Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teoria Literaturii Curs Anul I

Teoria Literaturii Curs Anul I

Ratings: (0)|Views: 455 |Likes:
Published by Dora Elena

More info:

Published by: Dora Elena on Mar 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2014

pdf

text

original

 
Teoria literaturii – curs
Curs 1 – Curs introductiv
Două citate despre ipostazele actuale ale teoriei (T. Todorov – 
 Literatura în pericol 
i A.
ș
 Compagnon – 
 Demonul teoriei
) – un fel de
 post 
istorie a teoriei literare.
Cursul = o istorie a direciilor teoriei
ț
Ce este teoria literaturii? Care este funcia ei? La ce ajută ea? De ce merită studiată?
ț
 Definiii posibile: cea clasi(R. Wellek i A. Warren), cele (post)moderne (A.
ț ș
 Compagnon, T. Eagleton)
Prezentarea tematicilor cursului
Curs 2 – 
 Pre
istoria teoriei literaturii
Cum se studia/interpreta literatura înainte de conturarea direciilor teoretice, înainte de
ț
 formalism
Pozitivismul, istorismul, biografismul, tiina literaturii
ș ț
Prejudecăile interpretative: semnificaia eter, natura umană neschimtoare,
ț ț
 transcendentală, „desenul din covor”, catharsis, învăarea prin
ț
/ca amuzament etc.
„Umanismul liberal” – exemple
Curs 3 – Formalismul
Mutaia formalistă – 
ț
„începutul” teoriei
Principalii reprezentani: Victor klovski, Iuri Tînianov, Boris Tomaevski, Boris
ț Ș ș
 Eichenbaum, Roman Jakobson; principalele teorii/direcii/concepte: literaritatea,
ț
 limbajul literar/poetic (funciile limbajului), defamiliarizarea, fabulă i subiect etc.
ț ș
Text-suport, Victor klovski – 
Ș
 Arta ca procedeu
, în
 Poetică i stilistică. Orientări
ș
 moderne
, prolegomene i antologie de Mihail Nasta i Sorin Alexandrescu, Editura
ș ș
 Univers, Bucureti, 1972, pp. 157-171
ș
Curs 4 – Mihail Bahtin
Critica formalismului, dialogismul, polifonia/poliglosia, hibridizarea, cronotopul etc.
Text-suport:
 Discursul în roman
, în
 Probleme de literatură i estetică
ș
, Editura Univers,Bucureti, 1972, traducere de Nicolae Iliescu, pp. 130-157
ș
 
Curs 5 – Structuralismul
Formalism i structuralism – diferene i asemănări; conceptele i impactul metodologic
ș ț ș ș
 ale lingvisticii saussuriene i ale cercetării antropolgice a lui Claude Lévi-Strauss.
ș
Imanena textuală, conceptul de „structură”.
ț
Activitatea structuralisa lui Roland Barthes (
close-reading-ul 
), „S/Z”, codurile – hermeneutic, al aciunii, cultural, semantic, simbolic
ț
Text-suport: G. Genette – 
Structuralismul i critica literară
ș
, în
 Figuri
, Editura Univers,1978, traducere de Angela Ion i Irina Mavrodin, pp. 64-84
ș
Cursurile 6-7 – Naratologia – ramură a structuralismului
Ce
-ul naraiunii i
ț ș
cum
-ul ei; conceptele naratologiei: tipuri de narator, perspectiva/viziunea/foclaizarea narativă, naratarul; fabulă vs. subiect; mimesis vs.diegesis, analepsa i prolepsa etc.
ș
Texte-suport: Jaap Lintvelt – 
 Punctul de vedere. Încercare de tipologie narativă
, EdituraUnivers, Bucureti, 1994, traducere de Angela Martin
ș
Tzvetan Todorov – 
Categoriile naraiunii literare
ț
, în
Poetică i stilistică.
ș
 Orientări moderne
, prolegomene i antologie de Mihail Nasta i Sorin Alexandrescu,
ș ș
 Editura Univers, Bucureti, 1972, pp. 370-400
ș
Cursul 8 – Intertextualitatea
Intertext, paratextul, metatextul, arhitextul, hipo-/hipertextul, parodia, pastia;
ș
„Moartea autorului”, „funcia-autor”, identitatea – „construct textual/discursiv/cultural”
ț
Exemple literare i teoretice: Kristeva, Genette, Barthes, Foucault
ș
Cursul 9 – Estetica receptării
„reader-oriented/response criticism”; cititorul implicit/ideal/abstract/model vs. cititorulreal/empiric;
Concepte i direcii: Jauss, Iser, Eco, Fish
ș ț

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Oniga Lucian liked this
Ingrid Feier liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->