Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
21 - Háztartás 1

21 - Háztartás 1

Ratings: (0)|Views: 77|Likes:
Published by Polyányi Csobán

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Polyányi Csobán on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
AHAZTARTAS
ffii&
a az emberelvet6dika szdmtalanomosvid6ki tan-vavalamel-vik6be,sa t6gldval agycsemp€vel irakott,gazzalelvertpadl6nllvaatet6nyildsaindt kitekint az 6gre,tisztelettelegyesmegillet6dest rez.Hiszen,bdr a falak mdrleomlottak,6skormos andall6sj6idejekihiilt, a hriz alahamdgiscsakzdmtalan mberotthonavolt.Az otthon sokkaltdbbetelentaz6pit6anyagok habarcs sk6,palavagyzsrippusztacgyiittes6ndl.z otthon szent6ly,melyet drtiak 6sn6ksok-sokenerdci6nt odaadtianzolgdltak. f6rfiak elmentekdolgoznia fcildekre, 6t,sokszor tengerre,ogyel6teremtsdka betev6 alatot,miga n6k elldttik a hdztartdst; akarilottik6s isztogattdk hdzat,6rizi6k a ltizet,gondozt6k6sneveltdkagyerekeket,s megtanitottdk ekik azokatafontos smereteket,amell'ekk6pess6ett6k 6ket arra,hog-vd6vel megteremts6ka sajdtotthonukat.Manapsdgdolgok mdr nem elrdtleniiligy m(kijdnek;akkoribanazonban, mikoraz az6taomladoz6romhalmazzddlt hdzbancmberek6ltek, megez volta dolgokrendie.
 
X HAZTARTAS
ATUZELOBEGYUJTESE
hullotlgallyakar6s clordelni a fdkr6l az el-sz6fadtgakat. i\z uldbbi miiveletetkdt€lhezer^re|l i.,impu\dl'aglkampo.hoLlJl e-gezt€k;a kamp6l az dgba akasziotlik,maidnag]'otrrntva njla, 1c1ort6k.Az erd6s€geLardn)'aaz emberipopuhci6hozkipesr akko-ribanigen nagy voh, ez6rl azlrn, aki szorgalmJ, \ol. \ohrnim./!n\'cdcrrirnlt lu.,i-fiban.M6g arra sem voll szriksdg, ogy az 6ldlikat kiv6sjrk.KEMENYF,{.K6s PUHAFAKNemminden fafaji6luzeldanyag-A kem6n,vdslngy lombos fik tolg$ k6ds,maEf,'al,nyir, biikk,syertyin,szil,juharva$'a hiirsj6l€gnek,viszont(amagyal 6s a k6ris Lit,e-te1€ve])ehhez tdk6letesensziraznai. kellefilenniriL. HapedigvalaLi 616 it vig ki rir-zel5anyagnak,mindis es) dwel el6bb be LelltJrolnixa kd\ etkeroe\ r riireloL. a ,rl.erul \meggyriitani a nagy nedvess6glartalmi fit.J/ rlrgJd melpger.;uhrf.rl.,az.'z tenlc- f6l6k kizdr6lag sziriz iliapotban €snel<,defiit66rl6LiiL messze elmarad a kem€n)'-
fiketa'1.
Az aipesi hiizaLon nempusztina f-esr6ihatis kedv€6rt alakitottdk Li aszdles,kr-nyril6 ereszt:megv6dteaz esdt6l €s a h6r6l it(zifil, amely igy alkalmas maradt 1iit6sre,€s 6len6meleget dotta hizban.Mivel az Alpokban 161es saL apuhafijntenlol hono.rl.,J,, rl\en frredisege tn,,-
:ir a kdzapkoriEur6pa dldesuraif€lt6kenycn rizt6k erddsegeiket,aparaszroknekzonbanm6gisszabad ohiisszeg,.ldjteniiikle-
A FADoNTfsEs)fahianr^nhaznt'!Jilelii.tzhijzijhqralL srilhee.A dijntisndildhi tunlaJ.ffiesV nldkn bean-!i$dL,hajhaLn$dlh1diidb anunha, ehhezc.i:.iIhas.adlLdk..afin.dkllenbefl,a titz:ttMolddlan, hi tkez6Ltt6.tf{its.cL kezdtchhehi aJii-iszcLisn.k.Hat! ne szo-tu|jafl allirtsz,nacau.pbrdllrel 'ik.tnalel ht dfnha,.tzeni"Libtttstnaaist. ,1 kidinlijfifdtijl.sd,dfinhijtmtdelel1mitt i donba k'a iiEe | 1ilh, naita bnuanh&aIha$zdbanhatitotlnhiltkl,eutis'ittl,ilkta ndl:2nhsis s.Iint,htitdbntdsatl itjnlb a , e dr-hnt anozelltud bdla1, lLct efabtnltnalutud tieit
292
 
A TUZEL6BEGYUJTESEbenszerteszetatlog,a fahezakbannem le-herelrnyilt tiizetrakni. Ezert6pileltek ezenavid6kengydny6rt,csemp6skdlyhikat,amelyekb6lgyakranmindenszobdbautottegj.A masszivkdlyhdk igennagy h6t6rol6kepess6griek,gy azutdn a viszonylagkislu/rerelleneremeg a liz ki,rlva.al;n i!hosszirdeig melegenaflott6ka szob6t.'fOZEGAzokbanaz orszdgokban,aholnem 6llt azemberekrendelkez6s6reelegfa, a fiit€sret6zegelhaszniltak.T62egolyanefolydstalanteriiletekenk6pz6dik,ahol soka csapaddk.Ezekena tediletekena n6v6nlzetnem aerobmodonbomlille.hanem e'ul15edmo..ar-ba,€s sajdt savassrgaonzervelja.Evszdza-dokalarl tdbbm6ter vastagsiglilSzegr6tegkeletkezikilym6don. Alapi'et6enkelfdle t0-zeglerak6d6setezika hegl'i'id6ki,amely aIefolyrstalanvdlgyekbenkeletkezik,vala-minta sikyid6kit6zegrdtegeL.rorszig k6-z6ps6eriileteineknrgy r6szeegyeen hatal-.mas6zegmocserT6zeggel 6vezredek6tafftenek. Ahogyanarr6la 70 71. oldaldis sz6esik, tavasszalaSkor-telfdlds a'zigelvilag nedvctebbi-dekein,'alamrnrror'zagyugatieruleteingJakrandtni t6zegkitermel6munkiisokat.Atdzegt6gl6kkiemelds€hezkiildnlegesds6kathaszn:ilnak1.7-1..).A kiemell t5zegt6gl6katprizmdbarakvasziriljdk.Nedvesid6szakbanaprizmitgyakrandtkell forgatni.Veltoz6 id6jiresilelretelekd/iirla rdkalol.merelel e' [or-miidt is vdttoztatj6k,hogymin6lgyorsabbanszdradiona t6zeg.A kisz6radtt6zegtegldkalaztenoly m6donrakl6khalomba, hogyakiils6t6gldkmegv6di€k arakes belsej6t azes6t6LSZEN-AGYAGBRIKETTMira mfu elavultnaksz6mit,hajdan azon-banirorszdgbands \(alesbenkedvelt f(16-anyagvolt a sz6nporb6lk6sziih brikett-Eztigy k6szitett6k,hogy sz€n-vagy antracitportagyaggalgyrirtakijssze(nasyidb6l4: larinyban),majd a keverekb6legy kevesviz-zel abdac.ormajubrikertersyurlrk.A bri-kenet megemeltkdlyharost6lyonkellettel-6getni, hogyelcgend6levegiit kapionaz€g6shez. genpraktikus 1(t6anyagvolt,mertlassao gelt.kdnn]uvoll lezelni. lesTire.eviszont meglehet6seneh€zkes6shosszadal-A T6zEc
KIIERMELESEElijszijteg| tasze^zdtunalkivdg k a t'zestieMkdI,tuajdesl hesheatldrthtul kimehah eahat.A t ize eldkat ke k o,.-dt,ioalsz.itto dh,hiae|bd,iailt en hehe ebb .iffiiiebiIle.lt aohd M riuit6s, tuocsart talajon.A ticl'lkatfelhMntil^el6ttazapntuitua&k-
293

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->