Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Ecuatii Irationale Exponentiale Logaritmice

Ecuatii Irationale Exponentiale Logaritmice

Ratings: (0)|Views: 150 |Likes:
Published by Marilyne Mn

More info:

Published by: Marilyne Mn on Mar 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
Ecui
(iraµionale,exponenµiale,logaritmice) Autor:IonCicAbstract:Materialulî³ipropuneoabordarestrictlanivelulcerinµelornecesarerezolvriiproblemelor careaparînsubiectulIalexamenuluidebacalaureat,M2. Peparcursulmaterialului,comentariileautoruluivorscrisecuculoarealbastr,iaraspecteleteo- reticeesenµialecuro³u. 
Ecuaµiiiraµional
SuntecuaµiiîncarenecunoscutaaparesubradicalIatcâtevaexempleluatedinvariantelepropusedeCentruluiNionalpentruCurriculum³iEvaluare înÎnvµmântulPreuniversitarpentrubacalaureatuldin2009: 
√ 
x
5 = 2
√ 
x
+ 1 = 5
x
 
x
2
4 +
√ 
x
2 = 0
3
 
x
3
+
x
2
x
2 =
x
Înabordarearezolvriiuneiastfeldeproblemedistingemdousituaµii
1.Indicelesauordinulradicaluluieste2sauoricarealtnumrpar 
Înaceastsituaµie,rezolvareaîncepeprinimpunereaunorcondiµiiPedeopartesuntcondiµiideexistenµaradicalilordeordinpar,pedealtpartesuntcondiµiilede compatibilitate(aaveasaunusoluµii)aecuaµiei Unradicaldeordinparexist(aresens,estedenit)numaiatuncicândcantitateaaatsubradical estemaimaresauegalcu0
2
k
 
(
x
)
aresensdac 
(
x
)
0
Valoareaunuiradicaldeordinparestetotdeaunaunnumrmaimaresauegalcu0. Oricarearnumrul 
a
0
,numrul 
2
k
√ 
a
0
2.Indicelesauordinulradicaluluieste3sauoricarealtnumrimpar 
Înaceastsituaµielucrurilesuntmultmaisimple;nuavemnevoiedeniciocondiµie. Dupimpunereacondiµiilor,aareasoluµiilor(rezolvareaecuaµiei)seface,încelemaimultecazuriprinridicareaecuaµiei,membrucumembru,laoputerecarespermiteliminarearadicaluluiRidicândunradicallaoputereegalcuindiceleacestuia,radicaluldispare
n
√ 
A
n
=
A
 
Srezolvmîmpreunexempleledemaisus
Ex.
Sserezolveînmulµimeanumerelorrealeecuaµi
√ 
x
5 = 2
Soluµie: 
Ecuaµiaconµineunradicaldeordin2(ordinul2nusemaiscrie),adartrebuieimpus condiµiadeexistenµaradicaluluiAvemcondiµiadeexistenµ 
x
5
0
careconducel
x
5
sa
x
[5
,
)
Nuavemcondiµiidecompatibilitatedeoareceradicalulesteegalcu2,careesteclarunnumrpozitiTrecemlarezolvareapropriu-zis. Ridicmecuaµialaputereaadoua³iave
√ 
x
5
2
= 2
2
deunde 
x
5 = 4
sa
x
= 9
Neasigurmc9seaînintervalul 
[5
,
)
Soluµiaecuaµieieste9. 
Ex.
Sserezolveînmulµimeanumerelorrealeecuaµi
√ 
x
+ 1 = 5
x
Soluµie: 
Condiµiadeexistenµaradicaluluiest
x
+ 1
0
careconducel
x
1
sa
x
[
1
,
) (1)
Deaceastdatradicalulesteegalcuoexpresie
5
x
)desprecarenuavemcertitudineacestmaimaresauegalcu0.Dinacestmotivtrebuieimpuscondiµiiacaaceastexpresiesemaimaresau egalcu0.Aceastaestecondiµiiadecompatibilitate(aaveasoluµie)Avem,adar,condiµiadecompatibilitat
5
x
0
deunde 
x
5
Pentruaeliminasemnul 
dinfalui 
x
ultimainegalitatetrebuieînmulµitcu 
1
.ÎnacestfelsschimbsensulinegalitµiiÎnmulµindcu 
1
obµinem 
x
5
sa
x
(
−∞
,
5] (2)
 
Condiµiiledeexistenµ³icompatibilitatetrebuievericatesimultan,deaceeatrebuieintersectateceldouintervale.Dacnuleintersectmvatrebui,lasfâr³it,svedemcaredintresoliivericambelcondiµiiDin(1)³i(2)ave
x
[
1
,
)
(
−∞
,
5] = [
1
,
5]
Trecemlarezolvareapropriu-zis. Ridicmecuaµialaputereaadoua³iave
√ 
x
+ 1
2
= (5
x
)
2
sa
x
+ 1 = 25
10
x
+
x
2
Ecuaµiaobµinutseaducelaoecuaµiedegradulaldoileaprintrecereatermenilorîntr-unsingur membru³iefectuareacalculelor Dinecuaµiademaisusobµine
x
2
11
x
+ 24 = 0
cusoluµiil
x
1
= 3
³
x
2
= 8
.(Soliileaufostobµinutecuformul
x
1
,
2
=
b
±√ 
2
a
,încar
a
= 1
, b
=
11
, c
= 24
³
∆ =
b
2
4
ac
.Stabilimcaredintreceledounumere
3
³
8
,seaînintervalul 
[
1
,
5]
Cumnuma
3
seaînintervalul 
[
1
,
5]
numaiacestaestesoluµieaecuaµieiiniµiale. 
Ex.
Sserezolveînmulµimeanumerelorrealeecuaµi
√ 
x
2
4 +
√ 
x
2 = 0
Soluµie: 
Condiµiiledeexistenµaradicalilorsunt: 
x
2
4
0
³
x
2
0
Primainecuaµieserezolvcusemnulfunieidegradulaldoilea.Di
x
2
4 = 0
obµinem 
x
1
= 2
³
x
2
=
2
.Tabeluldesemnest
x
−∞
-2
x
2
4
++++++0----0+++,deunde 
x
(
−∞
,
2]
[2
,
)
Primainecuaµiearesoluµi
x
(
−∞
,
2]
[2
,
)
,iaradoua 
x
[2
,
)
Soliacomuncelordouinecuaµiiest
x
[2
,
)
Trecemlarezolvareapropriu-zis.RezolvareaacesteiecuaµiiovomfacealtfeldecâtprinridicarelputereaadouaCeidoitermenidinmembruldreptsuntnumerenenegative(maimarisauegalecu0).Sumalorar trebuise0.Acestlucruesteposibilnumaidacecaredintreceidoitermenieste0. Avemadar
x
2
4 = 0
³
x
2 = 0
,deundeobµine
x
= 2
Soluµiaecuaµieieste2. 
Ex.
Sserezolveînmulµimeanumerelorrealeecuaµi
3
√ 
x
3
+
x
2
x
2 =
x
Soluµie: 
Dintretoateexempleledepânacumacesteaestecelmaicumsecade.Oastfeldeecuaµienu presupuneniciunfeldecondiµie(avemradicaldeordinimpar);intrmdirectînrezolvareridindecuaµilaputereaatreia. Prinridicarelaputereaatreiaave
3
 
x
3
+
x
2
x
2
3
=
x
3
deunde 
x
3
+
x
2
x
2 =
x
3
sa
x
2
x
2 = 0
Aceastultimecuaµiearesoluµiil
x
1
= 2
³
x
2
=
1
(veziEx.2). 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->