Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Obuka Za Pomocnog Strugara

Obuka Za Pomocnog Strugara

Ratings: (0)|Views: 8|Likes:
Published by Aleksandra
Obuka Za Pomocnog Strugara,
Obuka Za Pomocnog Strugara,

More info:

Published by: Aleksandra on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2013

pdf

text

original

 
1
ОБУКА ЗА ПОМОЋНОГ СТРУГАРАПриручник за полазника
 
2
САДРЖАЈ:Приручник за полазника ...............................................................................................................УВОД ............................................................................................................................................... 3
 
1. МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА НА РАДУ .......................................... 4
 
1.1. НАЈЧЕШЋИ УЗРОЦИ НЕСРЕТНИХ СЛУЧАЈЕВА У МАШИНСКОЈ РАДИОНИЦИ5
 
2. ИЗРАДА ЈЕДНОСТАВНИХ ДЕЛОВА СТРУГАЊЕМ НА НЕПОДЕШЕНИММАШИНАМА ................................................................................................................................ 6
 
2.1. ПОСТАВЉАЊЕ И ЦЕНТРИРАЊЕ РАДНОГ ПРЕДМЕТ И АЛАТА ............................ 8
 
2.1.1. Постављање и стезање припремака ............................................................................. 8
 
2.1.2. Постављање и стезање резних алата .......................................................................... 10
 
2.2. ОБРАДА СТРУГАЊЕМ СПОЉАШЊИХ И УНУТРАШЊИХ ПОВРШИНАЈЕДНОСТАВНИХ РАДНИХ ПРЕДМЕТА НЕПОДЕШЕНИМ МАШИНАМА.................. 13
 
2.2.1. Радионички цртеж ........................................................................................................ 13
 
2.2.2. Мерење и контролисање ............................................................................................. 13
 
2.2.3. Технолошки поступак обраде стругањем .................................................................. 15
 
2.2.4. Уздужна обрада цилиндричних површина ................................................................ 16
 
2.2.5. Попречна обрада чеоних површина ........................................................................... 16
 
2.2.6. Забушивање, бушење и проширивање ....................................................................... 18
 
2.2.7. Хлађење алата при обради стругањем ....................................................................... 19
 
3. ИЗРАДА ДЕЛОВА СТРУГАЊЕМ НА ПОДЕШЕНИМ МАШИНАМА ...................... 20
 
3.1. ПРАЋЕЊЕ РАДА ПОДЕШЕНИХ МАШИНА ................................................................ 22
 
4. ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА И МАШИНЕ ................................... 22
 
ПРЕГЛЕД КЉУЧНИХ ПОЈМОВА ......................................................................................... 24
 
 
3
УВОД
Приручник за полазнике Обуке за помоћног стругара развијен је у оквиру пројекта Развојсистема функционалног основног образовања одраслих у Србији – „Друга шанса“.Приручник је намењен полазнику који се образује у школи за основно образовањеодраслих и ослања се на принципе, циљеве и исходе функционалног основног образовањеодраслих и на циљеве и исходе програма обуке за помоћног стругара.Послови помоћног стругара припада подручју рада Машинство и обрада метала. Редовнопохађање обуке уз употребу овог приручника омогућује стицање основних знања, вештинаи стручних компетенција на пословима обраде стругањем једноставних делова нанеподешеним и подешеним машинама. Стечена знања, вештине и стручне компетенцијеомогућују даљу стручну обуку за послове:
-
оператера машинске обраде – стругар,
-
помоћног глодача и
-
 руковаоца ЦНЦ машинама.Сврха Приручника је унапређење знања и вештине неопходних за успешно обављањепослова помоћног стругара. Посебно је истакнуто како заштитити здравље кроз указивањена опасности које вребају у машинској радионици.Садржаји дати у приручнику такођеомогућују успешно припремање и полагања испита за обуку.Приручник се састоји из неколико целина. У првом, уводном, поглављу обрађене су меребезбедности и заштите на рада у машинској радионици. У другом и трећем поглављу сеобрађује тематика израде делова на неподешеним и подешеним машинама. У та двапоглавља дате су основне информације о начину:
-
Постављања и центрирања радних предмета и алата;
-
Обради стругањем спољашње и унутрашње површине једноставних раднихпредмета на неподешеним машинама;
-
Праћењу рада подешених машина; Четврто поглавље посвећено је чишћењу и одржавању радног места и машине.На крају сваког поглавља дата су, питања и задаци чији је циљ провера наученог и разумевања прочитаног. На крају пиручника, могу се пронаћи дефиниције кључнихпојмова који се користе у тексту.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->