Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
6 - Kézművesség 2

6 - Kézművesség 2

Ratings: (0)|Views: 95|Likes:
Published by Polyányi Csobán
Kerékgyártás, Kádármesterség
Kerékgyártás, Kádármesterség

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Polyányi Csobán on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2013

pdf

text

original

 
KEREKGYARTAS
A KERiKGYART6MIjHELYEAbi ttztiiban ,anL.le,aakqth,6ribe nemut,Szdtumrc a h.t-lkglrtrnibds) ntis nlaenbotn.itniihelte a csodiikirh'izdnak ttat.L.bil'in6el6 Nhhtri, atuihrd nestet eg-szet{,des)dnJdfr, fi6lkAzii t s e$z6wit dl da -sazott.R.tsad4\trztdtua helrbetu6ziilt sablotukn6dlnis), nifi o knll6-l$s, k Ire, d hillinttiit,mel! akqlkdg el'tusriti si heas i1 see . E nl eh16ddwlhtzesettena htrikosfbnld l'alakfosan-ryttj'iral,@ esdtieszlersac4f e, a tuephtft ui ds dlAfthertktabahhalna
dlnyugaFAfrikdbanmaNamibia)tdfi€nl,hogy beleszerettem fa-ker6kbe.Ebbena haralmas, ietlen sivatagbans 6lsivatagbanz
dkrdsszekdrvolta leggyakoribb6rmi.Ako-rai angol €s hollandOLir)telepesekhasznel-r6k a Fokfdldr6l6szakra,m6lyen Afrika bel-sejibe vezef6 ftjaikon.Mivel magam is ott61tem,csatlakoztamaz egyik expedici6hoz,hogymegludiam.it rs rejt a namrbiaii\ataga dl.orterLilerlol\ugal ile.Egyburrelepcrkocrij;nur.r7ram. mclyet iz okorhr.izott.Teljes erhel6sselaldn hisz 6kdr ere-i€reis sziiks€gett volna, mi azonban csakkdt rartdlyvizet 6s 6lelmet viftijnk ma-gunkkal.Ez a szeker 5,5m, 6s 8 tonna teher szrlli-t6sdraalkalmas.D6l-Afrikiban sokfel€hasz-ndltak ilyen! asivatag 6rids haj6i6nak titu-l6hdk. Semminem illt ellent a hatalmas,va-salt kereLeknek;a kisebb dkat dsszetdte, e-csegaek-ropogtaklarta a kijvek, kisebb szik-laddrabok,. lelszanrorra kiszaradtollri-medrekigy6t.Az els6kerekek is masszivak, silyosakrollck,iollehermeretirk lmarddt hdtrdke-t6l, igy afordit6korong, amelyhez r6gzileFtdk, a szekdrale tudta forditani. A szek€rnekhatalmashits6 kerekei voltak, mivel ana-gyobbatkdnnyebbhajtani. A kerekagy,a kiil-lok, a kerekralpak.zal a Iakerel.lemei ro-pusikemenytabol erzdltek.pl.del-afrikaiostorfib6l6s okfdldi mahag6nib6l.A sflyos, 10 cm szeleses2cmvastag,va-saltkerekekgyengejecsupin az volt,hogy afbrr6 6s szdraz dghajlaton alar6szek dssze-sz{radlak.Az sem szdmitott,hogy el6lte ala-posankidrleltdk a tengerparton.A sivatag-ban, r lr6pusi nap alatta faker6k teljes ki-szeradrsa z6res6sselenyegetett. sak a mege16z6s cgitett; valamennyirenedvesenkelle rarrani a fdt. Valahenyszore16fiiink cgyvizt6cs:itvagy egy fbrrisra€piilt malmol egytrvoli farmon, n€ha egyfoly6r, amelybenm6g leltiink n€mi vizet,miut6n szomjunkatohofiuk, ds azdllatokat megitatruk, az elsddolgunkvoh, hogy a kerekeket vizbe 6ztas-suk. Minden alkalommal,ha lchet6sdgad6-dott rd, fehimasztotluka kocsil, a kerekeketlc'rereluk e"\r,,beerrirk.\ kaldzJccotminden nedvesmarad6kot szint6n a kerdkre6nrdrtiik. Hakdnnyitetri.ink magunkon, akiill6kre iiritetiii(.
 
KiZMT1VESSEi;
llHolroRirAsCMEREriT€sD ELHAJLIS
A KEREK GEOMETRIAJAAhogy a fakereketvizsg6ltam, els5lit6sraegyszerrizerkezetnek(nt,pediSval6j6banfinom 6s dsszetetteszkdz. Mdrndkirudo-meny fiiban 6svasban,szegel6s sragaszl:isn61kii1. dt tonnanyomrst bir el,6s egybenmarad az aliikaisivalagban.Ez szdmomramagavolt a csoda.Megfigyeltem,hogy a vas-tengelyek 6gei,amelyck a kerekettartoltrik,nem voltaktrilzottan er6sek,6s kiil6ndsmddon, kisselefel6 hailottak.Ennek kdvetkezidben aLerekek fcliil kifeled6ltek, alulpeJigbelele.A lerek$drlok e7ra l'erek nklinrici6irinak,ker6kd6ldsnekneveziL-A mdsik lbntos6szrcv6tel, ogya faker6kkiviilr6l n6zl'ehomorri, amolyancs6szealjtLrrmdju.:,,r J homofllcrtemlege\iria kerdk vdjata,gy a kiilldk, amelyeka szek6r ajmcget JrrtJk.Jbbe keve\he.e n(m lelie-scn filggdlegesenillnak. Akiill5k csak akkorvrlnak teljesenfiigg6legess6,a a kocsi egy.zcrpenlinenur- dmilorr l.ereIa Icgna-$obboldille\7Lilt\eget<envtelenlvitelni.A tugg6lesesr:iny is az als6helyzetf kiill6all;sailrdl bLzarrvogetne\e7luk mere!i-tdsnek.A homodtis €s ad616s gyiittes ha-rdsaellen:ill6vdeszi akocsikereketaz oldal-s6 er6hatdsokkalszemben, iil6n6sen az ga-von6 illat oldalirinyfoda-visszamozgris6valszemben.A lapos, tigg6legcscn 116 erekek,mint amilyeneketaz :izsiai dkrds szekerekreszerelneL,nem til er6sek.A faker6km6sik ktil6nlegess6ge, oey afemrcfLerelabronc'. helyzere em mero-legesaLiill6kre. Ha igy lenne, akkor a kerekcsak akiils6 szeg6lydn utna. Az abroncs(talp)szdgelhajl:isritigy hat6rozzdk meg,hogy a talpteljes sz6lessig6ben rintkezzek asima talajjal.A fakerik valamennyi szog€nekpontosnakkell lennie, 6s dsszhangbankellallnic dr"hbi l,erekevel. Ta armelyikrogro,.zulan tialalcrra. kerekemSurulni.,emrllnr nem tuJ.zabalyosanlellenotorzit6er6kmiatL.Agondosanfcl€pitett szekerLerekekmrsszivak, itszik railuk, hogynagy e16hatr-sokatis kipesek elviselni birmilyenkdro-soddsn6lkiil. Amikor visszat€rtemBritan-ni6ba,6rdekl6disselvettem szemiigyreaz otthaszndlatos 6nnyr] kocsikerekeket.N6hinylovas kocsim magamnak is volt.Ekkor rs-mertem fel, mennyire lbntosaka ker6k hely-zet€t meghatdroz6 kiildnbdz6d6l6sszdgek.A rossz utakon zdtykdl6d6kocsi kerekei
A KULL6KESA KEREKTAL?AK6sszEcsAPoL,{sAA h2rikknll6hcs l,rdeeilalauittlii"^olabbAhdLestndetjl,nirtd hefthtdbdardboksuqtt*ai,ez*t dszeieszrShorh.rihqliirjEljes s lrdaalwhil.sziila knll6f.'it6rl!1ndh,as)lhnzdhdh,hoe, ki$ihijz.lebb ajlitsd
88

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->