published by: Ritchie Famarin on Mar 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2013

pdf

text

original

 
SABBATH SCHOOL BIBLE STUDY GUIDE
Tagalog
1
L
IKSIYON
10
Marso 2 - 8
 Ang Pagiging Katiwalaat ang 
Kapaligiran
Sabado ng Hapon
 
Basahin Para sa Pag-aaral sa Linggong Ito: 
 Awit 8; Gen. 2:15; Apoc. 4:11; Exodo 20:8
 – 
11; 1 Corinto 16:19, 20.
Talatang Sauluhin:
 
““Sila’y binasbasan ng Diyos at sa kanila’y sinabi ng Diyos, ‘Kayo’y
magkaroon ng mga anak at magpakarami, punuin ninyo ang lupa at supilin ninyo ito.Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, at sabawat bagay na may buhay na gumagalaw sa i
babaw ng lupa?” (Genesis 1:28).
 
A
ng mundong tinitirhan natin ay isang regalo ng pag-ibig mula sa Diyos na Lumikha,
mula sa Kanya na “gumawa ng langit, ng
 
lupa, ng dagat at ng mga bukal ng tubig”
(Apocalzpsis 14: 7). Sa loob ng sangnilikhang ito ay inilagay Niya ang tao, sadyanginihanda para makipagrelasyon sa Kanya mismo, sa ibang tao, at sa nakapalibot na daigdig.Sa gayon, bilang mga Adventista, pinaniniwalaan natin na ang
 pangangalaga’t
 pagpapaunlad nito ay napakalapit na kaugnay ng ating paglilingkod sa Kanya ....
“Dahil ang kahirapan ng tao at ang pagkasira ng kapaligiran ay
magkaugnay, nangangakotayo na pagbubutihin ang kalidad ng buhay para sa lahat ng tao. Ang ating mithiin ay isangmaipagpapatuloy na paglago ng mga mapagkukunan habang nasasapatan ang pangangailangan ng tao ....
“Sa pagtatalagang ito ay pinagtitibay natin ang ating pagiging katiwala
ng sangnilikha ngDiyos at naniniwala na ang kabuuang pagkakasauli sa dating kalagayan nito ay maluluboslang kapag ginawa nang bago ng Diyos ang laha
t.”
-Hinalaw mula
“Caring For Creation
-AStatement on the Environment by the General Conference of Seventh-day Adventists."
 
SABBATH SCHOOL BIBLE STUDY GUIDE
Tagalog
2
L
INGGO
Marso 3
Ang Pamamahala ay Ibinigay
 
A
yon sa Genesis 1:26, ang pamamahala ni Adan ay hanggang sa lahatng iba pang nilikha-sa dagat, sa lupa, at sa himpapawid. Kasama sa pamamahala ang ideya ng pamumuno o pagkakaroon ng kapangyarihansa mga nilalang na ito. Walang sinasabi tungkol sa pamamahala sa mga puwersa ng kalikasan mismo kundi lang sa mga nilalang. At ayon sa talata,
ang pamumunong ito’y pambuong daigdig. Si Adan talaga ay magigi
ng pinuno ng lupa.
Basahin ang Awit 8. Ano ang tugon ni David sa karangalang ibinigay Anong ibig sabihinna tayo y binigyan ng kaluwal
hatian at karangalan,” lalo na sa konteksto na
ang tao aybinigyan ng pamamahala sa lupa?
 _____________________________________________________________________________ 
 
 _____________________________________________________________________________ Ayon sa Genesis 2:19, ang isa sa mga unang tungkulin ni Adan ay ang pangalanan ang mga hayop. Ang mga pangalan ay may malaking kabuluhansa panahon ng Biblia. Ang pangalan mo ang kumakatawan sa iyo atkadalasan, sa posisyon mo. Ang karapatang magpangalan sa mga ibon athayop ay pagpapatunay sa posisyon ni Adan bilang pinuno ng mga hayop.
Basahin ang Genesis 2:15. Sa anong mga paraan mo nakikitang hayag ang prinsipyo ngpagiging katiwala rito?
 ____________________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________________ Kay Adan ay itinalaga ang tungkuling pangalagaann ang Halamanan, pangasiwaan ito, attingnan ang mga pangangailangan nito. Ang Hebreong ugat na
 smr 
 
na isinalin ditong “ingatanito”
ay madalas na
nangangahulugang “bantayan” o
 
“protektahan” Ang h
alamanan ay regalokay Adan, isang kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos, at si Adan ngayon ay binigyan ngresponsibilidad dito, isa pang halimbawa ng pamamahalang natanggap ni Adan sa panahon ngPaglalang.
Paano dapat maapektuhan ng ating pagkaunawa sa Diyos bilang Manlalalang, o mas lalona ng ating pagkaunawa sa kuwento ng Paglalang mismo ang mga paraan ng pagturingnatin sa kapaligiran? Bakit dapat tayong maprotektahan ng pagkaunawa natin sa mgabagay na ito mula sa malubhang kawalang-pakialam o
di kaya’y
kataliwas nito, sapanatikong debosyon dito?
 
SABBATH SCHOOL BIBLE STUDY GUIDE
Tagalog
3
L
UNES
Marso 4
Pangangalaga sa Iba Pang mga Nilalang
“S
apagkat bawat hayop sa gubat ay Akin, ang hayop sa libong mga
burol” (Awit 50:10).
Ano sa talatang ito ang bumabanggit sa paksa ng ating pagiging katiwala ng lupa?
  ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
Basahin ang Apocalipsis 4:11. Paanong ang talatang ito
’y radikal
na kataliwas ngkaraniwang ateistikong palagay tungkol sa sangnilikhang walang lumikha,isang paglalangna lumitaw sa pamamagitan lang ng pagkakataon?
 ___________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________ 
A
ng paglalang sa mga hayop ay hindi aksidente o pahabol na isipan. Sadya silang nilalang
ng Diyos. Kalooban Niya na si1a’y lumitaw, at ang
prinsipyong ito ang dapat na gumabay sa pagtrato natin sa kanila (tingnan din ang Exodo 23: 5, 12; Kawikaan 12:10; Lucas 14:5).Sa katunayan, ang pagmamalupit sa mga hayop at kawalang-malasakit sa pagdurusa nila aymalaganap na kinikilalang sintomas ng diperensya sa personalidad. Maraming organisasyon angnaitatag para isulong ang mabuting pagtrato sa mga hayop, at dapat lang.Gayun
ma’y kasabay nito, may mga taong sumusobra naman sa paggigiit
na ang tao ay hindilikas na mas mahalaga kaysa mga hayop, kung kayat ang tao ay di dapat bigyan ng higit na pagtrato. Ito, sa maraming paraan, ay isang takbo ng isipan na maaasahang dadaloy mula samodelong ebolusyon ng pinagmulan ng tao. Dahil kung tutuusin, kung tayo at ang mga hayopay naghiwalay lang dahil sa panahon at pagkakataon, bakit tayo dapat maging espesyal kaysa sakanila? May isang pilosoper pa ngang nakipagtalo na ang isang manok, o kahit isang isda, aymay higit pang
 pag
katao” k 
aysa isang fetus sa bahay-bata o kahit sa bagong silang nasanggol. Gaano man parang katawa-tawa ang mga ideyang ito, makukuha ang mga ito, nangmay katamtamang lohika, mula sa ateistikong ebolusyon ukol sa pinagmulan ng tao.Siyempre ang ganyang mga ideya ay hindi sinusuportahan ng Kasulatan. Ang tao ay mayespesyal na katayuan sa panukala ng Diyos taliwas sa mga hayop. (Tingnan ang Genesis 3:21,Exodo 29:38, Levitico 11:3.)
Ilagay ang sarili mo sa isipan ng isang ateistang ebolusyonista at pag-isipan ang mgadahilan kung bakit iniisip mong ang mga hayop ay di dapat tratuhin nang mababa sa mga
tao. Ano ang dapat sabihin nito sa‘y
o kung gaano kahalaga ang ating mga palagay sapagtatakda ng kalalabasan ng ating iniisip?

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->