Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TUTOR-CH-R-201303 Chemia poziom rozszerzony matura 2013 Zdzisław Głowacki-10 s

TUTOR-CH-R-201303 Chemia poziom rozszerzony matura 2013 Zdzisław Głowacki-10 s

Ratings: (0)|Views: 4,077 |Likes:

More info:

Published by: dr Zdzisław Głowacki on Mar 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2013

pdf

text

original

 
 
Studium Oświatowe
, Oficyna Wydawnicza
Tutor
 
87-
100 Toruń, ul. Warszawska 14/2
 tel. 56 65 999 55, e-mail: tutor@tutor.torun.pl
www.szkolna.pl, www.tutor.torun.pl
Zdzisław
 
Głowacki
 
PRÓBNY
EGZAMIN MATURALNYZ CHEMII
 – 
marzec 2013
 
POZIOM ROZSZERZONY
Copyright by Studium Oświatowe „Tutor” 
 
dr inż. Zdzisław Głowacki 
,
Toruń
2013
 
 
Egzamin maturalny z chemii. Poziom rozszerzony
Copyright by Studium Oświatowe „Tutor” 
 
dr in. Zdzisław żłowacki, Toruń 2013
 
ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU
 ROZPOCZĘCIA EżZAMINU!
 
TUTORCH-R 201303
 
PRÓBNY
EGZAMIN MATURALNYZ CHEMII
POZIOM ROZSZERZONYCzas pracy 150 minut
 Instrukcja dla zdającego
 
1.
Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 1
8 stron (zadania 1
 – 
35).
Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego
 egzamin.2.
Rozwiązania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym
 
 przy każdym zadaniu.
 3.
W rozwiązaniach zadań rachunkowych przedstaw tok rozumowania
 
 prowadzą
cy do ostatecznego wyniku. P
amiętaj o jednostkach.
 4. Pisz c
zytelnie. Używaj długopisu / pióra tylko z czarnym tuszem
  / atramentem.5.
 Nie używaj korektora, a błędne zapisy wyraźnie przekreśl.
 6.
Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
 7.
Możesz korzystać z karty wybranych tablic chemiczny
chdopuszczonej przez CKE, jako pomoc egzaminacyjna, linijki orazprostego kalkulatora.8.
Uwaga!
Jeżeli w treści zadania nie podano inaczej, to wartościmas atomowych z układu okresowego pierwiastków zaokrglaj
w obliczeniach do
liczb całkowitych, a
tylko w przypadku atomu
chloru do części dziesiętnych
.
9. Na
arkuszu wpisz swó
 j numer PESEL.
 yczymy powodzenia!
 
MARZEC 2013
Za rozwiązanie
 
wszystkich zadań
 
można otrzymać
 
łącznie
 
60 punktów
 
Wypełnia zdajcy przed rozpoczęciem pracy
 
PESEL ZDAJCEGO
 
KOD
ZDAJCEGO
 
 
2
Próbny egzamin maturalny z chemii – 
poziom rozszerzony
 – 
TUTOR
 – 
marzec 2013
© Oficyna Wydawnicza, Studium Oświatowe „Tutor”
 
Zadanie 1.
(2 pkt)
 
 Na podstawie układu okresowego uzupełnij poniższą tabelę.
liczba
elektronów
 w atomieliczba
powłok 
elektronowychliczbaniesparowanych
elektronów
 walencyjnychnazwa grupy,
do której należy
 pierwiastek
BeNCu
Zadanie 2.
(2 pkt)
 
Wpisz
P
 
 – 
prawda,
 jeżeli
wskazana dla danego stwierdzenia
odpowiedź jest dobra
, lub
F
 
 – 
 
fałsz
,
 jeżeli
 jest
nieprawidłowa
.
Pytanie
Odpo-
wiedź
 
P/F1.
Konfiguracja elektronowa czterech różnych atomów jest następująca:
 
I.
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4
 
III.
1s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
6
4s
2
 
II.
1s
2
2s
2
2p
3
IV.
1s
2
2s
2
2p
6
3s
1
 
 Najwyższy stopień utlenienia
 
w związkach z wodorem
wykazuje atomo konfiguracji:A. I B. II C. III D. IV
C.2.
 Na podstawie położenia pierwiastków w układzie okresowym możnawywnioskować, że największy promień ma jon:
 
A.
Ca
2+
B.
K
+
C.
F
 
D.
Cl
 
A.3.
Który z poniższych szeregów pierwiastków jest ułożony wedługwzrastających promieni atomowych
?
A.
P, As, Sb, Bi
B.
I, Br, Cl, F
C.
Si, P, S, Cl
D.
Li, Be, B, C
 D.
Zadanie 3.
(1 pkt)
 
Podaj liczbę masową i atomową
oraz symbol
 pierwiastka będąc
ego produktem
rozpadów promie
-
niotwórczych nuklidu
 

 
 jeżeli wyemitował
on
 cząstki
oraz
 jedną
 
i promieniowanie
.
Odpowiedź:
............................................................................................................................................

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->