Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Atur Pasrah Penganten Jaler

Atur Pasrah Penganten Jaler

Ratings:
(0)
|Views: 998|Likes:
Pidato Bahasa Jawa untuk Pernikahan Pengantin Adat Jawa
Pidato Bahasa Jawa untuk Pernikahan Pengantin Adat Jawa

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Fadhillah Luluk Mahardhika on Mar 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/18/2015

pdf

text

original

 
ATUR PASRAH PENGANTEN JALER 
Assalamu’alaikum .Wr.WbKulo nuwun, kadang kulo sepuh sepuh / anem, minangka sulih sariro Bpk / Ibu Supardiingkang tansah kinurmatan,kulo dipun resaya dening bpk/ibu Raharjo Kepareng masrahaken penganten ingkang jaler.Sakderengipun ,awit donga pangestu panjenengan ,kulo punapadene anak masangger.Sakpangombyong lampah bidhal saking Solo dumugi ing mriki pinaringan rahayuwilujeng sepen ing pepalang.Ing saklajengipun ,boten kesupen hanglantaraken salam wilujengipun Bpk / Ibu Raharjo.Mugi katur ing ngarsanipun Bpk / Ibu Supardi.Baken wosing wigatos sampun kulo aturaken ing ngajeng rehdene Bagus Arif, Sampun kulokanthi sowan ing mriki , pramilo kulo pasrahaken dhumateng panjenengan ,ingkang saperlu badhe sumanggem nindakaken tatacara panggihing pengantin gagrag surokartohadiningrat,kaliyan putri panjenengan pun Roro Fitri , wondene kalampahaning panggih punBagus Arif kaliyan putri panjenengan ,kulo anamung sumarah wonten ing pamurba panjenengansakadang.Cekap semanten angger kulo matur , tumrap kirang jangkeping subosito,kulo sak  prikonco nyuwun gung samudra pangaksami.Wasono mugi rahayu ingkamg sami pinanggih,nuwunWassalamu’alaikum .Wr.Wb
 
ATUR NAMPI PENGANTEN JALER 
Assalamu’alaikum Wr.WbKadang kulo sepuh / anem, minongko talanging atur Bp/Ibu Raharjo ingkangkinurmatan.Kajawi pambagyo rahayu wilujeng kulo tumrap panjenengan sak prikonco/sak kadang ,salam wilujengipun sampun kulo tampi kanthi bingahing manah,ing mangke badhe kuloaturaken dhumateng Bpk/Ibu Supardi.Sak wangsulipun salam wilujengipun Bpk/Ibu Raharjo, gentos kaaturno ing ngarsanipunBpk /Ibu Supardi.Wondene pasrah panjenengan pengantin jaler pun Bagus Arif soho handadosno bingahing manah.Dene kalampahaning panggih anak putri kulo pun roro Fitri kaliyan putro panjenengan pun Bagus Arif sampun wonten ing pamurbo kulo sakadang,tumuli badhekatindakaken.Sasampunipun pepanggihan meniko ,panjenengan sedoyo kulo suwun lelenggahan soho paring berkah wilujeng dhumateng anak kulo pengantin sakaloron sumrambah ing sadayanipun.Cekap semanten atur panampi kulo ,kirang trep pangetreping subosito lan tatakrami ,kulo nyuwun gunging samudro pangaksami.Wasono rahayu,winantu ing suko renoWassalamu’alaikum Wr.Wb
 
ATUR PAMBAGYA HARJA
Assalamualaikum wr.wb.Kula Nuwun!Para Sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu kula bekteni. Para Bapak, para ibu lan sederek-sederek sedaya ingkang minulya ing budhi. Para tamu lan adek-adek sedaya ingkang kulakurmati.Kula Nuwun! Kaparenga kula semela atur, ngempil kamardikan panjenengan sadaya rikalanipunnembe eca wawan pangandikan. Kula minangka wakil kaluwarga minangkani pamundhutanipuningkang hamengku gati. Sepisan ngaturaken syukur Alhamdulillah dhumateng ngarsa Gustiingkang Maha Agung, dene hajatipun Bapak Supardi sakaliyan anggenipun hamengku gatindaupaken putranipun ingkang selisih 2 tahun sampun kalampahan dhaup kaliyan Bagus Arif rikala dinten kemis tanggal 14 wanci jam 11 wonten ing dalemipun Bapak Supardi kanthimanggih rahayu kalis ing sambekala. Kaping kalihipun Bapak Supardi sakulawarga ngaturaken panuwun ingkang sanget menawi para tamu sampun kersa ngrawuhi miwah paring dongan pamuji dhumateng sri penganten sekaliyan. Sarehning Bapak Supardi sakaluwarga mboten sagedngaturi punapa-punapa, sagedipun namung ngaturaken puji pangastuti mugi-mugi pikanuk sihkautaman panjenengan sedaya saking Gustiingkang Maha Agung. Kaping tiganipun BapaSupardi sakulawarga nyuwun dedonga marang para tamu sadaya supados sri pengantensekaliyan sageda nglaksanani kekudangan para pinisepuh sadaya. Tuwin enggal pinaringanmomongan putra utawi putri ingkang bekti dhumateng Allah SWT, dhumateng rama ibunipunlan para pinisepuhipun, sageda mikul dhuwur mendhem jero labuh labet dhateng nagri. Ingkang pungkasan mbok bilih wonten kakurangipun trapsila anggenipun ngacarani, menawi dhaharipunkirang eco ugi papanipun kirang sae Bapak Supardi sakaluwarga ngaturaken sih samodra pangaksami.Wallitaufik walhidayah, Wassalamualaikum wr.wb

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
Alwi Jabbar liked this
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->