Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Yoga Curs an - 6

Yoga Curs an - 6

Ratings: (0)|Views: 74|Likes:
Published by LeeLee28
yoga
yoga

More info:

Published by: LeeLee28 on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2014

pdf

text

original

 
AN VI C 1INFORMAŢII SECRETEPANCHA TATTVA CELE CINCI ELEMENTE FUNDAMENTALECONSIDERAŢII EZOTERICE CU PRIVIRE LA CELE 5 TATTVA-EFUNDAMENTALE ASPECTE EZOTERICE LEGATE DE STRUCTURAINFORMAŢIONAL-ENERGETICĂ A FIINŢEI UMANE.VORBIREA (VAK)
(continuare la cursul nr. 46 AN V)
În acelaşi timp, chiar şi cuvintele sau sunetele vocale pe care le emitem, înfuncţie de intonaţia lor (TOCMAI DE ACEEA ESTE ATÂT DEIMPORTANT SE EVITE ÎN VORBIRE INTONAŢIILE MALEFICE),care face se declanşeze instantaneu anumite procese de rezonanţă, ne vor influenţaîn mod corespunzător culoarea aurei, generând, datorită faptului provoacă înîntreaga noastră fiinţă fenomene vibratorii subtile care, în această situaţie, suntcaracteristice modulărilor TATTVA-lor care apar atunci. Este, prin urmare, evident că practica aproapeconstantă a lui SATYAM (ADEVĂRUL, SINCERITATEA), veritabila asceză a cuvântului, este unadintre cele mai profunde şi spontane metode spirituale în practica YOGA.Într-un mod similar, impresiile senzoriale ne colorează şi ele (TOT prin REZONANŢĂ) PRANAaurică. Astfel, contemplarea atentă a unor imagini frumoase, audiţia interiorizată a unor sunetearmonioase, foarte plăcute, respirarea (delectarea cu ajutorul) unor parfumuri suave şi rafinate etc., ne vor dinamiza în mod benefic (datorită proceselor de rezonanţă declanşate instantaneu) PRANA noastrăindividuală, toate acestea manifestându-se în strânsă legătură cu TATTVA-ele corespondente.Toate aceste exemple ilustrează şi totodată explică modul în care culorile subtile TATTVA-ice alenaturii exterioare se reflectă astfel prin REZONANŢĂ şi se regăsesc după aceea în PRANA individuală.Trebuie însă să ne reamintim că toate culorile şi nuanţele subtile din întregul univers (PRANAmacrocosmică) sunt deja prezente în microcosmosul oricărei fiinţe umane, deşi adesea ele se află într-ostare latentă, de germene; cu alte cuvinte, aceste "colorări" subtile ale aurei noastre nu reprezintă de faptdecât trezirea, intensificarea sau amplificarea unor rezonanţe deja prezente în noi. Aceste rezonanţe subtilecare se declanşează se vor reflecta întotdeauna (direct proporţional) şi la nivelul structurii fizice grosiere,unde se vor evidenţia în funcţie de modificările TATTVA-ice corespunzătoare. Pe de altă parte însă, acestetransformări energetice subtile (rezonanţe) interioare nu se pot manifesta plenar la nivelul corpului fizicdecât în condiţii TATTVA-ice similare ale universului exterior. Aceasta înseamnă, de exemplu, că dacăTEJAS TATTVA a fost deja amplificat în aura unei fiinţe umane la un anumit moment dat, energia subtilăa focului (TEJAS TATTVA) înmagazinată la nivelul aurei se va manifesta cu precădere în perioadele când predomină TEJAS TATTVA în mediul exterior (altfel spus, în momentele de predominanţă a lui TEJASTATTVA din cadrul ciclului secret de succesiune a TATTVA-elor eterice, care va fi dezvăluit ulterior).Vom studia acum, succint, modul în care manifestările TATTVA-ice exterioare ajung în conştiinţanoastră (mentalul conştient) sau, altfel spus, vom urmări să explicăm mecanismul misterios prin careinterferenţele TATTVA-ice exterioare se traduc în fiinţa noastră în senzaţii lăuntrice.
1
 
ORGANELE DE SIMŢ
Sistemul nostru nervos este constituit din grupe de nervi foarte fini şi foarte sensibili, situaţi înapropierea organelor de simţ. Celulele sunt legate unele de altele prin lungi filamente nervoase care sereunesc în fascicule, ajungând în final la coloana vertebrală pentru a forma măduva spinării; de aici, ele seîndreaptă spre diferitele puncte ale creierului. Numeroasele studii fiziologice au demonstrat că, atunci când ocelulă nervoasă nu este stimulată, activitatea ei se traduce prinmici impulsuri electrice eşalonate, rare şi neregulate, numiteVÂRFURI (Fig. 1). Dacă însă vom acţiona asupra ei cu o anumită presiune sau prin intermediul oricărui alt stimul, reacţia celulei va fievidentă, ea intensificându-şi activitatea. Atunci vom constata că, lafiecare impuls primit ea va răspunde prin adevărate "salve deexcitare", care pot fi traduse grafic prin tot atâtea vârfuri foarteapropiate. Numărul acestora, în unitatea de timp, depinde de intensitatea stimulilor.(Fig. 2)Sistemul senzorial al fiinţei umane reacţionează în acelaşi mod, indiferent că este vorba de percepţiile pe care le are prin intermediul ochilor, al urechilor, al pielii etc. Ca urmare a acestui proces, vorezulta o serie de vârfuri de activitate dirijate spre zonele cerebrale. Altfel spus, simţurile omului traducrealitatea înconjurătoare într-un limbaj
foarte simplu
al ACTIVITĂŢII şi al REPAUSULUI sau, altfelspus, un "DA-NU" perfect analog codului Morse sau caracteristic unui calculator electronic. Activitateasurvine atunci când neuronul înregistrează un vârf, iar repausul se instalează atunci când celula seregenerează şi se pregăteşte pentru vârful următor. Graţie acestui cod binar elementar de
activitate-repaus
(YANG - YIN, (+)-(-), corespunzând unui micro-ciclu al lui SVARA), creierul este capabil să conceapă,de exemplu, forma şi ansamblul unei flori, culoarea şi parfumul ei, precum şi orice altă impresiesenzorială.Pe de altă parte, aceste interferenţe TATTVA-ice, menţinând conştiinţa insuficient de evoluată(care nu a atins încă starea de transcendenţă (0)) în lumea dualităţii, ele vor structura ineluctabil realitateaastfel conştientizată într-o realitate
obiectivă
(exterioară) şi una
subiectivă
(interioară).Se ştie însă, la ora actuală, că aşa-zisa REALITATE OBIECTIVĂ constă, de fapt, dintr-o vacuitate,dintr-un vid "umplut" numai de câmpuri electromagnetice oscilante, pulsatorii, care vibrează de o parte şide alta a două puncte de repaus. Fiecare dintre aceste puncte de echilibru (repaus) este atins după oanumită variaţie (oscilaţie) a acestor câmpuri informaţional-energetice ale celor 5 TATTVA-efundamentale.În ceea ce priveşte REALITATEASUBIECTIVĂ, într-o primă aproximaţie, se ştie earezultă şi din suma totală a impresiilor vehiculate desimţurile noastre. Am văzut sistemul nervos ne pune înlegătură cu realitatea obiectivă prin intermediul unui cod binar, asemănător celui Morse, care implică alternanţadintre activitate (YANG.(+)) şi repaus (YIN.(-)I. Acestecontrarii exprimă, practic, cele două stări de oscilaţieelectrică ale unei reţele biologice (fig.3 şi fig.4)Vom putea găsi astfel, cu ajutorul ştiinţeimoderne, care vine confirme străvechile învăţăturiyoghine secrete, un numitor comun acestor două realităţi(cea obiectivă şi cea subiectivă). Descoperim acum, nu fără uimire, că amândouă devin "REALE",
2
 
DEOARECE ELE SUNT DEFINITE DE O ALTERNANŢĂ SAU , ALTFEL SPUS, DE OACTIVITATE PLASATĂ ÎNTRE DOUĂ PUNCTE DE REPAUS (sau de ECHILIBRU (0)). Ceea cerezultă imediat de aici este faptul că, în lipsa acestei alternanţe se va instala o perpetuă imobilitate; şi, deasemenea, ne apare evident că o eternă inactivitate implică ABSENŢA REALITĂŢII PERCEPTIBILE.Atunci când, orice mişcare sau activitate se opreşte, materia şi substanţa atât de solidă în aparenţădevin difuze şi dispar. Citatul următor, extras din învăţăturile secrete ale budismului tibetan", de lama YONGDEN şiALEXANDRA DAVID-NEEL este foarte semnificativ în acest sens: "
 Lumea tangibilă, grosieră, nu este de fapt, în esenţă, decât mişcare, spun înţelepţii. Ea nu este nici măcar un ansamblu de obiecte în mişcare, cidoar mişcarea însăşi. Nu există, de fapt, la nivel ultim, nici măcar ”obiecte în mişcare”; toate obiectele sau fiinţele ce ne apar în fiecare clipă în câmpul conştiinţei noastre individuale nu sunt decât mişcare(vibraţie sau rezonanţă specifică). Această mişcare, (rezonanţă) fundamentală reprezintă o succesiunecontinuă şi extrem de rapidă de impulsuri sau flash-uri energetice (în tibetană: "TSAL" sau "SHOUG").Toate obiectele perceptibile simţurilor noastre, ansamblul fenomenelor de orice fel, oricare ar fi aspectele pe care acestea le-ar putea îmbrăca - toate sunt constituite dintr-o desfăşurare în mare viteză a unor evenimente instantanee.Există, în tradiţia tibetană secretă, două teorii complementare care descriu lumea sub aspectul mişcării. Una dintre ele afirmă că fluxul mişcărilor (care creează fenomenele) este continuu. Întocmaicum ar curge un râu liniştit. Această teorie descrie lumea nivelului de conştiinţă obişnuit şi se încadreazăîn paradigmele ştiinţei clasice. Cealaltă teorie, care corespunde unei viziuni mult mai profunde şi careeste confirmata astăzi de fizica modernă, declară că mişcarea (devenirea) este de fapt intermitentă(discontinuă) şi avansează prin şocuri energetice separate care succed la intervale extrem de mici, astfel încât aceste intervale de discontinuitate (hiatusuri) parcă şi inexistente pentru viziunea şi percepţianoastră obişnuită".
Această viziune tradiţională, esenţială, profund unificatoare, a tuturor aspectelor, proceselor şifenomenelor lumii manifestate, având ca substrat percepţia directă sau intuitivă a câmpului energeticunificat fundamental, numit SHAKTI sau PARASHAKTI în tradiţia secretă yoghină, se întâlneşte astăzi înmod semnificativ în actualele concepţii ştiinţifice: "
 Energia reprezintă esenţa ultimă a lumiimacrocosmice. după cum ea este şi esenţa ultimă a conştiinţei noastre
"- afirmă acum fizicienii.
= VA URMA=YOGA SUTRA (AFORISMELE YOGA) ALE ÎNŢELEPTULUI PATANJALI(
continuare la cursul nr. 48 AN V
)NIVELURI DISTINCTE în ABORDAREA CONCENTRĂRII MENTALE şi A STĂRILOR DE SAMADHI (EXTAZ DIVIN)COMENTARII PRELIMINARE
SUTRA-ele 19-23: Abordarea simplă, rapidă şi uşoară a căii yoghine pentru cei cu un înalt nivel derealizare spirituală anterioară (care au atins aceasta în alte vieţi în trecut); abordarea pur spirituală;combinaţii ale metodelor tradiţionale YOGA pentru accelerarea evoluţiei spirituale; enunţareaintensităţilor de execuţie ale acestora; dăruirea necondiţionată şi plină de devoţiune faţă de ISHVARA(DUMNEZEU), oferirea cât mai des acestuia a roadelor acţiunilor (faptelor) noastre.SUTRA 19: Naşterea din nou (REÎNCARNAREA) în această viaţă reprezintă cauza certă adobândirii cu multă uşurinţă a lui ASAMPRAJNATA SAMADHI atât pentru yoghinii suficient deavansaţi care deja au mai practicat cu succes YOGA într-o altă existenţă anterioară (REÎNCARNAREA
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->