Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Tehnologija Materijala 1 i 2 Skripta

Tehnologija Materijala 1 i 2 Skripta

Ratings: (0)|Views: 158|Likes:
Published by Gordana Vrtovšnik
materijali
materijali

More info:

Published by: Gordana Vrtovšnik on Mar 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2013

pdf

text

original

 
SVEUČILIŠTE U ZAGREBUFAKULTET PROMETNIH ZNANOSTIZAGREB, Vukelićeva 4
T
EHNOLOGIJA
 
MATERIJALA
 I
 by SIMCo.
 
 Tehnologija materijala
2
1. VODAČista voda je bezbojna prozračna tekućina bez boje i mirisa, a po kemijskom sastavu jeprirodni spoj od dvaju atoma vodika i jednog atoma kisika.Vode u prirodi možemo podijeliti:1 prema namjeni - vode za piće, industrijske i tehničke vode, mineralne vode2 prema porijeklu - atmosferska ili meteorna (kišnica) voda - mekana voda jer ne sadržiotopljene minerale, neukusna je za piće, na svom putu kroz atmosferu može se onečistitičesticama prašine i otapanjem plinova...
površinska voda - stajaća ili tekuća tj. u obliku snijega ili leda na polovima, ta jevoda najviše izložena zagađenju uslijed ljudskih djelatnosti u industriji i agrikulturi,pa sa rijetko može koristiti za piće bez pročišćavanja.
podzemne vode - ovisno o trajanju njihova boravka u tlu i o sastavu tla mogu imativiše ili manje otopljenih mineralnih soli ili plinova, pa se tako njihova kvalitetarazlikuje. U tu vrstu voda ubrajaju se i mineralne vode te termalne vode.Ispitivanje vodeIspitivanjem vode za piće utvrđuje se njena fizička, kemijska ili bakteriološka značajka. Fizičkeznačajke su: gustoća vode, boja vode, temperatura vode, specifična i latentna toplina i dr.a) Gustoća vode: kao mjera uzima se destilirana voda pri +4°C normalnog atmosferskog tlakai iznosi 100 N/dm3 (1000 kg/m3), pa se ta vrijednost upotrebljava i kao usporedna veličinagustoće za druge tvari.b) Boja vode: uzrokovana je najčešće raspadanjem organskih tvaric) Temperatura vode: je pokazatelj njezina porijekla. Za piće je najbolja voda čija jetemperatura 7 i 12°C. Voda ključa pri temperaturi od 100°C pri čemu prelazi u plinovitostanje, dok se na temperaturi od 0°C smrzava prelazeći u kruto stanje. Tako se vode bezpromjene svojih kemijskih svojstava može pojaviti u sva 3 agregatna stanja pri čemu semijenja jedino gustoća.d) Specifična toplina: je ona količina topline koja je potrebna da se jediničnoj masi tvari povećatemperatura za 1°C. Voda je tvar koja ima najveću specifičnu toplinu i iznosi 4180 J/kg°C.e) Latentna toplina: je količina topline potrebna da se određenoj masi (1kg) tvari promijeniagregatno stanje, a da se pri tom ne poveća njezina temperatura.U kemijska ispitivanja ubraja se ispitivanje tvrdoća voda, a u bakteriološka ispitivanja ubrajajuse razna određivanja živih mikroorganizama u 1 ml vode.Tvrdoća vodeVoda koja u sebi sadrži ione kalija, magnezija i željeza naziva se “tvrda voda”. Tvrdoćumjerimo u stupnjevima tvrdoće a može biti:a) stalna postojana ili nekarbonatna tvrdoća - nju čine soli kalija i magnezija u obliku sulfata,nitrata i silikata.b) privremena, prolazna ili karbonatna tvrdoća - nju čine bikarbonati kalcija i magnezija kojemožemo ukloniti kuhanjem, jer to su nestalni spojevi. Razlikujemo njemačke, engleske ifrancuske stupnjeve tvrdoće.c) ukupna (zbroj prvih dviju) tvrdoća
 by SIMCo. 2000
 
 Tehnologija materijala
3
Omekšavanje vodeVoda se može omekšati uklanjanjem kalijeva iona iz otopine. To se postiže dodavanjem sode.Za kemijsko omekšavanje vode dolaze u obzir dva osnovna postupka:
omekšavanje taloženjem
omekšavanje izmjenom ionaOmekšavanje vode metodom taloženja odvija se:
termički - koristi se za smanjenje tvrdoće pomoću vruće pare ili goriva koje se grijena oko 100 °C pa dolazi do disocijacije bikarbonata.
termokemijski - služi za smanjenje tvrdoće i to uz dodavanje raznih regenata.
kemijski - najstariji način omekšavanja. Kao sredstvo za taloženje koristi segašeno vapno ili kalcinirana soda, kaustična soda, natrij fosfat, a po potrebi drugesupstancije.Omekšavanje izmjenom ionaObavlja se ionskim izmjenjivačima u kojima se nalazi izmjenjivač. To su najčešće kationski ilianionski izmjenjivači koji se mogu regenerirati.Upotreba vodePrvenstveno se koristi kao voda za piće svih živih bića, kao tehnološka, tvrda ili mekana voda,prema potrebi, postoje i otpadne vode.Voda za piće more ispunjavati sljedeće uvjete:a) da je bistra i bez mirisab) da ne sadrži mnogo otopljenih mineralnih tvaric) da nema različitih patogenih mikroorganizamad) da je pitkaTakve uvjete ispunjavaju planinske vode i to na samom izvoru. Zato se more obaveznopročišćivati voda za piće a pročišćivanje može biti:
fizičko - filtracijom
kemijsko - kloriranjem, ozonizacijom, pod utjecajem ultraljubičastih zrakaOtpadne vodeOtpadnim nazivamo one vode koje su sudjelovale u ljudskim potrebama i koje treba učinitneopasnima za ljude, životinje ili vegetaciju. S obzirom na njihovo porijeklo otpadne vodemožemo podijeliti na:
gradske vode - odvode se sustavom kanala u rijeke jezera ili mora, koji u sebisadrže kisik što razara organske nečiste. Takvo prćavanje naziva se AUTOPURIFIKACIJOM. Osim te metode postoje još tri načina pročišćavanja vode:mehanički, kemijski i biološki.
mehanički: taloženje vode
kemijski: uporaba kemikalija
biološki: irigacijski postupak i umjetni biološki postupak
 by SIMCo. 2000

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->