Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Vozio sam XD Večernji III-2010

Vozio sam XD Večernji III-2010

Ratings: (0)|Views: 29 |Likes:
Električni auto iz Dok-inga, prvi sam ga vozio
Električni auto iz Dok-inga, prvi sam ga vozio

More info:

Published by: Miroslav Ambruš-Kiš on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2013

pdf

text

original

 
GODINA 50. || broj 16.628 || 7 kuna || D 1,50€, A 1,50€, CHF 2,80, NL 1,50€, F 1,50€, SLO 1€, BiH 1,5KM
obiteljske novine
NEDJELJA
28. žj 2010.
 
|| Zagreb ||
www.vecernji.hr
ministarivan Šukerskinuo viŠeod 10 kg
Recesijska dijeta
Neču jan, startni ji odBMW-a, do stotke za 7 sekundi, 250km  vožn je za 15 kuna, slabi ja  verzi ja bitće s vimadostupna
toorć nručo prvu poruu,  o r gon prozv ć  10 vozl
   r   o   b   e   r   t   a   n   i    ć    /   p   i   x   s   e   l   l
Prvi hrvatskinarodni autoza 5000 eura
ekskluzi vno
 Večern ji pr vi  vozio električni  XD
sr. 16. - 17.
tri PriLOGA:
sr. 6-7.
 
Savčna neseća na tešnjevc
izgubo konolu pausmo dvoje pješaka
sr. 2.
VMogu samMljeko  ja
 
Testiralismo XD
Serijska verzijamože postatinarodni autoza 5000 eura
Vijek trajanja skupih baterija je pet godina
Ugrađeni materijali i radne karakteristike
“ ć   j   š         A  ć     ”  ž   j ć 
Motor
 
a
Riječ je o dvaelektromotora od 45 kW (61KS) čija se snaga prenosi nastražnje kotače. Proizvelaih je pulska tvrtka “Tema”.Najveći je problem priizradi auta bilo upravljanjemotorima, odnosno njihovasinkronizacija, kako bi stalnoisporučivali najveću mogućusnagu. Tzv. kontroler koji sunapravili ljudi iz Dok-ingariješio je problem.
Baterije
 
a
Litij-željezo-fosfatne baterije odabranesu zbog toga što nisuzapaljive (za razliku odlitij-ionskih). U prototip suugrađene ćelije jačine 100ampera i napona 300 volti.Smještene su u podnicu,gdje najmanje smetaju, apritom pogoduju stabilnostiauta zbog niskog težišta.Vrlo važno upravljanjebaterijama riješio je glavnielektroničar Dok-inga FranSabolić. Baterije iz Kinenajskuplji su dio automobila,a njihov je vijek trajanja uzsvakodnevno punjenje petgodina.
Karoserija
 
a
Koncept imašasiju od plastike, dok ćeserijski automobil imatikaroseriju od grafita.
 
Uuuu! Koliki je! – bio je toprvi dojam kad smo XDvidjeli izdaleka u radioni-ci Dok-Ingove tvornice naŽitnjaku. Vjekoslav Ma- jetić, direktor tvrtke kojauspješno proizvodi i izvoziteške radne strojeve, poputrobotskog gusjeničara zarazminiranje, na tu se reak-ciju samo smješkao.Nakon uspjeha u Ženevi, i srokovnikom prepunim ter-mina za pregovore serijskojo proizvodnji prvoga hrvat-skog električnog automobi-la, XD-a – kako je autu ime– sada auto ponovno pri-premaju za predstavljanjenovinarima u ponedjeljak.Mi smo ga zatekli u takvu,radnom stanju i nakratkosmo ga “oteli” majstorima.Uopće nam nije bilo važnošto nije imao upravljačkuploču, što je bilo skinutokrilo vrata s vozačeve stra-ne... da odmah shvatimokako je to straaašan auto!– Jest, veći je nego se doimau tisku – već je navikao natakav dojam ing. Majetić.– Napravio sam ga za sebe.A znate već kakve su direk-torske navike. A onda smosve podesili po našem šefuservisa i održavanja Dami-ru Hajdareviću, koji je kru-pniji od nas dvojice – kažeMajetić. Bit će to auto zabogate macane. Istodobno,Majetić razmišlja o narod-nom gradskom autu koji bimogli voziti i 16-godišnjacia dozvolom A kategorije, astajao bi 5000 eura.
Ugodni trkač 
Za pravu sliku veličine XD-a: vaš je reporter visok 188centimetara i težak 110kilograma. Sjesti u auto jevrlo udobno. U kraljevskiodmjereno prednje sjedalomorao sam se – popeti. Pod-nica je podeblja jer skrivabaterije. U školjkastom sje-dalu vozač sjedi na sredini.Auto je dug kao smart, ali jeodoka od njega trećinu širi.Suputnicma je još udob-nije. Njihova su sjedala za“polukorak” unatrag, pa inajkrupniji ispruže noge li- jevo i desno od vozača, a nedosegnu prednju podnicu.Auto je zapravo – bomba!Dva elektromotora od po 45kilovata pokreću svaki oddva stražnja kotača. Auto je težak oko 900 kilogramapa te brojke obećavaju daće pucati od snage.– Pazite da se ne iznenadi-te! – upozorava Majetić, jerse vozimo po njegovu tvor-ničkom krugu. Prototip jošne smije na cestu. Upozore-nje je ozbiljno jer su XD-uizmjerili ubrzanje do 100kilometara na sat za sedamsekundi.– Pa on će na semaforu po-sramiti svaku bahatu juri-licu! – oduševljen sam doksjedam za volan. Brzina ćemu biti elektronički ograni-čena na 140 kilometara nasat. A i kome treba više ugradu, čak i na brzim obila-znicama.Prvi krug, zapravo, velikuosmicu, među “tenkićima”u tvorničkom krugu vozimoprezno. Ne bi valjalo da ja napravim neku štetu, toprije što me gledaju maj-stori kojima smo auto uzeliispod cirkularne strugalice.Motor je tih, tek se slabočuje zvuk sličan autićima izlunaparka. S izolacijom ćebiti posve nečujan. Ima sa-mo pedale za ubrzavanje iza kočenje. Nema još kočni-cu za naglo kočenje. U devetod deset slučajeva u grad-skoj se vožnji koči da se br-zina smanji. XD umjesto darasipa energiju s ugrijanihdiskova, koči generatorom istruju sprema u baterije! Utom prvom krugu još jednoiznenađenje: kada se trebapolukružno okrenuti dojam je da se okrećete u mjestu!Drugi krug po tvorničkomkrugu već je bio malo drskijislalom.– S ovim biste automobi-lom mogli organizirati utr-ke. Prava nacionalna klasa– kažem Majetiću.– E, da, ali ne bi prema ben-zincima bilo pošteno da sezajedno utrkuju. Ne bi imališanse – reče Majetić i preuz-me upravljač.Stvarno ga je stisnuo, a podniskoprofilnim sportskimgumama kotača od 17 colaprštao je šljunak. Auto senimalo nije naginjao. Teži-šte nisko, ovjes tvrd.
Vjekoslav Majetić: ‘Zaprimili smo već 50narudžbi, a prvi naručitelj bio je Agrokor’
a
Mnogi su sumnjali uprojekt prvoga hrvatskogautomobila (i još k tomena struju), ali VjekoslavMajetić, vlasnik tvrtkeDok-ing, koja se primarnobavi proizvodnjom strojevaza razminiranje i gašenjepožara kojima se koristeamerička i australska vojska,ne šali se!– Zaprimili smo već 50narudžbi, sve iz Hrvatske, aprvi naručitelj je TodorićevAgrokor. Štoviše, oni sunaručili cijeli paket jerćemo nuditi solarne ivjetropunjače za baterije. Napočetku ćemo proizvoditi ponarudžbi, uz uplaćenu cijenu,a do zime ćemo napraviti10 automobila. Sada imamokapaciteta za proizvodnju50-ak automobila godišnjekoji bi bili takoreći ručnoizrađeni, ali proširenjem iizradom alata mogli bismoproizvoditi 1000 automobilana godinu – rekao nam jeV. Majetić. S većom serijompala bi i cijena luksuznogmalog elektroautomobilasa 30.000 na 20.000 eura,ali za pokretanje masovnijeproizvodnje potrebno jeod 50 do 60 milijuna eura.Dosad su uložili tri milijunakuna, što nije mnogo jerza razvijanje stroja zarazminiranje troše milijuneura. – Odobren nam jekredit HBOR-a od 10 milijunaeura, ali novac ne mogudobiti jer je tvrtka od državeveć kreditirana za matičniposao. Tražimo investitore jer nam je cilj proizvoditi uHrvatskoj, zaposliti 200 do300 radnika te angažirati još50-ak hrvatskih dobavljačadijelova. Ali, ako ne budeišlo, naći ćemo kineskogpartnera, ali onda će se autoproizvoditi u Kini – kažeMajetić. Većina dijelova naXD-u je iz Hrvatske. NajvišeDok-ingovih, elektromotorisu iz pulske tvrtke Tema,stakla iz Lipik glasa. Jedinosu baterije, gume i sjedalastrana. XD je automobilza one dubljeg džepa, aliMajetić planira i proizvodnjumanjeg, narodskog dvosjedana struju. – Dvosjed bi išao uA kategoriju (kao četverocikl,do 15 kW, op. a), a stajaobi oko pet tisuća eura. Akobude novca, proizvodit ćemoi obiteljski auto na struju –nastavlja Majetić.Za registraciju u nas ne bitrebalo biti problema jersu ugrađeni dijelovi većhomologirani, a za izvoz jepotreban europski certifikatza koji je potrebno okomilijun eura.
Auto bi mogao biti inacionalna trkačkaklasa, ali benzinci bibili bez šanseTrošak za struju na250 kilometara jurcanja po gradu je15 kuna
Upravljačku ploču, servo zamali sportski volan, klimu,radio i ostale stvari kojimase auto ulizuje vozaču lakosmo zamislili. Ali mašta netreba da osjetiš kako vozilo jedva čeka da ga se potjera.Parkiranje je, zahvaljujućifantastično malom kruguokretanja, igrarija. Jedanprekidač određuje vozi liauto naprijed ili unatrag.
Nezapaljive baterije
Speglan i ušminkan ovaj je auto dostojan odlaska ukazalište. A povezete li ses društvom koje takođervozi XD, možete ih u garažiostaviti po dva na jednomparkirališnom mjestu!Baterije su litij-željezne, zarazliku od roadstera TeslaMotorsa, koji se vozi na litij-ionske. Zašto?– Odabrao sam ove jer suposve sigurne. Litij-ionskese pri sudaru mogu zapaliti,a to sigurno ne želite pomi-sliti kad vidite da je sudarneizbježan. A sudari se, na-žalost, događaju – objašnja-va logiku svog izbora Vjeko-slav Majetić.S autonomijom od 250 ki-
Miroslav Ambruš-Kiš
miroslav.ambrus-kis@vecernji.net
lometara na jednokratnonapunjene baterije auto biposlužio i kurirskim služba-ma koje u dnevnom zujanjupo gradu uspiju prevaliti to-liko kilometara. Međutim,u XD-u, unatoč svemu, nijeteško zamisliti ni izlet iz Za-greba na more.Na profesionalni trofaznipriključak baterije se na-pune za dva sata, na običnikućni šuko za šest sati. Mo-žemo li s time živjeti? Kakoda ne! Štoviše, nije teško za-misliti vožnju prema morusa stajankama kod Macole,a ugodan ručak upravo jetoliko koliko je potrebnoda baterije ponovno vese-lo nastave vrtjeti kotače. Ine samo to. S potrebom dabaterije napuniš mijenja seobrazac putovanja: na mo-re više ne srljaš da preskočiškilometre, nego putovanjeopet dobiva smisao: užitak.A cijena je potrošene ener-gije pišljivih 15 kuna po pu-njenju!Ponovno sam za uprav-ljačem. Sad stišćem malohrabrije i to se osjeti. Autoubrzava “po crti”: ne najpri- je naglo pa sve sporije. I sr-ce malo zadrhti, a i prsti selijepe za upravljač tako dabih se njime najradije odve-zao kući. Ali lako za jednogapojedinca. Eh, da je takvihauta na gradskim cestama.Što više i što prije!
2,8
metara je dug, 1,7 mširok i 1,6 m visok, amasa je XD-a 1 tonu
30.000
eura
stajat će XD u prvotnoj miniseriji. Ako dođe do povećanja serije,cijena će biti 20.000 eura
140 km/h
najveća je brzina
(ograničena)auta koji će imati 122 KS. Do stotkeće ubrzavati za 7 sekundi
250 km
koje traju od 2do 6 hmoći će prijećis jednimpunjenjembaterija

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->