Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
53Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
635

635

Ratings:

4.67

(1)
|Views: 2,139|Likes:
Published by Silviu

More info:

Published by: Silviu on Mar 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/15/2013

pdf

text

original

1
JACQUES SALOME
Curajul de a fitu \u00eensuti
Arta de a comunica con\u015ftient

JACQUES SALOME este psihosociolog, formator, scriitor \u015fi poet. \u015ei\u00ada
ob\u0163inut licen\u0163a \u00een psihiatrie social\u0103 la Ecole pratique des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (Paris). Este fondatorul Centrului de formare \u00een rela\u0163ii
mterumane \u201eLe Regard fertile" de la Roussillon\u00aden\u00adProvence, unde pred\u0103 bun\u0103
parte dintre cursurile de formare. A predat timp de 15 ani la Universite de
Lille III.

Jacques Salome dore\u015fte s\u0103 transforme comunicarea \u00eentr\u00ado materie de
sine st\u0103t\u0103toare ce se pred\u0103 \u00een \u015fcoli \u015fi crede \u00een respon\u00adsabilizarea individului \u00een
vederea cre\u0103rii unor rela\u0163ii s\u0103n\u0103toase, printr\u00ado comunicare activ\u0103.

\u015ei\u00ada \u00eenceput cariera \u00een domeniul rela\u0163iilor interumane pornind de la
cercet\u0103rile \u015fi lucr\u0103rile ce apar\u0163in curentului psihologic umanist, reprezentat
de Cari Rogers. La \u00eenceputurile carierei sale, s\u00ada folosit de psihanaliz\u0103,
merg\u00eend pe direc\u0163ia propus\u0103 de Milton Enckson, pentru care incon\u015ftientul
este un rezervor de resurse, \u015fi nu o component\u0103 \u00eentunecat\u0103 a psihicului, \u00een
primele sale cursuri de formare, Jacques Salome a folosit tehnici corporale
cum ar fiRebirth, bioenergia sau mijloacele de expresie scenic\u0103, precum
psihodrama.

Dup\u0103 aceste numeroase experien\u0163e, ajunge la o metod\u0103 personal\u0103. El
creeaz\u0103 un sistem teoretico\u00adpractic, dezvolt\u00eend concepte \u015fi instrumente
proprii. Astfel ia na\u015ftere metoda ESPERE (Energie Specific\u0103 Pentru o Ecologie
Rela\u0163ional\u0103 Esen\u0163ial\u0103). Scopul demersurilor sale pedagogice \u015fi educative nu

este acela de a da sfaturi, ci de a stimula reflec\u0163ia personal\u0103 \u015fi maturizarea, de
a declan\u015fa trezirea con\u015ftiin\u0163ei \u015fi luarea de pozi\u0163ie fa\u0163\u0103 de sine \u015fi fa\u0163\u0103 de ceilal\u0163i.
Punctul de plecare este exprimarea personal\u0103. A format p\u00een\u0103 \u00een prezent peste
40000 de asisten\u0163i sociali, medici, psihologi \u015fi consultan\u0163i. A \u0163inut conferin\u0163e
\u015fi cursuri de formare \u015fi are discipoli (moderatori \u00een metoda ESPERE \u015fi for\u00ad
matori de moderatori) \u00een Fran\u0163a, Belgia, Quebec, Elve\u0163ia, Insulele Reunion.

Este autor a peste 30 de c\u0103r\u0163i, coautor al unor lucr\u0103ri de referin\u0163\u0103 despre
comunicare \u015fi cuplu, teoretician \u00een cadrul Asocia\u0163iei pentru Comunicare
Rela\u0163ional\u0103 prin Ascultare Activ\u0103. C\u0103r\u0163ile sale au fost traduse \u00een 27 de limbi,
inclusiv \u00een limba rom\u00e2n\u0103(Vorbe\u015fte\u00admi, am at\u00eetea s\u0103\u00ad\u0163i spun, Dac\u0103 m\u00adas asculta,
m\u00adas \u00een\u0163elege,ap\u0103rute la editura Curtea Veche).
Prefa\u0163\u0103
Dac\u0103 omul este o trestie g\u00eenditoare, conform dictonului consacrat, omenirea
este pe cale s\u0103 devin\u0103 o re\u0163ea g\u00eenditoare, iar acest proces ne oblig\u0103 mai mult ca
niciodat\u0103 s\u0103 reflect\u0103m la buna func\u0163ionare a sistemului pe care se bazeaz\u0103: comuni\u00ad
carea.

La fel cum exist\u0103 sisteme precum cel circulator, respirator sau nervos care
asigur\u0103 buna func\u0163ionare a vie\u0163ii interne a organismului uman, tot astfel ne putem
imagina existen\u0163a unui sistem \u00eens\u0103\u0103rcinat cu buna func\u0163ionare a acestui corp
colectiv care este \u00eentr\u00ado oarecare m\u0103sur\u0103 organismul exterior al omului integrat \u00een
societate \u2014 un sistem constituit din legi care, \u00een m\u0103sura \u00een care s\u00eent cunoscute \u015fi

2
aplicate, asigur\u0103 echilibrul grupului si, prin extensie, al speciei sau, dimpotriv\u0103, \u00eel
destabilizeaz\u0103. Acest sistem este comunicarea.
Societatea este constituit\u0103 din leg\u0103turi de schimb \u015fi din ritualurile care le
guverneaz\u0103. Cunoa\u015fterea acestora face obiectul de studiu al psihosociologiei \u015fi

tocmai de aceea Jacques Salome, care \u015fi\u00ada c\u00ee\u015ftigat o bine meritat\u0103 reputa\u0163ie \u00een acest
domeniu, ne poate ajuta s\u0103\u00ad1 \u00een\u0163elegem, oferindu\u00adne pre\u0163ioasa sa contribu\u0163ie. Dar
orice form\u0103 de cunoa\u015ftere a omului este si un permanent omagiu adus frumuse\u0163ii,
iar Jacques Salome are darul de a se l\u0103sa cuprins de aceast\u0103 \u201estare poetic\u0103" care
face din opera sa crea\u0163ia unui artist vizionar.

Formator \u00een rela\u0163iile interumane, el este pentru epoca noastr\u0103 un \u201eprofet
social" ale c\u0103rui scrieri inspirate \u00eencearc\u0103s\u0103 ne dezv\u0103luie mecanismele vie\u0163ii omului
pentru care comunicarea este o necesitate. De la un asemenea ini\u0163iator \u00een universul
rela\u0163ional a\u015ftept\u0103m s\u0103 elaboreze o teorie \u015fi o metodologie asupra comunic\u0103rii
con\u015ftiente la care ar trebui s\u0103 recurgem pentru a preg\u0103ti s\u0103 tr\u0103im mai bine, \u00eentru
\u00eencununarea re\u0163elei g\u00eenditoare.
Proiect comun \u00eentregii specii, re\u0163ea \u0163esut\u0103 din informa\u0163ii, din fiin\u0163e umane
care stabilesc leg\u0103turi \u00eentre ele, este de o importan\u0163\u0103 primordial\u0103 s\u0103 punem \u015fi s\u0103
consolid\u0103m bazele acestei \u015ftiin\u0163e, a se citi ale acestei arte care este comunicarea,la
\u00een\u00addem\u00eena tuturor,pe scurt, s\u0103 enun\u0163\u0103m un ansamblu de reguli menite s\u0103 \u201etraseze
autostr\u0103zile drepte ale informa\u0163iei"...

Cum omul prin natura sa nu este menit singur\u0103t\u0103\u0163ii, ci vie\u0163ii \u00een grup, el s\u00ada confruntat \u00eenc\u0103 de la \u00eenceput cu necesitatea de a crea, \u00een acest v\u00eertej al diferen\u0163elor, structuri si reguli care s\u0103 respecte drepturile fiec\u0103ruia. Jacques Salome ne ini\u0163iaz\u0103 \u00een descoperirea acestor reguli si legi f\u0103c\u00eendu\u00adne martorii propriei sale dezvolt\u0103ri si

confiden\u0163ii experien\u0163elor sale.
Dincolo de aceasta, avem \u00een fa\u0163\u0103 mai mult dec\u00eet o teorie, o metodologie
practic\u0103, o disciplin\u0103 a transform\u0103rii care, pentru a comunica \u00een mod con\u015ftient,
pare s\u0103 cear\u0103 tuturor vigilen\u0163\u0103 \u015fi hot\u0103r\u00eere.

Buddhismul ne\u00ada \u00eenv\u0103\u0163at, prin practica Vipassana de exemplu, cum s\u0103
evolu\u0103m transform\u00eend respira\u0163ia \u00eentr\u00adun act con\u015ftient\u037e Jacques Salome ne propune
o disciplin\u0103 oarecum identic\u0103, transform\u00eend sistemul de comunicare de la nivelul
angrenajului social \u00eentr\u00adun demers con\u015ftient.

F\u0103r\u0103 \u00eendoial\u0103 c\u0103 avem de\u00ada face cu o \u00eent\u00eelnire pe prim rang, pe care, la
\u00eenceputul celui de\u00adal treilea mileniu, ar fi bine s\u0103 nu o rat\u0103m, si pe care editura

Relie avea datoria de a o expune. Ce alt ambasador mai bun ar fi putut g\u0103si
pentru deschiderea acestei noi colec\u0163ii menite s\u0103 difuzeze valorile con\u015ftiin\u0163ei \u00een
toate domeniile de activitate \u015fi de reflec\u0163ie a omului social, dec\u00eet cel care \u015fi\u00ada

consacrat via\u0163a r\u0103sp\u00eendirii acestor valori \u015fi care a \u015ftiut s\u0103 emo\u0163ioneze at\u00ee\u0163ia si at\u00ee\u0163ia
oameni afla\u0163i \u00een c\u0103ut\u0103ri.
\u00cen aceast\u0103 er\u0103 de tranzi\u0163ie, trebuie s\u0103 \u00een\u0163elegem sau s\u0103 re\u00ad\u00een\u0163elegem \u201eapelul
lansat prin mii de santinele"\u037e aici este cel al unui \u201e\u00eenso\u0163itor al marilor treceri" \u015fi
dac\u0103 este vorba desprecurajul de a fi tu \u00eensu\u0163i, este vorba \u015fi despre demnitatea,

mai subtil transmis\u0103, de a fi cel\u0103lalt din sine. Pentru cei care uneori caut\u0103 prea departe drumul spre caritate, aceast\u0103 invita\u0163ie la comunicarea con\u015ftient\u0103 poate foarte bine s\u0103 deschid\u0103 drumul \u201enoilor comunicatori".

YVAN AMAR
3
Pentru fiecare dintre noi,
Fiecare cale de c\u0103utare personal\u0103
Dispune de un loc \u00een spa\u0163iul\u00adtimp din Univers.
Fiecare existen\u0163\u0103 are de jucat un rol
\u00cen marca coregrafie cosmic\u0103 a istoriei omenirii.
Fiecare drum al vie\u0163ii, \u00eentins \u00eentre cer \u015fi p\u0103rn\u00eent,
Traseaz\u0103 volute \u015fi arabescuri,
Tornade sau circumvolu\u0163iuni mi\u015fc\u0103toare,
Supus fiind aspira\u0163iilor contradictorii

\u00eentre ancorare sau \u00eenr\u0103d\u0103cinare, elan sau zbor.
R\u0103t\u0103cirile noastre oscileaz\u0103 \u00eentre \u00eenaintare c\u0103tre ceilal\u0163i,
\u015ei retragere, \u00eentoarcere sau concentrare asupra sinelui.
Ne c\u0103ut\u0103m prin salturi succesive,
Trei pa\u015fi \u00eenainte \u015fi uneori doi \u00eenapoi

Atunci c\u00eend nu trebuie s\u0103 facem un salt lateral.
C\u0103utarea nesf\u00eersit\u0103 a ce e mai bun \u00een sine se \u00eenv\u00eerte
\u00een enclava libert\u0103\u0163ii oferite fiec\u0103ruia
\u00eentre datorie \u015fi credit, u\u015furare si autonomie,

La limita dintre definit si nedefinit,
Dintre trecut si viitor,
\u00eentre r\u0103s\u0103ritul \u015fi apusul fiec\u0103rei f iin\u0163e.
Introducere
Orice demers spiritual ne \u00eendeamn\u0103 mai \u00eent\u00eei la purificare \u015fi la dezv\u0103luire, ne
invit\u0103 s\u0103 postim cu inima \u015fi s\u0103 ajun\u0103m cu sufletul. Chiar dac\u0103 impune renun\u0163area
la iluzii, el nu ne scute\u015fte de o munc\u0103 de arheologie personal\u0103, adic\u0103 de o medita\u0163ie

asupra trecutului nostru, asupra fidelit\u0103\u0163ilor, repeti\u0163iilor \u015fi mo\u015ftenirilor noastre. \u015ei nu ne fere\u015fte de o clarificare a convingerilor noastre, de o explorare a capcanelor \u015fi ne\u00een\u0163elegerilor care ne leag\u0103 de m\u00eeini \u015fi de picioare sau ne pun be\u0163e \u00een roate \u00een

rela\u0163iile cu cel\u0103lalt sau cu noi \u00een\u015fine. Are la baz\u0103 o perioad\u0103 de ucenicie, pentru a ne
da repere solide \u015fi puncte de ancorare ferme, pentru a ne ajuta s\u0103 ne situ\u0103m \u00een
labirintul numeroaselor solicit\u0103ri ale vie\u0163ii contemporane.

S\u0103 ne d\u0103m seama de posibilitatea unei comunic\u0103ri rela\u0163ionale sau s\u0103 comunic\u0103m con\u015ftient: \u00een aceast\u0103 carte este vorba tocmai despre asumarea responsabilit\u0103\u0163ii pentru a con\u015ftientiza \u015fi a ne angaja \u00een rela\u0163ii mai deschise.

Mi\u00adam dorit s\u0103 ofer c\u00eeteva borne pornind de la parcursul meu si de la cel al
fiin\u0163elor care mi\u00adau marcat via\u0163a.
Pentru c\u0103 setea de semnifica\u0163ie care ne st\u0103p\u00eene\u015fte \u00een anumite momente ale
vie\u0163ii se \u00een\u015fal\u0103 adesea si poate fie s\u0103se as\u00adt\u00eempere cu b\u0103uturi gustoase si mieroase,
dar \u00eemb\u0103t\u0103toare \u015fi toxice, fie s\u0103 se sting\u0103 \u00een r\u0103spunsuri excesive.

Dac\u0103 prosperitatea se atinge printr\u00ado \u00eemplinire interioar\u0103, atunci aceast\u0103
\u00eemplinire trebuie totu\u015fi s\u0103 se poat\u0103 transpune \u00eentr\u00ado experien\u0163\u0103 a cotidianului
\u0163esut\u0103 \u015fi amalgamat\u0103 dintr\u00ado re\u0163ea de rela\u0163ii active \u015fi creatoare cu sine \u015fi cu ceilal\u0163i.

In acela\u015fi timp, orice demers spiritual, fondat deopotriv\u0103 pe aspira\u0163ia la

transcenden\u0163\u0103 si pe nevoia de aprofundare, ne conduce c\u0103tre dezgolire. Ne pa\u015fte
riscul unui \u015foc \u015fi al unei \u00een\u00adt\u00eelniri dureroase \u015fi bulversante cu propria nuditate
psihic\u0103. Aceast\u0103 aventur\u0103 ne confrunt\u0103 cu lipsurile noastre afective, cu excesele
noastre, cu vidul de identitate, cu ap\u0103sarea certitudinilor, cu dorin\u0163ele si lacunele
noastre, cu insignifian\u0163a valorilor noastre, cu golurile si caren\u0163ele noastre, dar \u00een
acela\u015fi timp cu h\u0103ul din noi \u015fi mon\u015ftrii no\u015ftri interiori, pentru a ne putea deschide
\u2014 aceasta este speran\u0163a care m\u0103 anim\u0103 \u2014 c\u0103tre o \u00eent\u00eelnire cu aceast\u0103 parte de
divinitate care \u00ee\u015fi cere dreptul la integrare \u00een totalitate.

Activity (53)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Popa Mircea liked this
alinavirgilia liked this
Ioana Grigoras added this note
f frumoasa cartea...
urmana liked this
gefinna liked this
bellaz5 liked this
Mocanu Raluca liked this
isabella1992 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->