Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
5Activity
P. 1
Phân tích thiết kế hệ thống - khách sạn

Phân tích thiết kế hệ thống - khách sạn

Ratings: (0)|Views: 3,216|Likes:
Published by Bánh Mỳ

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Bánh Mỳ on Mar 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2015

pdf

text

original

 
Nhóm 9. HTTT-K5: Qu
n lí khách s
n C 
u Gi 
1
 Đạ
i h
c công nghi
p Hà N
i
M
c l
c
 
Y
M
n
n
y
n
M
i
:
H
Y
c
y
c
n
H
Y
 
Nhóm 9. HTTT-K5: Qu
n lí khách s
n C 
u Gi 
2
 Đạ
i h
c công nghi
p Hà N
i
L
ời nói đầ
u
Ngày nay s
phát tri
n m
nh m
c
a tin h
c làm cho máy tính khôngth
nào thi
ếu đƣợ
c trong m
ọi lĩnh vực đờ
i s
ống. Hơn lúc nào hế
t các tính
năng của máy tính đƣợ
c khai thác m
t cách tri
ệt để
. Vi
c áp d
ng Tinh
c vào qu
n lý, s
n xu
t, kinh doanh, du l
ch là m
ột xu hƣớ
ng t
t y
ế
u.
ng d
ng tin h
c trong công tác qu
n lý khách s
n t
i khách s
n hình qu
n lý m
ới, và đã đem lạ
i nh
ng kh
 
năng mớ
i trong công tácqu
n lý t
i khách s
ạn nhƣ : việ
c b
trí cho khách thuê phòng hay s
 d
ng các d
ch v
 
khi khách đế
n
trong khách s
ạn cũng nhƣ việ
c thanh
toán cho khách hàng đƣợ
c nhanh chóng thu
n ti
ện khi khách đi, cáclãnh đạ
o ki
m soát tình
hình doanh thu hàng ngày đƣợ
c d
dàng, ki
m
soát đƣợ
c tình hình c
a các phòng, các d
ch v
trong khách s
n, m
tkhác gi
ảm đƣợ
c s
nhân viên ph
c v
cho công vi
c hành chính, gi
iquy
ế
t các th
c m
c khi
ế
u n
i c
ủa khách hàng đƣợ
c nhanh chóng.M
c tiêu c
a báo cáo này là phân tích, thi
ế
t k
ế
 
để
xây d
ựng đƣợ
c
chƣơng trình quả
n lý khách s
n v
ới các tính năng nêu trên phụ
c v
chovi
c qu
n lý t
i khách s
n hoàn toàn t
 
độ
ng trên máy tính.
 
Nhóm th
ự 
c hi 
n:Nhóm 9
 
Nhóm 9. HTTT-K5: Qu
n lí khách s
n C 
u Gi 
3
 Đạ
i h
c công nghi
p Hà N
i
PH
 Ầ
N I. KH
 Ả
O SÁT H
TH
NG THÔNG TIN QU
 Ả
N LÍKHÁCH S
 Ạ
N C
 Ầ
U GI
 Ấ
Y
I.
 Đặ
t v
ấn đề
 
H1: Hình
nh khách bên ngoài c
a khách s
n C
u Gi
yH2 :
Phòng đơn tạ
i khách s
n

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
MạnhNguyễn added this note
good
MạnhNguyễn liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Hùng Godi liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->