Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Breve Historia De Miyamoto Musashi

Breve Historia De Miyamoto Musashi

Ratings: (0)|Views: 25|Likes:
Biografia de Miyamoto Musashi
Biografia de Miyamoto Musashi

More info:

Published by: Shihan Marcel Melendez on Mar 10, 2013
Copyright:Attribution

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2013

pdf

text

original

 
CIYNCEVE CPWNWDI
>046 # >9 f` cnye f` >160) au` um lu`rr`re ancesef`k Bnp÷m a`ufnk- Vncjiém `s gemegife `m Eggif`mt`gece Cusnsdi Ciyncete $`m bnpemés `k mecjr` f`ancikin s` nmt`pem` nk mecjr` f` pikn? per ke tnmte+ `kmecjr` erilimnk `s Ciyncete Cusnsdi)- Vncjiém `sgemegife gece Wdimc`m Vno`ze+ CiynceteJ`mmesuo`+ e per su mecjr` jufistn Mit`m Fernou-Wu mecjr` gecpk`te `s Wdimc`m Cusnsdi me OnciAubiwnrn me L`msdim $*Me Onci* `s um tãtukemejikinrie+ ci`mtrns qu` *Aubiwnrn* `s `k mecjr` f`umn icpertnmt` ancikin mejk` f` nqu`kkn épegn)- @snuter f`k r`gemegife trntnfe sejr` nrt`s cnrgink`stituknfe @k kijre f` kes gimge nmikkes $Le#rim me sde)-Xrejnjk`c`mt` mngi÷ `m >046+ `m kn pejkngi÷m f`Ciyncete+ previmgin f` Cicnsnon- Kes nmg`stres f`Cusnsdi `rnm umn rncn f`k pef`rese gknm Dnricn+erilimnrie f` kn previmgin f` Oyusdu+ kn iskn cîsc`rifiemnk f` Bnp÷m- Wu nju`ke+ Dirnfn Wdeonm+ `rnum s`rvifer f` Wdimc`m Iln Me Onci Wuf`sdil`+nce f`k gnstikke f` Vno`yncn y um icpertnmt` s`þer a`ufnk f` kn épegn-Gunmfe Cusnsdi t`mãn si`t` nþes f` `fnf+ su pnfr`+Cumisni+ curi÷ e f`snpnr`gi÷ $me s` snj``xngtnc`mt`)- Yn qu` su cnfr` dnjãn ankk`gife ti`cpe ntrîs+ `k gdige au` pu`ste jnbe kn tut`kn f` umsng`rfet`+ tãe cnt`rme suye- Gem `ste+ `mgemtrnces n Cusnsdi gece duéranme furnmt` kn épegn f` knsgncpnþns f` umiaigngi÷m f`k pnãs f`k Vnioe Dif`yesdi- Dibe f` sncurîi+ furnmt` umn f` kns épegns cîsviek`mtns f` kn disterin f` Bnp÷m+ kes `sgrites k` f`sgrij`m gece um bev`m f` gnrîgt`r tucuktuese+ gemlrnm au`rzn f` vekumtnf+ y aãsignc`mt` cuy f`snrrekknfe pnrn su `fnf- Wu tãe imsisti÷ `m qu` `stufins` knsnrt`s f`k lu`rr`re+ y `ste+ umife n su f`snrrekke aãsige y su gnrîgt`r viek`mte+ dize qu` premte s` vi`s`imvekugrnfe `m gecjnt`s- W` lunrfn r`listre f` umn kugdn `m kn gunk f`rret÷ y cnt÷ n um lu`rr`re nfukte+t`mi`mfe tnm seke tr`g` nþes f` `fnf- Wu epem`mt` `rn Nricn Oil`i+ um `xp`rte sncurîi f` kn `sgu`kn f`nrt`s cnrgink`s Wdimte- Cusnsdi k` knmz÷ n ti`rrn y ngnj÷ gem ék lekp`îmfek` kn gnj`zn gem um pnkegunmfe imt`mtnjn k`vnmtnrs`-@k silui`mt` gecjnt` s`rie ng`rgn f`k qu` s` ti`m` gemstnmgin egurri÷ gunmfe Cusnsdi t`mãn >1 nþes+ y `mék f`rret÷ n Vnfnsdicn Noiyncn- @m kn ciscn épegn njnmfem÷ su gnsn pnrn gec`mznr um p`r`lrimnb` `m`k gunk p`ra`ggiem÷ sus dnjikifnf`s n trnvés f` muc`reses gecjnt`s+ tnmte `m kugdns imfivifunk`s gece`m jntnkkns- Aimnkc`mt` s` ns`mt÷ gunmfe t`mãn 08 nþes+ yn qu` gemsif`r÷ dnj`r npr`mfife tefe ke qu` pefãn npr`mf`r n jns` f` vnlnjumf`nr- @m `s` p`riefe f` kn Disterin f` Bnp÷m duje cugdes lu`rr`res
 
`cjnrgnfes `m p`r`lrimnb`s siciknr`s+ nklumes `m sekitnrie+ gece Cusnsdi? etres jnbe `k pntregimie f`nklumn `sgu`kn f` kugdn e nklòm s`þer a`ufnk-Furnmt` tefe `st` p`riefe f` su vifn+ Cusnsdi s` cnmtuve r`kntivnc`mt` npnrt` f` kn segi`fnf+f`figîmfes` `xgkusivnc`mt` n kn jòsqu`fn f` ikucimngi÷m n trnvés f`k Gncime f` kn @spnfn- F`fignfeseknc`mt` n p`ra`ggiemnr sus dnjikifnf`s+ vivi÷ f` umn aercn jnstnmt` pr`gnrin+ vnlnjumf`nmfe per `k pnãs y furci`mfe nk rnse `m ke cîs arãe f`k imvi`rme+ sim pr`egupnrs` f` su nsp`gte aãsige+ mi tecnr `spesn+ mi f`fignrs` n mimlumn prea`si÷m+ npnrt` f` su prepie `stufie-@m kn jntnkkn f` W`oilndnrn+ `m kn gunk I`ynsu sug`fi÷ n Dif`yesdi gece cîxice firil`mt` f`k Bnp÷m+Cusnsdi `stnjn `mtr` kns aikns f`k `bérgite Nsdionln y gemtrn I`ynsu- @s f`gir+ `stuve `m `k jnmfe p`rf`fer- Wejr`vivi÷ me seke n kes tr`s fãns qu` fur÷ kn jntnkkn+ `m kes gunk`s curi`rem nkr`f`fer f`<8-888 lu`rr`res+ sime tncjiém n kn silui`mt` gnzn y cnsngr` f` kes sup`rvivi`mt`s f`k `bérgite f`rretnfe-F`spués f` W`oilndnrn+ f`gifi÷ pnrtir `m Cusdn Wdulye+ um vinb` f` nute#p`ra`ggiemnci`mte `m qu` kessncurîis vinbnjnm f` giufnf `m giufnf+ jusgnmfe epem`mt`s au`rt`s pnrn prejnr sus dnjikifnf`s-@k Cusdn Wdulye f` Cusnsdi ke kk`v÷ n t`m`r cîs f` 18 gecjnt`s `mtr` kes >< y 78 nþes+ mumgn si`mfef`rretnfe- @stns fisputns gnsi si`cpr` s` geremnjnm gem kn cu`rt` f`k rivnk- N kes sncurîis s` k`s pr`s`mtnjnm kns nrt`s cikitnr`s pnrn qu` s` trnmsaercnrnm `m ju`mes `strnt`lns+ vnki`mt`s y nptes pnrntecnr f`gisiem`s `xtr`cns rîpifnc`mt`- @m lu`rrns y fisputns+ su ngtituf `rn s`r`mn+ nòm ar`mt` n kncu`rt`- Nquék qu` `mgemtrnjn kn ikucimngi÷m per c`fie f`k O`mbutsu f`snrrekknjn umn f`gisi÷m pr`gisnf` kn r`nkifnf+ pr`cinfn gem umn gemfugtn filmn y dem`stn- Cusnsdi au` um cn`stre `m `k Gncime f` kn@spnfn- Jusg÷ kn p`ra`ggi÷m `m `k nrt` f` kn `spnfn+ dnstn qu` su ancn nkgnmz÷ kns primgipnk`s gert`s f`Bnp÷m-N kes 78 nþes+ f`spués f` v`mg`r n Oebire Wnsnoi+ gemsif`rnfe ume f` kes cîs dîjik`s sncurîis f` knépegn+ Cusnsdi pns÷ per umn lrnm cufnmzn `spiritunk- Gemaerc` `sgriji÷ nþes cîs tnrf` `m su ejrn cîsancesn+ @k kijre f` kes gimge nmikkes+ Cusnsdi s`mtãn qu` v`mgi÷ `stes fu`kes me per dnj`r fecimnfe kn`strnt`lin+ sime qu` per s`r cîs au`rt`+ pr`pnrnfe e sicpk`c`mt` per su`rt`- Xnsn+ `mtemg`s+ n jusgnr `ksilmiaignfe cîs preaumfe f`k Gncime f` kn @spnfn+ qu` ke kk`vn n `mtrnr `m gemtngte gem etrns aercns f`nrt`+ gece `sgukturn+ pimturn+ gnkilrnaãn y tncjiém c`fitngi÷m R`m-Cusnsdi+ numqu` ji`m gemegife per su tégmign f` kns fes `spnfns+ `rn um cn`stre f` umn s`ri` f` etrnsnrt`s npnrt` f` su dnjikifnf gem kn `spnfn- Wu pnfr`+ Cumisni+ `rn um `xp`rte f`k butt` $di`rre perrn) y `ktngdi $`spnfn nmt`g`sern f` kn ontnmn) y s` `mti`mf` qu` k` dnjrãn `ms`þnfe n Cusnsdi n umn `fnf cuyt`cprnmn `k cnm`be f` `stns nrcns- Ék `rn um `stufinmt` `xg`k`mt` y nkgnmz÷ um nkte miv`k f` dnjikifnf per su t`cprnmn nfek`sg`mgin # `k cec`mte f` su pric`r fu`ke- F` Ciyncete Cusnsdi s` gr`` `m lrnm pnrt` qu` sus dnjikifnf`s v`mãnm f` kn `xp`ri`mgin `m jntnkkn y f` gecjnt`s imfivifunk`s- Wim `cjnrle+me tefns kns k`ggiem`s f` Cusnsdi s` npr`mfi`rem f` sus gecpnþ`res e `m gecjnt`- WdiefnDncnmesuo`+ ume f` kes `stufinmt`s f` Cusnsdi+ `rn um `xp`rte `m `k JŃ $jnst÷m) y k` cestr÷ tefns knstégmigns qu` gemegãn- Cusnsdi dize umn s`ri` f` cefiaigngiem`s y kes imgkuy÷ `m sus `ms`þnmzns- W` gr``qu` su imt`rés per nrcns f` nstn dn gec`mznfe f`spués f` su jr`v` fu`ke gem Cuse Lemmesuo`+ `kaumfnfer f` Wdimte Cuse Zyu Bebutsu $jnst÷m gerte)- Vncjiém s` gr`` qu` npr`mfi÷ Wdurio`mbutsu$debns nrrebnfizns) f` etre f` sus `stufinmt`s gem mecjr` Vno`curn-
 
Au` gem 08 nþes gunmfe aimnkc`mt` Cusnsdi nkgnmz÷ su ejb`tive f` gecpr`mf`r kes primgipies f`kgncime+ gemaerc` `sgriji÷ `m kn imtrefuggi÷m f` @k kijre f` kes gimge nmikkes- G`rgn f` `stn épegn`stnjk`gi÷ su `stike+ `k Mit`m Igdi Zyu-@m `k òktice p`rãefe f` su vifn+ Cusnsdi s` dize vnsnkke f`k gknm Deseonwn+ vivi`mfe `m `k gnstikkeOumncete- Fes nþes nmt`s f` cerir+ Cusnsdi s` nisk÷ `m kn gnv`rmn Z`ilnmfe- Nkkã `sgriji÷ `k Le Zim Me Wde+ @k kijre f` kes gimge nmikkes e `sa`rns+ femf` gecpik÷ sus gemegici`mtes `m kns nrt`s f` kn`spnfn y f` kn `strnt`lin- @stn ejrn `s dey usnfn per `b`gutives f` lrnmf`s `cpr`sns f` Bnp÷m pnrntrnznr `strnt`lins f` c`rgnfe y étign f` kes m`legies-Cites" W` dn figde qu` Cusnsdi seke usnjn umn wnoiznsdi y umn ontnmn- @ste me `s gerr`gte+ yn qu` kncnyerãn f`k ti`cpe Cusnsdi utikiznjn fes jeoo`m+ yn qu` per kn dnjikifnf qu` t`mãn me m`g`sitnjn umaike gertnmt`-" K`y`mfns fig`m qu` Cusnsdi mumgn s` jnþnjn+ per ci`fe n s`r ntrnpnfe sim sus `spnfns- @ste `s cuy pege prejnjk`+ yn qu` Cusnsdi `rn ar`gu`mt`c`mt` imvitnfe n febes f` cn`stres anceses y gnsns f`mejk`s+ femf` sicpk`c`mt` me ng`ptnrãnm n nklui`m `m pejr`s gemfigiem`s f` dili`m`-" W` dn figde qu` Cusnsdi gr`÷ `k `stike f` kns fes `spnfns trns v`r um fu`ke `urep`e `m `k îr`n f` Mnlnsnoi- @m `sn épegn+ kes fu`kes `urep`es `cpk`njnm umn `spnfn knrln y umn gertn+ gece Cusnsdidngãn-" Kns k`y`mfns fig`m qu` Cusnsdi `rn zurfe- Xnrn kes bnpem`s`s `k s`r zurfe `rn silme f` cnkn`fugngi÷m+ y k` ejkilnjnm n usnr kn ontnmn gem kn cnme f`r`gdn+ y nk npr`mf`r kn tégmign f`gif` qu`+gece su cnme au`rt` `s kn izqui`rfn y fecimn kn ontnmn gem kn f`r`gdn+ qu` me `s su au`rt`+ pu`f` usnr fes nk cisce ti`cpe-K`y`mfns" W`lòm gu`mtnm kns disterins+ um ju`m fãn `mtr÷ um vnlnjumfe gem fes `spnfns f` lrnm gnkifnf `m umntnj`rmn pifi`mfe gecifn- @k sub`te np`stnjn y nkr`f`fer suye r`veket`njnm tr`s cesgns ntrnãfns per `kcnk eker qu` f`sp`fãn- Nk v`rke s`mtnfe `m umn c`sn+ geci`mfe+ fes v`gimes f`k pu`jke `cp`znrem ndnjknr sejr` nqu`k p`rsemnb`+ pr`lumtîmfes` n quiém dnjrãn rejnfe nqu`kkes ng`res+ y tngdnrke f` knfr÷my f` perfies`re+ gunmfe+ `m um cec`mte fnfe y sim c`finr pnknjrn+ `k vnlnjumfe nkz÷ sus pnkikkes `mtr`s sunv`s y îlik`s cevici`mtes dngi`mfe gn`r n kns tr`s cesgns sejr` kn c`sn f`spués f` dnj`rknsntrnpnfe gem kes cisces- Ncjes pu`jk`rimes duy`rem f` kn tnj`rmn f`spnverifes+ pu`s+ sim fufn+ `s``rn Ciyncete Cusnsdi-" W`lòm umn k`y`mfn cuy fiaumfifn+ n geci`mzes f`k silke TQII `k lu`rr`re sncurni CusŃ Lemmesuo`Ontsuyesdi dnjrãn gr`nfe `k jnstem c`fie e bŃ trns dnj`r sife f`rretnfe `m um gecjnt` simluknr per `kgék`jr` Ciyncete Cusnsdi? `m `k qu` Ontsuyesdi kugdnrn gem um jŃ gemtrn kes fes jeoo`m f` Cusnsdi+Cusnsdi k` p`rfeme kn vifn+ gesn qu` pest`rierc`mt` CusŃ Lemmesuo` r`trijuye n Cusnsdi+ nk r`tnrk` yv`mg`rk` gem `k bŃ-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->