Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity

Table Of Contents

1.1.1. De ce semne? De ce semiotică?
1.1.2.DefiniŃia semnului
1.1.3. Semiotica la răscruce
1.1.4 Explicarea demersului semiotic
1.2.1.Noua paradigmă a cunoaşterii ştiinŃifice
1.2.2.Rolul structurilor de limbaj
1.2.3 Semiotică/semnificare/comunicare
1.2.4.Semiotică generală/vs/semiotici regionale
1.3.1.Saussure şi definiŃia semiologiei
1.3.2. Domeniile semioticii
1.4 Concluzii
2.1.Structuralismul. Teorie şi/sau metodă
2.2. NoŃiunea de structură şi demersul structuralist
2.3. Antropologia structurală. Claude Lévi-Strauss
2.4. Structuralism şi semiotică
2.5 Concluzii
3.1. Definirea semnului în semiologia lui Saussure
3.2.1. Limba ca sistem social
3.2.2. Arbitrar şi motivat
3.2.3. Formă şi substanŃă
3.2.4. Paradigmatic şi sintagmatic
3.2.5. Sincronie/diacronie
3.3. Trăsături caracteristice ale limbajului
4.1. Charles Sanders Peirce. Modelul semnului şi al semiozei
4.2. Semn şi/sau referent
4.3. Taxinomia peirciană
4.4.1. Iconicitate
4.4.2. Indicialitate
4.4.3. Simbolizare
4.5. Concluzii
5.1.NaraŃiunea-formă fundamentală a interacŃiunii verbale
5.2. Revalorizarea modernă a naraŃiunii
5.3.1. Vladimir Propp şi Morfologia basmului
5.3.2. Claude Bremond si Logica povestirii
5.3.3. A.J.Greimas şi modelul actanŃial
5.3.4. A.J.Greimas şi schema narativă
5.4. NaraŃiunea în perspectivă pragmatică
6.1. Iconicitatate şi comunicare
6.2. Publicitate şi comunicare
6.3. Sintaxa discursului publicitar
6.4. Semantica discursului publicitar
6.5. Retorica discursului publicitar. Retorica iconică
6.6. Concluzii
7.1. Comunicare şi gestualitate. Conexiuni interdisciplinare
7.2.Gestualitate/identitate/cultură
7.3. Tipologia gesturilor
7.4. InteracŃiunea gestualitate – limbaj
7.5. Constrângerea pattern-urilor culturale sau convenŃiile gestualităŃii
7.6. Concluzii
8.1. Comunicare verbală şi nonverbală. ExperienŃa spaŃiului
8.2. Proxemica. DefiniŃie şi delimitări
8.3. "Limbajul tăcut" al relaŃiilor spaŃiale
8.4. DistanŃele interpersonale
8.5. Transgresări ale distanŃei
8.7. Proxemică şi pattern cultural
9.1.1. Obiectul ca semn
9.2. Limbajul bunurilor de consum
9.3. Obiectul ca sistem
9.4. Structurile de aranjare
9.5 Codurile obiectelor
9.6 Procese semiotice specifice
9.7. Moda în societatea contemporană
10.1. Introducere – polisemia cuvântului “titlu”
10.2.1. Tipuri de titluri
10.3.2. Semantica titlului
10.3.3. Pragmatica titlului
10.4. Concluzii
11.1. Politică şi comunicare
11.2. Dimensiunile comunicării politice
11.3.Caracteristicile comunicării politice
11.4. Construirea strategiei
11.5.Suporturile comunicării
11.6. Star systemul şi acŃiunea politică
11.7.Afisul politic şi sincretismul codurilor
12.1. Introducere.Teatru, semne, semiotică
12.2. Teatralitatea teatrului şi teatralitatea cotidianului
12.3. Text şi punere în scenă
12.4. ConvenŃiile teatrale
12.5. Semnul în teatru
12.6.1. Mimica
12.6.2. Gestualitatea
12.6.3. Proxemica
12.6.4. Costumul
12.6.5. Obiectul scenic
12.6.6. Luminile
12.6.7. Muzica
12.7. Personajul
12.8. SpaŃiul teatral
12.9. Limbajul este teatru. Teatrul este limbaj
12.10 Concluzii
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Introducere in Semiotica Semestrele I Si II

Introducere in Semiotica Semestrele I Si II

Ratings: (0)|Views: 19 |Likes:
Published by Tediana Banica
curs
curs

More info:

Published by: Tediana Banica on Mar 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 61 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 65 to 84 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 88 to 100 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 104 to 132 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->