Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
548

548

Ratings: (0)|Views: 243|Likes:
Published by Silviu

More info:

Published by: Silviu on Mar 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

SOCIOLOGIA CLUJEAN\u0102 INTERBELIC\u0102.
REPERE TEORETICE\u015eI EMPIRICE
Andrei Negru, Emil Pop, Floren\u0163a St\u0103v\u0103rache,
Sal\u00e1nki Zolt\u00e1n, Silviu G. Totelecan

Introducere
Capitolul I. Sociologia de catedr\u0103
I. 1. Sociologia axiologic\u0103 (E. Speran\u0163ia)
I. 2. Cultur\u0103\u015fi educa\u0163ie (Virgil I. B\u0103rbat)
I. 2. 1. Extensiunea Universitar\u0103
I. 2. 2. Revista de sociologie (Teoria\u015fi practica culturii)
I. 3. Comunit\u0103\u0163i sociale (George Em. Marica)
I. 3. 1. Patria
I. 3. 2. Mahalaua
I. 3. 3. Satul
I. 4. Concepte\u015fi no\u0163iuni
I. 4. 1. Socialul (G. Em. Marica)
I. 4. 2. Tradi\u0163ia (G. Em. Marica)
I. 4. 4. Opinia public\u0103 (Constantin Sude\u0163eanu)
I. 4. 4. Tradi\u0163ia (Eugeniu Speran\u0163ia)

I. 5. Preocup\u0103ri de istoria sociologiei (Eugeniu Speran\u0163ia, Constantin Sude\u0163eanu, George Em.

Marica)
Capitolul II. Dezvoltarea \u00eenv\u0103\u0163\u0103m\u00e2ntului sociologic universitar
Capitolul III. \u201eAstra\u201d\u015fi \u201eSocietatea de m\u00e2ine\u201d, promotoare ale cercet\u0103rii sociale
III. 1. Referen\u0163ialul empiric
III. 2. Dimensiunea teoretic\u0103
III. 2. 1. Ion Clopo\u0163el
III. 2. 2. Nicolae Ghiulea
III. 2. 3. Petru Suciu
Capitolul IV. Cercetarea social\u0103 maghiar\u0103
IV. 1. Contextul socio-economic\u015fi ideologic al cercet\u0103rii maghiare
IV. 2. Rolul\u015ecolii monografice de la Bucure\u015fti \u00een dezvoltarea cercet\u0103rii sociale maghiare
IV. 3. Cercetarea satului ardelean
Abstract
R\u00e9sum\u00e9

7
Introducere

Afirmat\u0103 \u00een secolul al XIX-lea, o dat\u0103 cu intrarea societ\u0103\u0163ii noastre pe f\u0103ga\u015ful moderniz\u0103rii, sociologia rom\u00e2neasc\u0103 are, dup\u0103 Unirea de la 1 Decembrie 1918, un teren prielnic de afirmare\u015fi dezvoltare, un generos c\u00e2mp de reflexie\u015fi, totodat\u0103, de ac\u0163iune, noul context socio-economic, politic\u015fi cultural reclam\u00e2nd implicarea sa \u00een analiza fenomenelor\u015fi proceselor sociale, precum\u015fi \u00een organizarea\u015fi conducerea societ\u0103\u0163ii.

R\u0103spunsul tinerei\u015ftiin\u0163e la aceast\u0103 \u201eprovocare\u201d a societ\u0103\u0163ii este unul remarcabil, astfel \u00eenc\u00e2t, pe parcursul a numai trei decenii, sociologia rom\u00e2neasc\u0103 reu\u015fe\u015fte s\u0103-\u015fi edifice o istorie proprie, \u201econcretizat\u0103 \u00eentr-un ansamblu semnificativ de achizi\u0163ii teoretice (care include\u015fi contribu\u0163iile fondatorilor \u2013 s. n.), metodologice, structuri institu\u0163ionale\u015fi ac\u0163ional-practice, cristalizate \u00eentr-o veritabil\u0103 \u015fcoal\u0103 na\u0163ional\u0103 de sociologie\u201d1. Caracterul na\u0163ional al acestei \u201e\u015fcoli\u201d rezult\u00e2nd, dup\u0103 p\u0103rerea noastr\u0103, nu numai din faptul c\u0103 ea s-a constituit ca r\u0103spuns la problemele ridicate \u00een fa\u0163a sa de c\u0103tre societatea rom\u00e2neasc\u0103, ci\u015fi din considerentul c\u0103 la edificarea corpusului ei teoretic\u015fi metodologic au contribuit, desigur \u00een propor\u0163ii diferite, personalit\u0103\u0163i\u015fi institu\u0163ii din toate provinciile rom\u00e2ne\u015fti\u015fi \u00een primul r\u00e2nd din cele patru centre universitare ale momentului (Bucure\u015fti, Cern\u0103u\u0163i, Cluj\u015fi Ia\u015fi).

Aportul acestor focare intelectuale la dezvoltarea sociologiei rom\u00e2ne\u015fti n-a fost, \u00eens\u0103, p\u00e2n\u0103 nu demult, suficient relevat\u015fi \u00een nici un caz \u00een toat\u0103 amploarea sa, evalu\u0103rile de p\u00e2n\u0103 acum limit\u00e2ndu-se doar la activitatea\u015ftiin\u0163ific\u0103 a universitarilor sociologi, adic\u0103 la ceea ce Tr. Herseni a numit \u201esociologia de catedr\u0103\u201d. Ori, cel pu\u0163in \u00een cazul Clujului interbelic, o astfel de abordare se dovede\u015fte a fi

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
gefinna liked this
Dan liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->