Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
polityka tożsamościowa a polityka queer - Rafał Majka

polityka tożsamościowa a polityka queer - Rafał Majka

Ratings: (0)|Views: 17 |Likes:
Published by Rafał Majka

More info:

Published by: Rafał Majka on Mar 11, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

 
Polityka tożsamościowa organizacjigejowsko-lesbijskich wPolsce apolityka"queer''
Rafał Majka
STRESZCZENIE:
Niniejszy referat stanowi prókrytycznegoprzyjrzenia się zperspektywy polityki
queer 
oraz filozofiipostmodernistycznej wybranym strategiom językowym oraznarzędziom polityczno-społecznym, ywanym przezorganizacje gejowsko-lesbijskie wPolsce wcelu emancypacjikulturowej oraz legitymizacji prawno-społecznej tożsamości"geja" oraz "lesbijki". Autor pokazuje, wjaki sposób poprzezpraktyki tożsamciowe "przycięto" odmieńca dokonserwatywnych, heteronormatywnych ram tożsamościowych,aby następnie ta"normalną", "oswojoną" na zasadzieliberalnego podmiotu, tj. części większego systemu, włączyć w
istniejący 
porządek speczno-polityczny państwa. Autozauwa, że taka wyzwoleńczo-emancypacyjna strategiatożsamościowa może być - paradoksalnie - szkodliwa dla tychnarracji tożsamościowych iwzorców seksualności, które niemieszczą się wontologicznych ramach liberalnych konstruktów"geja" i"lesbijki". Dalej, autor analizuje retoryzwiązkówpartnerskich/małżstwa dch osób tej samej ciwmainstreamowym dyskursie takich organizacjigejowsko-lesbijskich, jak Fundacja Równości, Kampania PrzeciwHomofobii, oraz gejowskich ilesbijskich środowiskkulturotwórczych. Autor zwraca uwagę na fakt, że idea związkupartnerskiego/małżeństwa "geja" z"gejem", "lesbijki" z"lesbijką",którą wprzestrzeni publicznej uważa się za obrazoburcorazniezwykle postępową, jest, wświetle polityki
queer,
ideą konserwatywną, bo potwierdza wyjątkowość, priorytetowośćheteronormatywnej instytucji małżeństwa, oraz dyskryminującą,bo przewszy koncepcję zwzku dwóch osób mocnoprzesiąkniętą judeochrześcijańską wizją przeznaczenia/seksualności jednostki ludzkiej, przemilcza, atymsamym wyklucza, społeczną wartość czy systemową przydatnośćżnych odmiennych relacji międzyludzkich czy koncepcjizwiązku. ______________________ Niniejszy referat stanowi prókrytycznego przyjrzenia sięzperspektywy polityki
queer 
wybranym strategiom językowymoraz narzędziom polityczno-społecznym, używanym przezorganizacje gejowsko-lesbijskie wPolsce wcelu emancypacjikulturowej oraz legitymizacji prawno-społecznej tożsamości
Rafał Majka - Polityka tożsamościowa organizacji gejowsko-lesbijskich wPolsce apolityka "queer'' strona: 1 / 24
 
"geja" oraz "lesbijki"[1]. Analizując wizerunki "gejów" i"lesbijek"wykorzystane wbillboardowej kampanii antydyskryminacyjnej"Niech Nas Zobaczą", zorganizowanej na przełomie 2002/2003roku przez Kampanię Przeciw Homofobii, pokażę, wjaki sposóbpoprzez praktyki tożsamościowe "przycto" odmica dokonserwatywnych, heteronormatywnych ram tożsamościowych,aby następnie ta"normalną", "oswojoną" na zasadzieliberalnego podmiotu, tj. części większego systemu, włączyć w
istniejący 
porządek społeczno-polityczny państwa[2]. Postaramsię tutaj odpowiedzina pytanie, wjaki sposób takawyzwoleńczo-emancypacyjna strategia tożsamościowa możebyć - paradoksalnie - szkodliwa dla tych narracji tożsamościowych,wzorców seksualności, które nie mieszcsię wontologicznychramach konstruktów "geja" i"lesbijki" zbudowanych na modeluetnicznym/rasowym. Dalej przeanalizuję retoryzwiązkówpartnerskich/małżeństwa dwóch, co jest godne zauważenia, osóbtej samej płci wmainstreamowym dyskursie takich organizacjigejowsko-lesbijskich jak Fundacja Równości czy KampaniaPrzeciw Homofobii oraz gejowskich ilesbijskich środowiskkulturotwórczych. Zwuwagę na fakt, że idea zwzkupartnerskiego/mżeństwa "geja" z"gejem" czy "lesbijki"z"lesbijką", uważana wprzestrzeni publicznej za obrazoburczą oraz niezwykle postępową, jest wświetle polityki
queer 
ideą konserwatywną, bo potwierdza wyjątkowość, priorytetowośćheteronormatywnej instytucji małżeństwa, oraz dyskryminującą,bo przewszy koncepcję zwzku dwóch osób mocnoprzesiąkniętą judeochrześcijańską wizją przeznaczenia/seksualności jednostki ludzkiej, przemilcza, atymsamym wyklucza społeczną wartość czy systemową przydatnośćżnych odmiennych relacji międzyludzkich czy koncepcjizwiązku.Polityka tożsamościowa oraz polityka
queer 
pojawiły się wpolskiejprzestrzeni społeczno-naukowo-kulturowej właściwie wtymsamym czasie, po transformacji ustrojowej w1989 roku,zainspirowane zachodnimi ruchami emancypacyjnymi (politykatożsamościowa), feminizmem iamerykańskimi studiami
gender 
/
queer studies
(tutaj polityka
queer 
zwana jest również polityką antytożsamościową).Historycznie rzecz ujmując, pierwsza - jako wypracowany systempolityczno-speczny - była polityka tożsamciowa, którarozwinęła się wStanach Zjednoczonych pod koniec latsześćdziesiątych. Za impuls, który doprowadził do jej powstaniauważa się nalot policji na klub gejowski Stonewall Inn wNowymJorku 27 czerwca 1969 roku, wwyniku którego doszło dobrutalnego starcia policji zbywalcami/-czyniami klubu.Wydarzenia te spowodowy konsolidacśrodowiska
Rafał Majka - Polityka tożsamościowa organizacji gejowsko-lesbijskich wPolsce apolityka "queer'' strona: 2 / 24
 
homoseksualnego, które postanowiło rozpocć walkęozaprzestanie dyskryminacji osób oorientacji homoseksualnejoraz walkę orówne prawa obywatelskie dla osób otożsamości"gejowskiej" oraz "lesbijskiej". Działacze/-ki ruchu po
Stonewall 
ukuli/-ły "stabilne" ipozytywne tożsamości "geja" oraz "lesbijki",wymykając się wten sposób hierarchizującej mocy binarnejopozycji hetero/homo, która, czyniąc praktyki heteroseksualnenormą, ustawiała homoseksualizm na zgóry przegranej pozycji.Odrzucono zatem etykietkę "homoseksualisty", którą spatologizowały dyskursy medyczny iprawny, apostawiono napozytywną afirmację swojej kondycji poprzez głoszenie Dumy(tzw. "Gay Pride") zbycia "gejem" oraz "lesbijką". Powołane dożycia na zasadzie Althusserowskiej interpelacji, tożsamości"gejowska" i"lesbijska" zostały momentalnie znarratywizowane,czyli, ywając zyka marksistowskiego historyka JohnaD'Emilio, skonstruowano wokół nich mitologię obejmującą mityo"milczeniu, niewidocznci oraz odosobnieniu jakonieodłącznych cechach gejowskiej egzystencji wprzeszłości, jakiobecnie"[3] oraz mit "odwiecznego homoseksualisty", wedługktórego "geje ilesbijki zawsze byli/-ły oraz zawsze będą"[4].Wyznacznikiem tej wynalezionej tożsamości stał się pociągpsychoseksualny do osób tej samej płci. Nagle okazało się, że"geje" i"lesbijki" jako osoby oorientacji homoseksualnejistnieli/-y od zawsze. Chociaż ożadnej orientacjihomoseksualnej nie mogło być mowy przed drupołową XIXwieku. Wówczas dopiero skonstruowano dyskurs(homo/hetero)seksualności jako kulturowy mechanizmregulacyjny, akonstrukty tożsamościowe "geja" czy "lesbijki", jaktwierdzi D'Emilio, stały się możliwe do zrealizowania dopiero podkoniec XIX wieku za sprawą kapitalizmu, który doprowadził do erozjirodziny jako podstawowej jednostki produkcji oraz mechanizmunadzorującego relacje międzyludzkie[5]. Dało to jednostce(zwykle męskiej) możliwość samorealizacji. Przykładem takiejnarracji transhistorycznego "gejowstwa" czy "lesbijstwa" jestksiążka Johna Boswella
Chrześcijaństwo, tolerancja społecznai homoseksualność: geje i lesbijki w Europie Zachodniej od  początku ery chrześcijańskiej do XIV wieku
, wktórej śledzi onsytuację "gejów" i"lesbijek" od zarania chrześcijaństwa aż do XIVwieku n.e.[6] Co pokazuje nam już dyskursywne działanie reżimuregulacyjnego tożsamości "gejowskiej" i"lesbijskiej", które, bywsunąć się do przestrzeni społeczno-politycznej jako jeszcze jedna dyskryminowana mniejszość iwalczyć (podobnie jakwcześniej kobiety oraz Czarni) onależne wświetle praw człowiekaswobody iprawa obywatelskie, aprzy tym być speczniewiarygodne, wynalazło swohistorkulturową. Pociąg orazpraktyki homoseksualne zostały natychmiast "zbiologizowane"przez zaprzęgnięty do pomocy dyskurs medyczny, tworząc"orientację seksualną" jako coś wrodzonego iniezmazywalnego.
Rafał Majka - Polityka tożsamościowa organizacji gejowsko-lesbijskich wPolsce apolityka "queer'' strona: 3 / 24

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->