Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Assange_Åklagarmyndigheten_Göteborg_01

Assange_Åklagarmyndigheten_Göteborg_01

Ratings: (0)|Views: 1,136|Likes:
Published by undermattan
Assange Åklagarmyndigheten i Göteborg 01.
Diverse dokument part 1
Assange Åklagarmyndigheten i Göteborg 01.
Diverse dokument part 1

More info:

Published by: undermattan on Mar 14, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
ÅKLAGARMYNDICHEIENUtvecklingscentrumGöteborg
Aklagaradministratör
BrittSvensson
/,]t?lt
zt'
4"
/-?§,iu,
to,
Zz
t
,.X
-_
2011-02-07
Avskrift
avSMSrörande
ärendet
Julian
Assange
skickade
till/fran
mobiltelefontillhörande
Marianne
Ny
Skickat
-SMS
Mottaget
-
SMS
100922
kl.
13.50
Erika
Lejnefors
Hej!
Det
visade
sig
att
polisen
redanhadeden
adressen.
Erika
100922
kI.
1
6.02Erika
Lejnelors
varinte
det
något
som
kunde
leda
oss
fram
tilI
var
han
finns.
Marianne
10092.2kL.
16.06
BjömHurtigHejlAr
der
klart
om
dethar
1går)
bra
med
ftirhör
tisdag
kl.
17?
Mariarure
100922kl.
16.48
BjörnHurrig
Nej,
jag
har
inte
fätt
kontakt
med
minklient
efter
det
attjag
pratademed
dig.
Jag
forlsätteratt
söka
honom
och
kontaktar
dig
snart
jag
får
rag
i
honom.
Men
jag
kandock
tisdag.
Mvh BjömHurtig100922kl.
tO.SZ
nitim
lfurtrg
Tack
ftir
besked.
Vi
utgar
tillsvidare
fran
att
tisdag
kl
.17
går
bta.
Tacksam
ör
definitil't
svar
snarast
möjligt.
Med
viialig
hälsningMarianne100922kL.
i6.54Bjöm
Hurrig
Jag
lovar
att
återkomma
snart han
hör
avsig
till
mig.
Mvh
BiörnH
100923
kl.
08.19
Erika
Lejnefors
Hej
!Ska
Mats
boka
in
en
tolk
till
tisd
17.00?
Erika
100923
kl.
I7.46
BjörnHurrig
Hej!
Har
du
fatt
kontakt
med
din
huvudman
?
Med vänlig
hälsning
Mariarure
Ny
100927
kl.
09.11
BjörnHurtig
100927
kL.
09.01
Bjöm
HurrigHej,
vill
bara
meddela
att
jag
intekunnat
etablera
kontaktmedmin
klient.
M
vh
BjömHurtig
Box
128
401
22
GÖTEBORGErnstFontellsPlats.411 40
GÖIEBoRG
031-73941
02
031-701
73
16
Britt-Svensson@aklagare.sewww.aklagare-se
 
Å«r,qcleuyNotcHrrrN
UtvecklingscentrumGöteborg
Åklagaradministratör
BrittSvensson
trl
t.s
t.t
//-
st
t,1.,.
/t"
/?§laar
s1
Dnr
2011-02-07
Avskift
avSMSrörande
ärendet
Julian
Assange
skickade
till/fran
mobiltelefon
tillhcirandeMarianne
Ny
100922
kl.
13.50
Erika
Lejnefors
Hej
!
Det visade
sigatt
polisen
redanhadeden
adressen.
Erika
100922
kl.
16.02
ErikaLejnefors
varinte
det
något
som
kunde
leda
oss
fram
till
var
han
finns.
Marianne
100927
kl.
16.06
Bjöm
Hurtrg
Hej!Ar
det
klart
om
dethar
(gar)
bra
med
ftirhör
ti
100922kl.
16.48
Bjöm
Hurtig
Nej,
jag
har
inte
fått
kontakt
med
minklient
efter
det
attjag
pratademed
dig.
Jag
fortsätteratt
söka
honom
och
kontaktardig
snart
jag
far
tag
i
honom.
Men
jag
kan dock
tisdag.
100922k1.
16.52
BjömHurtig
Tack
ftir
besked.
Vi
utgår
tillsvidare
fran
att
tisdag
kl
.17
går
bra.
Tacksam
ftir
definitilt
svar
snarasr
möjligr.Medvänlig
hälsningMarianne
100922kl.
16.54
BjömHurlig
Jag
lovar
att
återkomma
snart han
hör avsis
till
mis.
MvhBiöm
H
100923
kl.
08.19
ErikaLejnefors
Hej
!
Ska
Mats
boka
in
en
tolk
till
tisd
17.00?
Erika
I
00923
kl.
17.46
Björn
Hurtig
Hej!
Har
du
fått
kontaktmed
din
huvudman
?
Med
viinlig
hälsning
100927
kl.09.01
Björn
Hurlig
Hej,
vill
bara
meddela
att
jag
inte
kunnatetablera
kontakt
med
minklient.
M
vh
BjömHurtig
100927
kl.
09.11
B
Box
128
401
22
GÖTEBORGErnstFontells
plats,411
40
GOIEBORG
031-7394102031-701
7316
Britt.Svensson@aklagare
se
www.aklagare.se
 
UtvecklingscentrumGöteborgSida2
(4)
Dnr
2011-02-07
Hej
!
rack
frir
din
bes[ä.ä[-
äterkommer
till
dig
senare
idagom
vår
planering.HälsningarMarlanne
100930
kl.
08.18
Erika
Lejnefors
Hej
!
Pratade
nyss
med
Hurtig.
A
ärutomlands.
Dekan
komma
förhör
10
alt.
14
okt.
funserdis
under
fm.
101001
kl.
07.16
BjörnHurrigHej,
Hörde
ditt
meddelande.
Jag
sitter
i
lörhör
rill
12.
Ringer
dig
efter
I0l
001
kl.
OZ.
t
S
ejorn
HurtigDet
gårbra.
Jag
är
anträffbar.
I0l00l
kl.
07.53ErikaLejnefors
Hej
! Jag
har
sökt
Hurtig
och
fick
svar
nu
morgonen
atthan
ringer
efter
I2.
Jag
hörav
mig
senare
i
em.101005
kl.
19.27
Biöm
Hurris
Hej
!
Skulle
duoch
e
t*ut'o--,
in
fcirhörimorgon
vid
förslagsvis
kl.
16.30?
Mvh
Marianne
Nv
101006
kl.
06.52
Mats
Gelin
Jag
harskickat
sms,
meninte
hört
något.
Jag
vågar
inte provaatt ringa
ftirriin
nåirmare
08.30.
M
101006
kl.
06.55
MatsGelin
närjag
vet
något.Marianne
101006
kl.
12.10
ErikaLejneforsVad
säger
ABF?
Enl
nätet
skall
A
delta
i
en
demonstration
lördag
i
Stockholm
för
Fotket
ibild
kulturfront.
Jag
söker
digalt
Mats
i
101008
kl.
12.35
ErikaLejnelorsMats
Gelin
Hej I
Hurtig
harinte
hörts
av
iin.
Jag
honom
en
timma
till.
Marianne
101008
kl.
15.17
ErikaLejneforsDumheter!
Klart
hanska
komma
hit.
Märkligt
atthan
inte
längre
finnsillgänglie
torsd.
Erika
101008
kl.
13..i4
BjörnHurtig
Es[_&g
,4t.
dig
tidigarerdastör
att

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->