Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
szilajcsiko2011-08

szilajcsiko2011-08

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:

More info:

Published by: András Beöthy-Molnár on Mar 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2013

pdf

text

original

 
A TÁRSADALMIÖNSZERVEZÕDÉS LAPJAhonlap: http://szilajcsiko.hu
Fõszerkesztõ 
Varga Domokos Györgydombi52@t-online.hu
Fõszerkesztõ-helyettes
Verzár Évaverzar.alfa@gmail.com
Lapterv 
Tóth Zoltán
Grafikai elõkészítés, tördelés
Fentor Katalin, Juhász Anna, Lázár Zsuzsa
Rajz 
Dezsõ Ili, Szikla Krisztina
Fotó
Bogdándy György (Bogdy),F. Szabó Kata, Fucskó Miklós,Herner Adrienn, Jókuti Tamás,Koczka Kata, Náray Zsuzsa,Szamosvári Zsolt
Karikatúra
Gomba
Hirdetési melléklet 
Kucsara Pál, Szikla Krisztina
Olvasószerkesztés
Buvári Márta, Koczka Kata,Maleczki József, Román János,Szentandrási Erzsébet,H. Tóth Tibor, Verzár Éva
Korrektúra
Bódi Ildikó, Hajdú Éva, Kékesi Katalin,Megyeriné Nagy Magdolna,Zsengellér Annamária
Informatika
Füzi Péter, Golarits Imre, Szabó Tamás
 A szerkesztõség címe
1153 Budapest, Pázmány Péter út 29–33.
Szerkesztõségi titkárság
Muzsnay Terézia
 Telefon: 06 1 359 9155
msz.szilaj@gmail.comKiadja a Magyarok Szövetsége Egyesület 2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 32.e-cím: msz.sajto@gmail.comNyomda: 
Innova-Print Kft.1047 Budapest, Baross u. 92–96.
 Telefon: 06 1 201 7083
Sajtókapcsolat 
MSz Sajtószolgálat: msz.sajto@gmail.comA Magyarok Szövetsége honlapja:http://www.magyarokszovetsege.huSzövetség Televízió:http://www.szovetsegtv.huISSN 2061-7011 (nyomtatott változat)ISSN 2061-702X (világhálós változat)
Elõfizetésa szerkesztõségi titkárságon; nyomtatott változat: 1000 Ft/hóKapható
az Anima könyvkereskedés boltjaiban.
Megjelenik hetente
2. évfolyam 8. szám 2011. február 24.
3
Tisztelt Olvasó! 
Minél többet tapasztal az ember, annál kevésbé hisz a véletlenekben. Készültem azalábbi levelet közzétenni, s ezt minden megjegyzés nélkül tettem volna, ám úgy hoz-ta a sors, hogy vasárnap szentmisére mentem. S ott bizony 
Gyuri atyától 
olyan gondo-latokat hallottam, amelyek kimondatják velem: lehet éppen számonkérni a mi egyhá-zainktól, hogy miért nem állnak élére a globális hatalmak elleni szabadságharcunknak,a magyar nemzet megvédésére irányuló szent törekvéseknek, ám legalább ennnyirehelyénvaló a kérdés, hogy 
mi magunk talán mindent megcselekedtünk már, amit meg- cselekedhettünk volna?! 
Nos tehát: aligha véletlen, hogy Gyuri atya a szentbeszédében éppen egy kecskemé-ti prédikációval példálózott. Kecsemét kétszeres felbukkanásában érdemes jelképet ke-resnünk. A kecskeméti gálán
Vukics Ferenc 
a régi, testi-lelki-szervezõi pompájában mu-tatkozott meg. Másfelõl pedig történt egyszer, még a háború elõtt, hogy az ottani te-kintélyes méretû ferences templomban a köztiszteletnek örvendõ fõtisztelendõ úr négy-ezer hívõnek tartott lelkigyakorlatot. Eljutottak a Miatyánkhoz. A hívõk serege már fúj-ta is, egészen odáig, hogy „és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is meg-bocsátunk…”. S ekkor a fõtisztelendõ úr – most pedig Gyuri atya – felkiáltott: „Hazud-tok!” Mindenki megdermedt. „Nézzetek csak magatokba!”, parancsolta hajdanában afõtisztelendõ úr. „Valóban megbocsátottatok mindenkinek? Menjetek haza, ma vége alelkigyakorlatnak. S holnap csak az jöjjön el, aki az ellenségeinek is meg tudott bocsá-tani!”Töltsük az elkövetkezõ napjainkat – beleértve már a Magyarok Szövetsége február27-i,kunszentmiklósi munkaértékezletét is – ennek az igének a fényében. Ha másért nem,hát azért, mert
Böjte atya 
is azt hirdeti, mert így tapasztalta: „Jót tenni jó”.
Varga Domokos György Tisztelt Szilaj Csikó! 
„A Görögországi Orthodox Egyház Szent Szinódusának felhívása” címû cíkküket olvas- ván, valahogy ilyennek képzel el az ember egy keresztény egyházat. Egy ilyen egyházfel tudja rázni a híveket, és össze tudja kovácsolni közösséggé az állampolgárokat. Egy olyan országban, ahol az egyház így áll szemben a globalizáció uraival, és oly módontud hatni lelkileg az emberekre, mint Görögországban, ott van remény rá, hogy kilá-baljanak az erkölcsi és gazdasági válságból. Gondoljátok el, hogyan juthatott ilyen ál-lapotba az a Görögország, amelyik sok ezer kilométeres tengerpartjával idegenforgal-mi centrumként sokkal elõnyösebb gazdasági potenciállal bírt, mint Magyarország. Per-sze nem véletlen, hogy pont Görögország ellen indított a globalista világhatalom ilyenkoncentrált támadást. Hiszen õk, a horvátokhoz hasonlóan, még rendelkeznek egyfaj-ta egészséges nemzettudattal és némi immunitással az engedelmes fogyasztóvá válás-sal szemben. Azonkívül sokkal nagyobb szerepe van az életükben a HIT-nek, mint atõle nyugatabbra fekvõ országokban. Õszintén drukkolok a görögögnek, hogy sikerül-jön nekik kiszabadulni a Világbank és társai ölelõ karjaiból, hiszen az számunkra is jópéldát és reményt jelentene!
Fehér Endre 
 Szilaj Csikó
-megrendelés
Telefonon: 06 1 359 9155
Levélben: Muzsnay Terézia, 1131 Budapest, Göncöl utca 51.E-mailben: msz.szilaj@gmail.com
Számlaszám
(elõfizetési díj és adomány küldéséhez):
Magyarok Szövetsége Egyesület
64700076-30100471
 Megjegyzés:
a lap világhálós változata ingyenesen olvasható,adományokat azonban – fennmaradása érdekében – szívesen fogadunk.
Elõfizetem a
 Szilaj Csikó
címû hetilapot
negyed évre
3000 Ft, fél évre
6000 Ft, egy évre
12 000 Ft
1 példányban
(Külföldi elõfizetés esetén a postaköltséget felszámítjuk!)
KÉZBESÍTÉSI ÉS ÉRTESÍTÉSI CÍM
Név:
......................................................................................................................................................
Cím:
......................................................................................................................................................E-mail: .....................................................................................Tel.: ....................................................
 
        

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->