Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
View PDF(Zlatni Presek)

View PDF(Zlatni Presek)

Ratings:
(0)
|Views: 481|Likes:
Published by Branko Prosenica

More info:

Published by: Branko Prosenica on Mar 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/11/2014

pdf

text

original

 
SEMINARSKI RAD
 TEMA:
ZLATNI PRESEK 
STUDENT: PROFESOR:DRAGANA ZORAN LU
Č
I
Ć
 PEŠI
Ć
 80/98. 1
 
SADRZAJ
 
ANALIZA PRAKTI
Č
NE PRIMENE ZLATNOG PRESEKA 3
 
 
DELJENJE BROJA PO ZLATNOM PRESEKU 6
 
 
PODELA DUZI PO ZLATNOM PRESEKU 7
 
 
KONSTRUKCIJA PRAVOUGAONIKA PO ZLATNOM PRESEKU 10
 
 
DEKOMPOZICIJA PRAVOUGAONIKA 13
 
 
PRIMENA ZLATNOG PRESEKA U KONSTRUKCIJI PETOUGLA 14
 
 
KONSTRUKCIJA DESETOUGLA PO ZLATNOM PRESEKU 16
 
 
ZLATNI PRESEK KAO OSNOVNI ODNOS U GEOMETRIJI KRUGA 17
 
 
ODSTUPANJA OD ZLATNOG PRESEKA 18
 
 
ZLATNI PRESEK KAO MERA ASIMETRIJE 19
 
 
ZLATNI PRESEK PRIMENJEN NA GR
č
KOM HRAMU 19
 
 
ZLATNI PRESEK U VERTIKALNOJ PODELI GRA
Đ
EVINA 20
 
 
OSNOVE GRA
Đ
EVINA IZVEDENE PO ZLATNOM PRESEKU 21
 
 
FASADE GRA
Đ
EVINA REšENE PO ZLATNOM PRESEKU 21
 
 
PRIMENE ZLATNOG PRESEKA NA NAšIM CRKVENIM GRA\EVINAMA 22
 
 
ZAKLJU
Č
AK 24
 2
 
 ANALIZA TEORIJSKO-PRAKTI
Č
NE PRIMENE ZLATNOG PRESEKAOsnovni zadatak teorije proporcija sadržan je u stvaranju vizuelnog rada i ravnoteže.
č
ovek je, da bi zadovoljio svoje potrebe izra
đ
ivao, od davnina, proizvode i predmete koji,osim funkcije i namene, moraju biti u odre
đ
enoj razmeri, pre svega u odnosu na njega kaonjihovog korisnika. Tako je telo
č
oveka, kao i njegovi delovi, postalo osnova za dimenzionisanje prostora,nameštaja i upotrebnih predmeta.Bitne proporcije uo
č
ene su na glavi
č
oveka,širina i visina i odnos pojedinih detalja glave i licame
đ
u sobom. Tako je sredina glave, po visini, odre
đ
ena horizontalnom linijom koja prolazipo sredini o
č
iju, a sli
č
no je analizirano i sa ostalim detaljima.Zatim je niz umetnika utvr
đ
ivao koliko puta se glava
č
oveka sadrži u visini njegovog tela.K.Belanže je visinu tela podelio na osam delova (glava). Poliklet je podelio telo na sedamdelova, Lisip na osam, istovetno i Mikelan
đ
elo, a Vitruvije i Leonardo da Vin
č
i na sedam.Kod starih Egip
ć
ana zabeležena je podela na devetnaest delova,
č
ije su dužine odgovaraledužini srednjih prstiju. (1-31,32)Proporcije širine tela postavio je Vitruvije pokazuju
ć
i da se oko njega može opisati krug
č
ijise centar nalazi u pupku, pod uslovom da telo leži sa raširenim rukama i nogama. (1-32)Leonardo je ovaj postupak izmenio na taj na
č
in što je ruke raširio u pravoj liniji, a nogeskupio, tako da je kvadrat opisan oko tela imao presek dijagonala nešto iznad pubisa, zna
č
iniže od pupka. (1-32,33)U mnogim slu
č
ajevima koriš
ć
ene su , kao merne jedinice, naro
č
ito u graditeljstvu, stopa (fut)i lakat, mada je on bio vrlo nepouzdan : u Nema
č
koj bilo je 136 vrsti lakata razli
č
itih dužina,dok su dužine stopa, u raznim zemljama, bile izme
đ
u 25 i34 cm, u Engleskoj 30,5 cm , Japanu 30,3 cm, u Kini 31,8 cm. (2-25,26,27)Znatno kasnije, Cajsung je (XIX vek) proporcije zasnivao na zlatnom preseku. Me
đ
utim,M.Borisavljevi
ć
je,
č
etrdesetih godina XX veka, kritikovao Cajsunga, Fehnera, Valerija idruge, koji su u zlatnom preseku gledali jedinu lepotu forme(3-37)Najzad je francuski arhitekta Korbizje uveo 1945. godine u teoriju i praksu sistem proporcijazasnovan na zlatnom preseku, primenjen na
č
oveku, kao i modularni sistem - modulor. (3-207)H.Vesling je ukazao 1941. godine na neophodnost primene zakona u graditeljstvu, uzograni
č
enje, da je i najlepša proporcija samo jedno od sredstava u oblikovanju.Ovim je, sasvim sažeto, nazna
č
eno da je
č
ovek prihva
ć
en kao mera svih stvari i temeljproporcija svake umetnosti uopšte.Nema pouzdanih podataka da su egipatski graditelji i umetnici poznavali princip zlatnogpreseka. Egipatski sistem proporcija zasnivao se na kvadratu i njegovim transformacijama upravougaonike posredstvom dijagonala. Tako je dijagonala kvadrata
2
postala duža strananovog pravougaonika (1 :
2
), njegova dijagonala
3
duža stranica novog pravougaonika(1 :
3
) i tako redom, do pravougaonika
č
ija je dijagonala
5
, dobijenog udvostru
č
avanjemosnovnog kvadrata
č
ija je dijagonala
2
. (3-26,27)3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->