Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
43Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Prevod Kur'ana na bosanski jezik - Besim Korkut

Prevod Kur'ana na bosanski jezik - Besim Korkut

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 8,684 |Likes:
Published by Bosnamuslim-media
Kur'an je Božija Objava, Riječ i Uputa. Objavljivan je Muhammedu, a.s., u razdoblju od 23 godine njegove poslaničke misije. Period objavljivanja Kur'ana bio je poseban u ljudskoj povijesti. Početak Objave javlja se u formi Allahova imperativa Poslaniku, a potom i svakom čovjeku, da izučava, posmatra i saznaje izvjesnost kosmičkog reda u triplicitnoj relaciji Bog-čovjek-svijet.
Kur'an, dapače, insistira na osebujnom posmatranju prirode i čovjeka, podjednako u njihovoj odvojenosti kao i u njihovom jedinstvu. To integralno i odvojeno posmatranje bazira se na kur'anskom principu o jedinstvu i jedinosti Stvoritelja (tevhid).
Svaka riječ Kur'ana objavljena Muhammedu, a.s., bila je registrirana, prenošena i učena napamet. Tako se dogodilo ono što je u povijesti nebeskih Knjiga jedinstveno: zapisana je svaka riječ Objave i svako njegovo slovo u razdoblju koliko je trajala poslanička misija Muhammeda, a.s. Stoga je istinitost transmisije kur'anskog teksta nesumnjiva i nepobitna. To potvrđuje i sam Kur'an, u kome se kaže da je to Knjiga u kojoj nema sumnje. Ona je uputa svima koji je žele slijediti i koji joj hoće pripadati. Obavezujući svoje pripadnike na znanstveno istraživanje i spoznavanje stvarnosti, Kur'an podiže nauku na najviši mogući stepen i u tom smislu na desetine mjesta i u različitim kontekstima upotrebljava izraze znanje i spoznaja. Obraća se svima koji hoće razmišljati, koji žele otkriti i spoznati istinu i koji smjeraju dosegnuti smisao vjerovanja. Tu je bezbroj raznovrsnih dokaza na koje Kur'an ukazuje. Ozbiljno proučavanje njegova sadržaja kao i iščitavanje njegova prijevoda potvrđuje tu konstataciju.
Svojom pojavom Kur'an je pokrenuo jedan od najvećih preobražaja u povijesti čovječanstva. To ističu svi objektivni znanstvenici svijeta, a primjera koji potvrđuju ovu činjenicu ima napretek. Po svojoj univerzalnosti, misaonosti i sveobuhvatnosti Kur'an predstavlja, doista, nadnaravnu Knjigu. Iza neprikosnovenog poziva da se vjeruje jedan Bog, dž.š., slijedi zahtjev za vjerovanje svih Njegovih poslanika, među kojima nema razlike. Po tome pravi i istinski pripadnik Kur'ana može biti samo onaj koji vjeruje i u sve druge vjerovjesnike, kao što vjeruje u Allahovog posljednjeg poslanika Muhammeda, a.s. Isti je status i Objava upućenih prije Muhammeda, a.s. Priznajući sve ranije poslanike i potvrđujući njihov dolazak i misiju različitim argumentima, Kur'an ujedno predstavlja čvrst dokaz istinitosti i historijskog značenja Muhammedova, a.s., poslanstva.
Među ljudima, prema kur'anskom učenju, nema nikakve razlike osim u njihovu pristupu dobru i zlu, korisnu i štetnu, lijepom i hrđavom. Svrha postojanja različitih naroda i nacija je u međusobnom upoznavanju, saradnji na dobru, razmjeni iskustava i međusobnom ispomaganju. Pravednost se traži do te mjere da čovjek mora gledati na svakog drugog kao na sama sebe. Istina je po Kur'anu sveta i nedjeljiva, a ljudska misao se mora potvrđivati i dokazivati naučno i iskustveno.
Jezik Kur'ana je nadnaravan po svome stilu, strukturi i izražajnim mogućnostima. Zbog toga je Kur'an nemoguće u potpunosti doslovno prevesti na bilo koji drugi Jezik. Svi dosadašnji
napori na tom planu predstavljaju, ustvari, samo ljudske pokušaje prezentiranja značenja Kur'ana i ništa više. Kur'anski stil interpretacije ima vlastitu logiku i proteže se na sva područja koja zaokupljaju ljudski duh: na područje vidljivog i nevidljivog svijeta.
Teško da postoji kraće povijesno razdoblje u životu ljudske zajednice u kojem je aktualiziran toliki broj pitanja koja se tiču prirode i čovjeka, te razvoja ljudske kulture i duhovnosti uopće, od onog u kojem je dovršeno objavljivanje Kur'ana.
Pitanja slobode misli, opredjeljenja i vjerovanja utemeljena su, tako da je prisila zabranjena, kako u pogledu vjerovanja, tako i u pogledu nevjerovanja. Taj vrlo složeni problem Kur'an je jasno i nedvosmisleno razriješio. Sloboda ljudskog opredjeljenja je zagarantirana, a na istom osnovu je određena i čovjekova odgovo
Kur'an je Božija Objava, Riječ i Uputa. Objavljivan je Muhammedu, a.s., u razdoblju od 23 godine njegove poslaničke misije. Period objavljivanja Kur'ana bio je poseban u ljudskoj povijesti. Početak Objave javlja se u formi Allahova imperativa Poslaniku, a potom i svakom čovjeku, da izučava, posmatra i saznaje izvjesnost kosmičkog reda u triplicitnoj relaciji Bog-čovjek-svijet.
Kur'an, dapače, insistira na osebujnom posmatranju prirode i čovjeka, podjednako u njihovoj odvojenosti kao i u njihovom jedinstvu. To integralno i odvojeno posmatranje bazira se na kur'anskom principu o jedinstvu i jedinosti Stvoritelja (tevhid).
Svaka riječ Kur'ana objavljena Muhammedu, a.s., bila je registrirana, prenošena i učena napamet. Tako se dogodilo ono što je u povijesti nebeskih Knjiga jedinstveno: zapisana je svaka riječ Objave i svako njegovo slovo u razdoblju koliko je trajala poslanička misija Muhammeda, a.s. Stoga je istinitost transmisije kur'anskog teksta nesumnjiva i nepobitna. To potvrđuje i sam Kur'an, u kome se kaže da je to Knjiga u kojoj nema sumnje. Ona je uputa svima koji je žele slijediti i koji joj hoće pripadati. Obavezujući svoje pripadnike na znanstveno istraživanje i spoznavanje stvarnosti, Kur'an podiže nauku na najviši mogući stepen i u tom smislu na desetine mjesta i u različitim kontekstima upotrebljava izraze znanje i spoznaja. Obraća se svima koji hoće razmišljati, koji žele otkriti i spoznati istinu i koji smjeraju dosegnuti smisao vjerovanja. Tu je bezbroj raznovrsnih dokaza na koje Kur'an ukazuje. Ozbiljno proučavanje njegova sadržaja kao i iščitavanje njegova prijevoda potvrđuje tu konstataciju.
Svojom pojavom Kur'an je pokrenuo jedan od najvećih preobražaja u povijesti čovječanstva. To ističu svi objektivni znanstvenici svijeta, a primjera koji potvrđuju ovu činjenicu ima napretek. Po svojoj univerzalnosti, misaonosti i sveobuhvatnosti Kur'an predstavlja, doista, nadnaravnu Knjigu. Iza neprikosnovenog poziva da se vjeruje jedan Bog, dž.š., slijedi zahtjev za vjerovanje svih Njegovih poslanika, među kojima nema razlike. Po tome pravi i istinski pripadnik Kur'ana može biti samo onaj koji vjeruje i u sve druge vjerovjesnike, kao što vjeruje u Allahovog posljednjeg poslanika Muhammeda, a.s. Isti je status i Objava upućenih prije Muhammeda, a.s. Priznajući sve ranije poslanike i potvrđujući njihov dolazak i misiju različitim argumentima, Kur'an ujedno predstavlja čvrst dokaz istinitosti i historijskog značenja Muhammedova, a.s., poslanstva.
Među ljudima, prema kur'anskom učenju, nema nikakve razlike osim u njihovu pristupu dobru i zlu, korisnu i štetnu, lijepom i hrđavom. Svrha postojanja različitih naroda i nacija je u međusobnom upoznavanju, saradnji na dobru, razmjeni iskustava i međusobnom ispomaganju. Pravednost se traži do te mjere da čovjek mora gledati na svakog drugog kao na sama sebe. Istina je po Kur'anu sveta i nedjeljiva, a ljudska misao se mora potvrđivati i dokazivati naučno i iskustveno.
Jezik Kur'ana je nadnaravan po svome stilu, strukturi i izražajnim mogućnostima. Zbog toga je Kur'an nemoguće u potpunosti doslovno prevesti na bilo koji drugi Jezik. Svi dosadašnji
napori na tom planu predstavljaju, ustvari, samo ljudske pokušaje prezentiranja značenja Kur'ana i ništa više. Kur'anski stil interpretacije ima vlastitu logiku i proteže se na sva područja koja zaokupljaju ljudski duh: na područje vidljivog i nevidljivog svijeta.
Teško da postoji kraće povijesno razdoblje u životu ljudske zajednice u kojem je aktualiziran toliki broj pitanja koja se tiču prirode i čovjeka, te razvoja ljudske kulture i duhovnosti uopće, od onog u kojem je dovršeno objavljivanje Kur'ana.
Pitanja slobode misli, opredjeljenja i vjerovanja utemeljena su, tako da je prisila zabranjena, kako u pogledu vjerovanja, tako i u pogledu nevjerovanja. Taj vrlo složeni problem Kur'an je jasno i nedvosmisleno razriješio. Sloboda ljudskog opredjeljenja je zagarantirana, a na istom osnovu je određena i čovjekova odgovo

More info:

Published by: Bosnamuslim-media on Mar 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2014

pdf

text

original

 
PREDGOVOR
K
ur'an je Božija Objava, Riječ i Uputa. Objavljivan jeMuhammedu, a.s., u razdoblju od 23 godine njegove poslaničkemisije.
 
Period objavljivanja Kur'ana bio je poseban u ljudskoj povijesti. Početak Objave javlja se u formi Allahova imperativaPoslaniku, a potom i svakom čovjeku, da izučava, posmatra i saznajeizvjesnost kosmičkog reda u triplicitnoj relaciji Bog
-
čovjek 
-
svijet.Kur'an, dapače, insistira na osebujnom posmatranju prirode ičovjeka, podjednako u njihovoj odvojenosti kao i u njihovom jedinstvu. To integralno i odvojeno posmatranje bazira se nakur'anskom principu o jedinstvu i jedinosti
 
Stvoritelja (tevhid).
 
Svaka riječ Kur'ana objavljena Muhammedu, a.s., bila jeregistrirana, prenošena i učena napamet. Tako se dogodilo ono što jeu povijesti nebeskih Knjiga jedinstveno: zapisana je svaka riječObjave i svako njegovo slovo u razdoblju koliko je trajala poslaničkamisija Muhammeda, a.s. Stoga je istinitost transmisije kur'anskogteksta nesumnjiva i nepobitna. To potvrđuje i
 
sam Kur'an, u kome sekaže da je to Knjiga u kojoj nema sumnje. Ona je uputa svima koji ježele slijediti i koji joj hoće pripadati. Obavezujući svoje pripadnikena znanstveno istraživanje i spoznavanje stvarnosti, Kur'an podiženauku na najviši mogući stepen i u tom smislu na desetine mjesta i urazličitim kontekstima upotrebljava izraze znanje i spoznaja. Obraćase svima koji hoće razmišljati, koji žele otkriti i spoznati istinu i kojismjeraju dosegnuti smisao vjerovanja. Tu je bezbroj raznovrsnihdokaza na koje Kur'an ukazuje. Ozbiljno proučavanje njegovasadržaja kao i iščitavanje njegova prijevoda potvrđuje tukonstataciju.
 
Svojom pojavom Kur'an je pokrenuo jedan od najvećih preobražaja u povijesti čovječanstva. To ističu svi objektivniznanstvenici svijeta, a primjera koji potvrđuju ovu činjenicu imanapretek. Po svojoj univerzalnosti, misaonosti i sveobuhvatnostiKur'an predstavlja, doista, nadnaravnu Knjigu. Iza neprikosnovenog poziva da se vjeruje jedan Bog, dž.š., slijedi zahtjev za vjerovanje
 
svih Njegovih poslanika, među kojima nema razlike. Po tome pravi iistinski pripadnik Kur'ana može biti samo onaj koji vjeruje i u svedruge vjerovjesnike, kao što vjeruje u Allahovog posljednjeg poslanika Muhammeda, a.s. Isti je status i Objava upućenih prije
Muham
meda, a.s. Priznajući sve ranije poslanike i potvrđujući njihovdolazak i misiju različitim argumentima, Kur'an ujedno predstavljačvrst dokaz istinitosti i historijskog značenja Muhammedova, a.s., poslanstva.
 Me
đu ljudima, prema kur'anskom učenju, nema nikakverazlike osim u njihovu pristupu dobru i zlu, korisnu i štetnu, lijepom i
hr
đavom. Svrha postojanja različitih naroda i nacija je u
me
đusobnom upoznavanju, saradnji na dobru, razmjeni iskustava i
me
đusobnom ispomaganju. Pravednost se traži do te mjere da čovjek mora gledati na svakog drugog kao na sama sebe. Istina je poKur'anu sveta i nedjeljiva, a ljudska misao se mora potvrđivati idokazivati naučno i iskustveno.
 
Jezik Kur'ana je nadnaravan po svome stilu, strukturi iizražajnim mogućnostima. Zbog toga je Kur'an nemoguće u potpunosti doslovno prevesti na bilo koji drugi Jezik. Svi dosadašnjinapori na tom planu predstavljaju, ustvari, samo ljudske pokušaje prezentiranja značenja Kur'ana i ništa više. Kur'anski stilinterpretacije ima vlastitu logiku i proteže se na sva područja kojazaokupljaju ljudski duh: na područje vidljivog i nevidljivog svijeta.Teško da postoji kraće povijesno razdoblje u životu ljudske zajedniceu kojem je aktualiziran toliki broj pitanja koja se tiču prirode ičovjeka, te razvoja ljudske kulture i duhovnosti uopće, od onog ukojem je dovršeno objavljivanje Kur'ana.
 
Pitanja slobode misli, opredjeljenja i vjerovanja utemeljenasu,
 
tako da je prisila zabranjena, kako u pogledu vjerovanja, tako i u pogledu nevjerovanja. Taj vrlo složeni problem Kur'an je jasno inedvosmisleno razriješio. Sloboda ljudskog opredjeljenja jezagarantirana, a na istom osnovu je određena i čovjekovaodgovornost.
 
Kur'an traži stalan progres. On je uputa ka kontinuiranomnapretku i dinamičnom razvoju. Zahtjev da se čini dobro, a ne čini

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ismar Krdzalic liked this
Igor R. Babic liked this
Dina Momsen liked this
Emina Che liked this
Emir Čengić liked this
Saffija liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->