Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
szilajcsiko2011-05

szilajcsiko2011-05

Ratings: (0)|Views: 17|Likes:

More info:

Published by: András Beöthy-Molnár on Mar 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2013

pdf

text

original

 
A TÁRSADALMIÖNSZERVEZÕDÉS LAPJAhonlap: http://szilajcsiko.hu
Fõszerkesztõ 
Varga Domokos Györgydombi52@t-online.hu
Fõszerkesztõ-helyettes
Verzár Évaverzar.alfa@gmail.com
Lapterv 
Tóth Zoltán
Grafikai elõkészítés, tördelés
Fentor Katalin, Juhász Anna, Lázár Zsuzsa
Rajz 
Dezsõ Ili, Szikla Krisztina
Fotó
Bogdándy György (Bogdy),F. Szabó Kata, Fucskó Miklós,Herner Adrienn, Jókuti Tamás,Koczka Kata, Náray Zsuzsa,Szamosvári Zsolt
Karikatúra
Gomba
Hirdetési melléklet 
Kucsara Pál, Szikla Krisztina
Olvasószerkesztés
Buvári Márta, Koczka Kata,Maleczki József, Román János,Szentandrási Erzsébet,H. Tóth Tibor, Verzár Éva
Korrektúra
Bódi Ildikó, Hajdú Éva, Kékesi Katalin,Megyeriné Nagy Magdolna,Zsengellér Annamária
Informatika
Füzi Péter, Golarits Imre, Szabó Tamás
 A szerkesztõség címe 
1153 Budapest, Pázmány Péter út 29–33.
Szerkesztõségi titkárság
Muzsnay Terézia
Telefon: 06 1 359 9155
msz.szilaj@gmail.comKiadja a Magyarok Szövetsége Egyesület 2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 32.e-cím: msz.sajto@gmail.comNyomda: 
Innova-Print Kft.1047 Budapest, Baross u. 92–96.
Telefon: 06 1 201 7083
Sajtókapcsolat 
MSz Sajtószolgálat: msz.sajto@gmail.comA Magyarok Szövetsége honlapja:http://www.magyarokszovetsege.huSzövetség Televízió:http://www.szovetsegtv.huISSN 2061-7011 (nyomtatott változat)ISSN 2061-702X (világhálós változat)
Elõfizetésa szerkesztõségi titkárságon; nyomtatott változat: 1000 Ft/hóKapható
az Anima könyvkereskedés boltjaiban.
Megjelenik hetente 
2. évfolyam 5. szám 2011. február 3.
3
Tisztelt Olvasó! 
 Akár hiszi, akár nem, de
Vona Gábornak,
 
a Jobbik elnökének évadnyitó beszéde vetettefel bennem a kérdést, hogy a Magyarok Szövetsége, habár szeretne, de vajon tud-e mindenmagyarok szövetsége lenni?Hogyan lehetne például ugyannak a szövetségnek tagja egy fideszes meg egy jobbikos,amikor az elõbbi keblét vélhetõen igen dagasztja, ahogy elnöke odapörköl a nyugati nagy-hatalmaknak; az utóbbi pedig vélhetõen nagyokat bólogat, amidõn elnöke ilyesmiket találmondani a Fideszrõl és vezérérõl:
„Ami most zajlik, nem más, mint a magyar rendszerváltozás második elsikkasztása. Így az a küzdelem, amelyet elkezdtünk, és amelynek célja egy igazságos társadalom és a nem- zeti önrendelkezés, nos, ez a küzdelem nem veszítette el aktualitását, sõt, egyre fontosab- bá válik. A problémáink ugyanis ugyanazok és ugyanúgy megoldatlanok, csupán a kábí- tószer változott, amellyel a társadalmat bódítják. A különbség az, hogy míg Gyurcsány ke- mény drogokkal törte meg az embereket, addig Orbán könnyû drogokat, hallucinogéne- ket használ. Az eredmény mennyiségében más, de minõségében ugyanaz: elkábítják Ma- gyarországot.” 
Lelki szemeimmel máris látni vélem, ahogy a „minden magyarok” közé alighanem egy-aránt odatartozó fideszes és jobbikos egymásnak esik, egymást püföli. Szerencsére nemilyen rémisztõ, nem ennyire kilátástalan a helyzet. Csak egyvalamire kell a Magyarok Szö- vetségének mindig ügyelnie: soha ne vegyen fel pártszemüveget. Akkor rögtön mindensokkal világosabban látszik. Azonnal látni például, hogy 
Orbán 
és
Vona 
, a Fidesz és a Jobbik más-más hatalmi hely-zetben van, s ettõl egyáltalán nem vonatkoztatható el a viselkedésük. Ha belátjuk, hogy akis Izrael – a zsidó világlobbi segítségével – Amerika nagypolitikáját is képes befolyásol-ni, akkor pártatlan, azaz torzulásmentes lencsén keresztül nézve azt is észre kell vennünk,hogy Orbánnak nincs ahhoz szabad keze, hogy akármit megtehessen. S értékelnünk kell,ha végre olyan lépések megtételére merészkedik, amitõl az egész nemzetellenes tábor hi-deglelést kap. Vona pedig nincs cselekvõ helyzetben, azt mond tehát, amit akar. Ám pártatlan éleslátás-sal azt is nyugtázhatjuk, hogy ellenzéki szerepkörében és szavazatgyûjtõ igyekezetébenolyan kérdéseket is felvet, amelyek tisztességes, alapos megválaszolása egy szebb jövõreményében megkerülhetetlen. És nemcsak a magyar nemzet, de a Fidesz számára is. HaOrbán Viktor mondaná ki például, hogy 
„a cigányság népszaporulata az indokoltnál na- gyobb“ 
, nem biztos, hogy politikai értelemben megérné a holnapot. De így, hogy Vonamondta ki, s még azt is hozzátette, hogy ez nem azért van, mert ez náluk kulturális jelen-ség, hanem
„mert a hibás szociálpolitika erre neveli õket, a megélhetési gyermekvállalásra“ 
,ezzel a drámai helyzet lehetséges megoldásának útját (hibás szociálpolitika felszámolása)is felmutatta. Az ige útjára eredhet, a Fidesz elõbb lopva, aztán egyre nyíltabban cselekvés-re válthatja. S szinte magától értetõdik mindebben a Magyarok Szövetsége – a mindenmagyarok szövetségének – szerepe: hirdetni mindig az arra érdemesülõ igét, s ösztökélni,rászorítani mindig a cselekvõ helyzetben lévõt, hogy gondolat és tett a nemzet javára mi-elõbb kiteljesedjen.
Varga Domokos György 
Szilaj Csikó
-megrendelés
Telefonon: 06 1 359 9155
Levélben: Muzsnay Terézia, 1131 Budapest, Göncöl utca 51.E-mailben: msz.szilaj@gmail.com
Számlaszám
(elõfizetési díj és adomány küldéséhez): 
Magyarok Szövetsége Egyesület
64700076-30100471
Megjegyzés: 
a lap világhálós változata ingyenesen olvasható,adományokat azonban – fennmaradása érdekében – szívesen fogadunk.
Elõfizetem a
Szilaj Csikó
címû hetilapot
negyed évre
J
3000 Ft, fél évre
J
6000 Ft, egy évre
J
12 000 Ft
J
1 példányban
(Külföldi elõfizetés esetén a postaköltséget felszámítjuk!)
KÉZBESÍTÉSI ÉS ÉRTESÍTÉSI CÍM 
Név:
...................................................................................................................................................
Cím:
...................................................................................................................................................
E-mail:
..................................................................................
Tel.:
.................................................
        

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->