Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
wacana

wacana

Ratings:
(0)
|Views: 53|Likes:
Published by aien_Raz
analisis wacana
analisis wacana

More info:

Published by: aien_Raz on Mar 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/03/2013

pdf

text

original

 
PENDAHULUAN
 Analisis wacana mula muncul di Great Britain dan Amerika Syarikat dalam tahun-tahun 50-an. Di Great Britain analisis ini muncul akibat daripada pegangan konsep“teori makna dalam konteks” yang dipelopori oleh Reymond Firth. Mengikut teori inimakna bukan merupakan idea yang terkandung secara tersendiri dan beku di dalamperkataan tetapi ia ditentukan oleh keperihalan keadaan atau konteks situasi. Dalambahasa Melayu misalnya, perkataan
cantik 
, sekiranya diucapkan dalam nada tenangdan situasi biasa mengandung erti apresiasi (bermaksud elok, comel dan lain-lain)tetapi kalau diucapkan dalam nada geram dan marah, ertinya bukan lagi sebagaiapresiasi tetapi sindiran atau perli.Manakala M.A.K. Halliday telah terus memperjuangkan teori Firth. Bagi beliausifat dan struktur bahasa mempunyai hubungan dengan fungsi bahasa dan fungsi ituada kaitannya dengan kebudayaan alam bahasa itu sendiri. Kerana itu, huraian struktur sesuatu bahasa mestilah mengambil kira kegunaan bahasa itu dalam masyarakat.Halliday turut mengatakan bahawa bahasa mempunyai tiga fungsi iaitu
fungsi alami 
,
fungsi hubungan
dan juga
fungsi tekstual 
.
 
PENGENALAN
Menurut
kamus dewan edisi baharu 1993
, wacana adalah ucapan, pertuturan,percakapan, keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. Manakala menurut
 Asmah Haji Omar 
pula Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat, yang didalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yangberurutan seperti ayat, sejumlah ayat, ceraian, perenggan, bab, buku, novel, cerpen,cerita, dialog, siri buku (cerita) dan sebagainya. Malah, menurut
Kamus Webster, 1983
,
wacana bererti hubungan fikiran dengan kata-kata; ekspresi idea-idea atau gagasan-gagasan; atau percakapan. Selain itu, ia juga ditakrifkan sebagai hubungan secaraumum, terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasa. Secara umumnya,wacana adalah unit bahasa yang melebihi batas ayat, kerana itu ia boleh terdiridaripada ayat, sejumlah ayat, ceraian, bab, buku, cerita, dialog, siri buku dansebagainya yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan danperkembangan fikiran yang berurutan. Dengan perkataan lain wacana adalah satusatuan bahasa yang lengkap.Kesimpulan daripada takrifan-takrifan di atas, terdapat lapan unsur pentingwacana iaitu satuan bahasa, terlengkap atau tertinggi kedudukannya,berkesinambungan, dalam bentuk lisan dan juga tulisan, teratur serta bertautan,mengatasi ayat atau klausa, kesepaduan dan mempunyai permulaan dan penutup.
 
CIRI-CIRI PENANDA WACANA
Bagi menyampaikan buah fikiran secara berkesan, kita hendaklah bijak dalammewujudkan pertalian atau perkaitan antara idea-idea yang hendak disampaikan itu.Bagi menjamin keutuhan sesebuah wacana, aspek semantik, leksikel, gramatikal dan juga fonologis perlu diberi perhatian yang mendalam.Hubungan sesebuah Wacana dari aspek Semantik dapat dibahagikan kepadabeberapa bahagian antaranya adalah
hubungan sebab dan akibat
. Antara contohayat yang dapat dipetik daripada rencana
Karaoke ‘jamban’ undang risiko pekak 
bagimenunjukkan hubungan sebab dan akibat adalah:Namun, tanpa sedar, pengunjung tidak tahu sebenarnya mereka menempahbala yang akan merampas deria pendengaran selepas satu tempoh menjadikanhobi sebagai rutin, malah kewajipan pada setiap minggu, bersantai sambilmemekak.Seterusnya adalah
hubungan sebab dan hasil
. Contoh yang dapat dipetik daripadarencana yang dipilih adalah:Konsep hiburan itu dirasakan amat berbaloi bagi mereka kerana denganmembayar RM1 bagi sebuah lagu, kepuasan yang dinikmati dirasakan mencapaitahap maksimumSelain itu, hubungan sesebuah wacana dari aspek sematik juga menekankan
hubungan sebab dan tujuan.
 Antara contoh yang dapat diambil dari rencanapengarang adalah:Pihak berkuasa perlu menetapkan satu garis panduan paras bunyi yangdibenarkan bagi mengurangkan risiko kurang pendengaran di kalangan rakyatnegara ini selain memberi kefahaman bagi mendidik masyarakat mengenaibahaya mengunjungi karaoke ‘jamban’ secara kerap.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->