Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
szilajcsiko2011-12

szilajcsiko2011-12

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:

More info:

Published by: András Beöthy-Molnár on Mar 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2014

pdf

text

original

 
A TÁRSADALMIÖNSZERVEZÕDÉS LAPJAhonlap: http://szilajcsiko.hu
Fõszerkesztõ 
Varga Domokos Györgydombi52@t-online.hu
Fõszerkesztõ-helyettes
Verzár Évaverzar.alfa@gmail.com
Lapterv 
Tóth Zoltán
Grafikai elõkészítés, tördelés
Fentor Katalin, Juhász Anna, Lázár Zsuzsa
Rajz 
Dezsõ Ili, Szikla Krisztina
Fotó
Bogdándy György (Bogdy),F. Szabó Kata, Fucskó Miklós,Herner Adrienn, Jókuti Tamás,Koczka Kata, Náray Zsuzsa,Szamosvári Zsolt
Karikatúra
Gomba
Hirdetési melléklet 
Kucsara Pál, Szikla Krisztina
Olvasószerkesztés
Buvári Márta, Koczka Kata,Maleczki József, Román János,Szentandrási Erzsébet,H. Tóth Tibor, Verzár Éva
Korrektúra
Bódi Ildikó, Hajdú Éva, Kékesi Katalin,Megyeriné Nagy Magdolna,Zsengellér Annamária
Informatika
Füzi Péter, Golarits Imre, Szabó Tamás
 A szerkesztõség címe
1153 Budapest, Pázmány Péter út 29–33.
Szerkesztõségi titkárság
Muzsnay Terézia
 Telefon: 06 1 359 9155
msz.szilaj@gmail.comKiadja a Magyarok Szövetsége Egyesület 2000 Szentendre, Kossuth Lajos u. 32.e-cím: msz.sajto@gmail.comNyomda: 
Innova-Print Kft.1047 Budapest, Baross u. 92–96.
 Telefon: 06 1 201 7083
Sajtókapcsolat 
MSz Sajtószolgálat: msz.sajto@gmail.comA Magyarok Szövetsége honlapja:http://www.magyarokszovetsege.huSzövetség Televízió:http://www.szovetsegtv.huISSN 2061-7011 (nyomtatott változat)ISSN 2061-702X (világhálós változat)
Elõfizetésa szerkesztõségi titkárságon; nyomtatott változat: 1000 Ft/hóKapható
az Anima könyvkereskedés boltjaiban.
Megjelenik hetente
2. évfolyam 12. szám 2011. március 24.
3
Tisztelt Olvasó! 
 Az én bármilyen mondandómnál most csakis érdekesebb és beszédesebb lehet két világhí-
mûvész,Kocsis Zoltán 
és
Schiff András 
páratlan
„zongorafutama”.
Hogy 
embernek 
me-lyikük mekkora, arra most nem sietnék választ adni. Ami bizonyos: folytatódik az az örö-möm, amely már legutóbbi fõszerkesztõi jegyzetem témáját illetõen is megragadott, s mostsem érint meg kevésbé: lendületet vett a várva várt szellemi és erkölcsi ébredés, amelynekfolytán végre elmozdulhat a Magyarországot hosszú évtizedek óta sújtó, a magyarságotmélységes mélyen megosztó, a nemzetet élesen kettéhasító törésvonal:
„nacionalisták” 
és
antinacionalisták” között. Amikor Kocsis Zoltán a lelkiismeretére és meggyõzõdésére hall-gatva szembeszáll a részben ösztönös, részben tudatosan gerjesztett hisztériával, de ezzelegyszersmind pályatársaival és barátaival is, akkor közös nagy egünkön a Tisztesség felra-gyogását köszönthetjük... S ez talán még a Magyarok Szövetségén belüli, más jellegû törés- vonalak felszámolásához is ösztönzést adhat...
Varga Domokos György 
Kocsis Zoltán és Schiff András „zongorafutama” 
1. Elõzmény: Kocsis nyilatkozata a Süddeutsche Zeitungban
(részlet)
 – Fischer Ádám más, külföldön élõ mûvészekkel, például Schiff Andrással együtt petíciót adott át Brüsszelben.
 – Igen, hallottam róla. És azt kell mondanom: hogy megállapítsuk és hitelt érdemlõen bi-zonyítsuk, mi is történik Magyarországon, ahhoz Magyarországon kell élni. Én nem hiszem,hogy tényleg szörnyû dolgok történnek. Egy példa: ugyebár sokat vitatkoznak a sajtótörvény-rõl, de ha felütöm például a baloldali beállítottságú
Népszabadságot,
nem látok változást. Acikkek, a hangvétel – minden olyan, mint tavaly vagy tavalyelõtt. Azonkívül rendszeresen pub-likálok egy rendkívül fontos baloldali folyóiratban, a
Holmi- 
ban – ott is minden maradt a ré-giben. Ha erre a folyóiratra nincsenek politikai befolyással, akkor mirõl beszélünk?
 – A petícióban diszkriminációról, antiszemitizmusról és homofóbiáról is szó esik.
 – Az én zenekaromban tizenegy zsidó és tizenegy roma származású muzsikus dolgozik. Amíg nem mondja nekem valaki, hogy bocsássam el õket, nem hiszek el ilyesmiket. Amiaz általános állapotokat illeti: Magyarország szociális állammá vált.
 – Mit gondoljunk akkor azokról az aggodalmakról, amelyek a petícióban megfogalma- zódtak? 
 – Csak ismételni tudom magam: a legtöbb mûvész nem él Magyarországon. Schiff And-rás például Firenzében él. Nem tartom túl elegánsnak, hogy egy külföldi újsághoz megy panaszkodni. Ha gondom van a kormánnyal, odamegyek, és ott helyben, nekik panasz-kodom. Az aktuális kormány kedveli Andrást, ez a kormány nem ördögökbõl áll. A kül-földi sajtóban ördöginek látszik, de nem az, ez egy abszolút demokratikus kormány. Nemigaz, hogy a többség fél, senki nem fél.
 – Schiff András nemrég azt mondta egy interjúban, nem tudja elképzelni, hogy a jövõ- ben fellépjen Magyarországon, vagy akár csak beutazzon az országba.
 – Na, ezt nem hiszem. Tudja mit? Holnap meghívom.
 – És gondolja, hogy elfogadja a meghívást? 
 – Szerintem igen. Ha jól emlékszem, amikor
 Jörg Haider 
pártja bekerült az osztrák par-lamentbe, Schiff András akkor is azt mondta, hogy nem lép föl többé Ausztriában. Aztáncsak fellépett a Salzburgi Ünnepi Játékokon.
(forrás: Süddeutsche Zeitung, 2011. február 15.,
   „
 A kormány nem ördögökbõl áll”. Fordította:
Nádori Lídia 
)
(folytatás a 13. oldalon) 
 Szilaj Csikó
-megrendelés
Telefonon: 06 1 359 9155
Levélben: Muzsnay Terézia, 1131 Budapest, Göncöl utca 51.E-mailben: msz.szilaj@gmail.com
Számlaszám
(elõfizetési díj és adomány küldéséhez):
Magyarok Szövetsége Egyesület
64700076-30100471
 Megjegyzés:
a lap világhálós változata ingyenesen olvasható,adományokat azonban – fennmaradása érdekében – szívesen fogadunk.
Elõfizetem a
 Szilaj Csikó
címû hetilapot
negyed évre
3000 Ft, fél évre
6000 Ft, egy évre
12 000 Ft
1 példányban
(Külföldi elõfizetés esetén a postaköltséget felszámítjuk!)
KÉZBESÍTÉSI ÉS ÉRTESÍTÉSI CÍM
Név:
......................................................................................................................................................
Cím:
......................................................................................................................................................E-mail: .....................................................................................Tel.: ....................................................
 
        

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->