Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
1Activity
×

Table Of Contents

1. Parimet e përmbarimit
Parimet kyçe të udhëheqjes së përmbarimit
2. Pjesëmarrësit në procedurën përmbarimore
Roli i kreditorit
Roli i debitorit
Roli i gjykatës
Disa nga të drejtat dhe obligimet e zyrës së përmbarimeve Të drejtat Obligimet
Roli i palës së tretë
Dispozitat e Përgjithshme
Ligjet e zbatueshme
Juridiksioni i gjykatave
Fushëveprimi i përmbarimit civil
Njoftimi i palëve
Kush? Çka? Kur? Ku?
Përmbajtja e propozimit për përmbarim
Shqyrtimi dhe verifikimi i propozimit për përmbarim
Fushëveprimi i obligimeve për të cilat kërkohet përmbarimi
Rasti i veçantë i adresave të panjohura apo të pasakta
Pasojat e pavlefshmërisë dhe të moskompletimit të propozimit për përmbarim
Vendimi për lejimin e përmbarimit
Pasuria monetare
Sendet e luajtshme
Ankandi publik
Kriteret për vlerësimin e prioriteteve
Sendet e paluajtshme
Përgjegjësitë e gjyqtarit gjatë ankandit
1. Kthimi i punëtorit në vendin e punës
4. Zbrazja
5. Kolaterali
Përmbarimi i kolateralit përmes procedurës përmbarimore gjyqësore
Përmbarimi i hipotekës përmes procedurës përmbarimore gjyqësore
Parimet e përgjithshme
Kundërshtimi
Ankesa
Kundër-përmbarimi
Kushtet për regjistrim dhe raportim
FORMAT LIDHUR ME PASURINË MONETARE
FORMAT LIDHUR ME PASURINË E LUAJTSHME
FORMAT LIDHUR ME PASURINË E PALUAJTSHME
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Doracak për zbatimin e procedurës përmbarimore

Doracak për zbatimin e procedurës përmbarimore

Ratings: (0)|Views: 149|Likes:
Published by rotnem
Keshilli Gjyqesor
Keshilli Gjyqesor

More info:

Categories:Business/Law
Published by: rotnem on Mar 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/05/2013

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 4 to 61 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 65 to 84 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 88 to 100 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 104 to 132 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->